Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013 Hanketyöpajat Oulu 18.8.2009 ja Turku 19.8.2009 Kirsi Kaunisharju.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013 Hanketyöpajat Oulu 18.8.2009 ja Turku 19.8.2009 Kirsi Kaunisharju."— Esityksen transkriptio:

1 Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013 Hanketyöpajat Oulu 18.8.2009 ja Turku 19.8.2009 Kirsi Kaunisharju

2 2 Luovat alat kehittämisohjelmassa •Luoviin aloihin kuuluu muun muassa kulttuuri- ja elämyspalveluiden toimialoja, kuten muotoilu, graafisen alan toiminta, arkkitehtuuri, elokuva- ja tv-tuotanto sekä jakelu, digitaalinen sisältötuotanto, musiikin ja äänitteiden tuotanto, kirjojen tuotanto ja jakelu, esittävä taide, kuvataide sekä kulttuurin ohjelmapalvelu- ja tapahtumatuotanto. Toiminta luovilla aloilla synnyttää teoksia, tekijänoikeuksia ja palveluja.

3 3 Kehittämisohjelman strateginen tausta: •Alueiden vahvuudeksi -kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston aluekehittämisen toimenpideohjelma 2003–2013 (opetusministeriön julkaisuja 2003:22) •Aluekeskusohjelma 2007-2010 (hyväksytty valtioneuvostossa 23.11.2006) •Audiovisuaalisen politiikan linjat (opetusministeriön julkaisuja 2005:8) •Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen (opetusministeriön julkaisuja 2006:47) •Luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstrategia 2015 (kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisuja 10/2007) •Muotoilu 2005! Valtioneuvoston periaatepäätös muotoilupolitiikasta 15.6.2000. •Onko kulttuurilla vientiä? ON! (opetusministeriön julkaisuja 2007:9) •Valtioneuvoston periaatepäätös taide- ja taiteilijapolitiikasta (opetusministeriön julkaisuja 2003:20) •Suomen matkailustrategia vuoteen 2020&Toimenpideohjelma vuosille 2007-2013 (kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisuja 21/2006) •Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen matkailupolitiikasta (kauppa- ja teollisuusministeriö)

4 4 Yleistä kehittämisohjelmasta •Yksi valtakunnallisen ESR-ohjelman kehittämisohjelmista (toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittämisen sekä yrittäjyyden lisääminen) •Kehittämisohjelman koordinaatiovastuu opetusministeriöllä •Yhteistyö työ- ja elinkeinoministeriön kanssa •EU:n ja valtion rahoituksen osuus kokonaisuudessaan 14,6 milj. € + kuntarahoitus (15 %) •EU:n ja valtion rahoitusta sitoutumassa 14 hankkeeseen vuosien2007-2009 osalta noin 5 milj. € (koko ohjelman osalta n. 8 milj. €). •Pyrkimys isoihin sateenvarjohankkeisiin ja valtakunnalliseen koordinaatioon

5 5 Yleistä kehittämisohjelmasta

6 6 Tavoitteena osaamisen vahvistaminen seuraavilla osa- alueilla: •tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen* •liiketoiminta- ja yrittäjäosaamisen parantaminen •tuottaja- ja manageritaitojen ja johtajuusosaamisen* edistäminen •(alojen toimintaympäristön ennakoinnin ja tietoperustan syventäminen  pääosin koordinoivassa Luova Suomi -hankkeessa) –* Syksyn 2009 haun painopisteitä

7 7 Kehittämisohjelman ajankohtainen tilanne •Ensimmäisen 31.1.2008 päättyneen hakukierroksen perusteella valittiin kehittämisohjelmaa koordinoiva hanke –Luova Suomi –hankkeen toiminta käynnistyi kesän 2008 aikana  palvelut kehittämisohjelman ja muiden hankkeiden sekä muiden luovan alan toimijoiden käytettävissä •Toisella 30.4.2008 päättyneellä hakukierroksella hankehakemuksia tuli 38 kpl, joista arvioitiin sisällöllisesti 28 kpl, loput eivät täyttäneet teknisen arvioinnin kriteerejä

8 8 Kehittämisohjelman ajankohtainen tilanne •Toisen haun perusteella valittiin rahoitettavaksi kuusi hanketta: –ART 360, Kuvataiteen uusien liiketoimintamallien ja manageroinnin kehittäminen (T & M) –Creada, Luovien alojen yrittäjyysvalmennus (Y & L) –Film Location Finland (T) –Finnish Music Express (T & M) –VAKA, Valtakunnallinen Klubi- ja aluekiertuehanke (Y & L) –YLÖS, Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen (T) •Hankkeet ovat käynnistyneet •(T= tuotekehitysosaaminen, Y & L = yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, T & M = tuottaja- ja manageriosaaminen)

9 9 Kehittämisohjelman ajankohtainen tilanne •Kolmannessa haussa 23 hankehakemusta •Haun painopisteenä oli tuotekehitys- ja innovaatiotoiminta •16 läpäisi teknisen arvioinnin •7 hanketta on esitetty rahoitettavaksi -> hankkeet käynnistyneet/käynnistymässä –Kultajyvä (Y & L) –Kulttuurin ketju (T) –Sillanrakentajat (T & M) –DiMeKe (T) –Art Hub (Y & L) –Produforum (T & M) –Taivex (T & M)

10 10 Kehittämisohjelman ajankohtainen tilanne •Seuraava haku 27.9.-30.10.2009 -> hankehaun kriteerit julkistettu kesäkuussa •Syksyn haun osalta rahoitusta n. 1,4 milj. €, n. 2-5 hanketta •Haun painopisteet –1. Tuote- ja palvelukehitysosaamisen edistämisessä •digitaalisen toimintaympäristön muutosten edellyttämää osaamisen kehittämistä •luovien alojen yritysten ja muiden toimialojen välisten liiketoimintamallien rakentamista –2. Johtajuusosaamisen ja -valmiuksien kehittäminen liiketoiminnassa •eri toimijoiden kuten keskisuurten yritysten sekä yritysverkostojen, osuuskuntien, yhdistysten ja järjestöjen johtajuusosaamisen ja -valmiuksien kehittämistä •vahvistetaan eri toimialojen johtajuusosaamista hyödyntämällä taiteen ja kulttuurin alojen toimijoiden osaamista

11 11 Kehittämisohjelman ajankohtainen tilanne •Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään: –valtakunnallista merkittävyyttä ja useamman alueen yhteistyötä –luovien alojen yrittäjien, ammatinharjoittajien ja freelancereiden toiminnan ja osaamisen kehittämistä –tavoitteellista yhteistoimintaa yrittäjien, kehittämisorganisaatioiden, oppilaitosten ja muiden toimijoiden välillä –yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä –ettei haettava hanke ole päällekkäinen jo rahoitettujen hankkeiden kanssa, tietoa rahoitetuista hankkeista: www.luovasuomi.fi •Rahoitettaville hankkeille on eduksi: –kulttuurin ja muiden luovien alojen yhteistyö muiden toimialojen kanssa –kansainvälistymisvalmiuksien edistäminen ja kansainvälisen toimintaympäristön tuntemus –kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys

12 12 Kehittämisohjelman ajankohtainen tilanne •1. Tuote- ja palvelukehitysosaamisen edistäminen –Tavoitteina ovat asenteelliset, tiedolliset ja taloudelliset valmiudet tuote- ja palvelukehitykseen. –Hankkeissa toivotaan rakennettavan uudenlaisia ja kokeilevia toimintamalleja tuote- ja palvelukehityshankkeiden synnyttämiseksi ja jatkossa pysyviksi tukirakenteiksi. Hankkeissa voidaan etsiä taiteen ja kulttuurin kentältä lähteviä muutosmahdollisuuksia. Hyvä toimintamalli perustuu taustatietoon ja on toteutuskelpoinen. –Tuotekehitysosaamisella tarkoitetaan mm. T&K-projektien rakentamista, rahoittamista, tuotantoon ja markkinoille viemistä. –Tavoitteena on, että yritykset tai muut toimijat kykenevät hankkeen jälkeen kaupallistamaan tuotteita ja palveluita. Parhaimmillaan yritys tai toimija omaa valmiudet hakea esimerkiksi TEKESin rahoitusta ja niillä on toimivat kansalliset sekä kansainväliset verkostot osaamisensa laajentamiseksi. –Ohjelmasta ei rahoiteta yksittäisten yritysten tuotekehityshankkeita.

13 13 Kehittämisohjelman ajankohtainen tilanne •1. Tuote- ja palvelukehitysosaamisen edistäminen •Hakemusten arviointiperusteet (painotukset suluissa prosentteina) •Hankkeen toteuttaja –1. Luo uudenlaisia ja kokeilevia liiketoimintamalleja luovien alojen yritysten T&K - hankkeiden avulla. Painottaa taiteen ja kulttuurin kentältä lähteviä muutosvalmiuksia. (20 %) –2. Luo uudenlaisia ja kokeilevia liiketoimintamalleja luovien alojen yritysten sekä muiden toimialojen välisten T&K -hankkeiden avulla. Painottaa taiteen ja kulttuurin kentältä lähteviä muutosvalmiuksia. (20 %) –3. Lisää luovien alojen tuote- ja palvelukehitysosaamista ja toimijoiden valmiuksia tuotteiden ja palveluiden kaupallistamiseen. (20 %) –4. Omaa kokemusta ja osaamista luovien alojen yritysten sekä muiden toimijoiden tuotekehitystoiminnan vahvistamisesta ja kykenee soveltamaan niitä käytännössä. (20 %) –5. Esittää strategisen tavoitteen luovien alojen tuote- ja palvelukehitysosaamisen pysyvästä toimintamallista. (10 %) –6. Osaa hyödyntää kotimaisia ja/tai kansainvälisiä verkostoja tuote- ja palvelukehitysosaamisen edistämisessä. (10 %) –Yht. 100 %

14 14 Kehittämisohjelman ajankohtainen tilanne •2. Johtajuusosaamisen ja -valmiuksien kehittäminen liiketoiminnassa –Tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa kulttuurin ja muiden luovien alojen yrityksille. Uutta liiketoimintaa voidaan synnyttää johtajuusosaamista ja - valmiuksia vahvistamalla. –Keskisuuret yritykset, yritysverkostot, osuuskunnat, yhdistykset ja järjestöt tarvitsevat usein johtajuusvalmennusta ja tukea liiketoimintastrategioiden suunnitteluun. Hyvät johtajuusvalmiudet lisäävät toimijoiden kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia. –Lisäksi tavoitteena on näiden alojen osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen muilla toimialoilla. 'Arts in business' -toiminta on kasvavaa luovien alojen liiketoimintaa, jossa johtajuustaitojen parantamista ja strategiaprosessien suunnittelua edistetään taiteen ja kulttuurin toimijoiden osaamista hyödyntämällä.

15 15 Kehittämisohjelman ajankohtainen tilanne •2. Johtajuusosaamisen ja -valmiuksien kehittäminen liiketoiminnassa •Hakemusten arviointiperusteet (painotukset suluissa prosentteina) •Hankkeen toteuttaja –1. Vahvistaa luovien alojen toimijoiden johtajuusosaamista ja -valmiuksia. (30 %) –2. Vahvistaa luovien alojen toimijoiden osaamisen tunnistamista ja hyödyntämistä muilla toimialoilla. (30 %) –3. Omaa kokemusta luovien alojen johtajuusosaamisen kehittämisestä sekä kykenee soveltamaan niitä käytännön projektityössä. (20 %) –4. Tuottaa pysyviä käytäntöjä luovien alojen uuden liiketoiminnan kehittämiseen. (10 %) –5. Tukee luovien alojen toimijoiden valmiuksia kansainvälistymiseen. (10 %) –Yht. 100 %

16 16 Lisätietoja: •Opetusministeriön kehittämisohjelmat: –http://www.minedu.fi/OPM/EU-asiat/EU-rakennerahastot/ohjelmat/?lang=fi •www.rakennerahastot.fi •www.luovasuomi.fi •Hankkeiden sisällöllinen neuvonta: ulla.vehmasaho@luovatampere.fi •Hankkeiden "tekninen" neuvonta: pia.niemikotka@laaninhallitus.fi •Kehittämisohjelmavastaava: kirsi.kaunisharju@minedu.fi


Lataa ppt "Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013 Hanketyöpajat Oulu 18.8.2009 ja Turku 19.8.2009 Kirsi Kaunisharju."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google