Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työaika, kustannukset Raimo Söder, Teme Tekijä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työaika, kustannukset Raimo Söder, Teme Tekijä"— Esityksen transkriptio:

1 Työaika, kustannukset Raimo Söder, Teme 22.10.2011 Tekijä
MATKUSTAMINEN Työaika, kustannukset Raimo Söder, Teme Tekijä

2 Teates Tarkastelun lähtökohtana teatterialan työehtosopimus
Soveltamisalaan kuuluvat yksityiset teatterit Kunnalliset teatterit soveltavat KVTES:ta, jonka pääperiaatteet ovat kuitenkin melko samanlaiset

3 Virkamatka, virantoimitusmatka?
Rajat osin ”veteen piirretty” viiva Erottelulla merkitys sekä kustannusten korvauksiin että työaikojen laskemiseen

4 Virkamatka Ei kuulu työntekijän tavanomaisiin tehtäviin
Mutta: vaikka matka kuuluisi työntekijän tavanomaisiin tehtäviin, mutta jo matkaa järjestettäessä tiedettäisiin, että joudutaan yöpymään, kysymyksessä on virkamatka

5 Virantoimitusmatka Kuuluu työntekijän tavanomaisiin tehtäviin
Sen on oltava päivittäistä, viikoittaista tai muuten toistuvaa Toistuva, vaikka pitkin väleinkin, kiertuetoiminta muodostaa matkustamisesta tavanomaista

6 Työaikaan liittyviä näkökulmia
Virantoimitusmatkalla kulkeminen tai kuljetus teatterin määräämästä lähtöpaikasta työtehtävien suorituspaikkaan ja sieltä palaaminen luetaan työaikaan

7 Virkamatkaan käytetystä ajasta luetaan työajaksi vain työtehtävien suorittamiseen kulunut aika
Mikäli työaikaa on käytetty matkustamiseen, ei työaikaa kuitenkaan pidennetä Ketään ei voi velvoittaa matkustamaan vapaapäivänään

8 Näytäntötekniikan työaika
Noudatetaan ns. vuosiperiodia: 210 – 219 työpäivää vuodessa, maks. 6 kpl viikossa Työpäivä on 8 tuntia Päivä voidaan jakaa kahteen osaan, jolloin lyhyempi osa on vähintään 3 tuntia, väliin jäävä tauko vähintään 2,5 tuntia Ellei riittävää väliä voida järjestää, on päivä yhdenjaksoinen

9 Päivittäisen työajan yksityiskohtia
Näytäntötyössä tulee jokaiseen neljän tunnin työjaksoon sijoittaa 15 minuutin tauko ja yhtäjaksoiseen työpäivään lisäksi 30 minuutin tauko. Jollei näitä voida pitää, on työpäivän enimmäispituus 7 tuntia. Ruokailutauon aikana työntekijällä on oikeus poistua työpaikalta eikä sitä lueta työaikaan. Ruokailutauko voidaan sisällyttää kaksiosaisen päivän 2,5 tunnin katkoon

10 Vuorokausilepo Teknisessä näytäntötyössä on järjestettävä vähintään 10 tunnin keskeytymätön vuorokausilepo Siitä voi poiketa vain työntekijän antaessa suostumuksen Em. määräykset poikkeavat työaikalain määräyksistä

11 Ylityöt edellyttävät suostumusta
Kiertuetyössä virantoimitusmatkat aiheuttavat helposti ylityötä Ne edellyttävät aina työntekijän suostumuksen Edes ns. kokonaistyöaika ei aiheuta poikkeusta suostumuksen pakollisuuteen

12 Kiertuetyön yksityiskohtia
Kiertueesta ilmoitettava 14 vrk ennen kiertueen aloittamista Lähtö matkalle aikaisintaan 10 tuntia edellisen työpäivän päättymisen jälkeen tai kaksi tuntia edellisen työjakson päättymisen jälkeen (vaikka olisi virkamatkasta kyse eikä matka olisi työaikaa)

13 Vuorokauden vaihtuminen
Kiertueella kalenterivuorokauden rajan 0.00 ylittävä työ luetaan edelliseen työvuoroon Tällä on merkitystä ylitöiden laskemisessa (vuorokautinen, viikoittainen, näytäntövuotinen)

14 Kustannusten korvauksista
Korvauksia voivat aiheuttaa Päivärahat Matkaliput yms. todelliset kulut Ajoneuvon käyttö = kilometrikorvaukset Ateriakorvaus Majoittumiskorvaukset Osapäivärahan suuruinen korvaus (3.3 §) Kotoa työpaikalle EI korvata

15 Tehokkuus? Matka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kustannuksin kuin mahdollista Jos tehdään toisin, maksetaan korvaukset kuitenkin em. periaatteiden mukaisesti

16 Päivärahan maksaminen
Virkamatkasta, joka ulottuu yli 15 km etäisyydelle asunnosta JA työpaikasta Osapäiväraha yli 8 tunnin jälkeen 6 tuntia, jos yli 3 tuntia klo 16 – 07 välillä 2 tuntia, jos pohjalla jo täysiä matkavrk Kokopäiväraha 12 tunnin ylittyessä Huomaa, että poikkeavat verohallituksen rajoista

17 Alennettu päiväraha, - 50 %
Päivärahaa alentavat maksettu lounas ja päivällinen Osapäivärahaa alentaa yksikin ateria Aterialla tarkoitetaan todella ateriaa, välipala ei riitä alentamaan päivärahoja

18 Muita korvauksia Ateriakorvaus
Virkamatkalla, jos ei päivärahaa, mutta joutuu aterioimaan omalla kustannuksellaan yli 10 km etäisyydellä työpaikastaan Virantoimitusmatkalla: yli 7 tuntia kestävä, yli 15 km etäisyydellä Yömatkaraha, jos yöpyy muuten kuin työnantajan kustannuksella Osapäivärahan suuruinen korvaus virantoimitusmatkalla

19 Ulkomaille tehdyt matkat
Päiväraha sen maan mukaan, jossa matkavuorokausi päättyy Poikkeukset Päättyy kulkuvälineessä: maksetaan lähtömaan mukaan Kestää 15 – 24 tuntia, yli 5 t ulkomailla: kohdemaan päiväraha

20 Paluupäivältä 35 % tai 65 % ulkomaan päivärahasta (tuntirajat) Jos viimeinen täysi matkavuorokausi täyttynyt kotimaassa, tämän ylite tulee kotimaan päivärahana Laivaseminaareista ja kokous- ja koulutusristeilyistä kotimaan päivärahojen ja periaatteiden mukaisesti

21 Maksamiseen liittyvät määräykset
Virkamatkaa varten on oikeus saada ennakkoa Maksetaan hyväksytylle lomakkeelle tehdyn matkalaskun perusteella, tositteet mukaan Matkalasku esitettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä


Lataa ppt "Työaika, kustannukset Raimo Söder, Teme Tekijä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google