Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

6Aika-strategian esittely Toukokuu 2014. Suurimpien kaupunkien kestävän kehittämisen strategia •Uuden EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden 2014−2020 yhtenä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "6Aika-strategian esittely Toukokuu 2014. Suurimpien kaupunkien kestävän kehittämisen strategia •Uuden EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden 2014−2020 yhtenä."— Esityksen transkriptio:

1 6Aika-strategian esittely Toukokuu 2014

2 Suurimpien kaupunkien kestävän kehittämisen strategia •Uuden EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden 2014−2020 yhtenä painopisteenä kestävä kaupunkikehittäminen. •Toteutus ”yhdennetyn alueellisen strategian” (Integrated Territorial Investment, ITI) pohjalta; yksi hallituksen rakennerahasto-ohjelman (23.1.2014) mukainen ITI-toteutuksen väline. •Yhdistää rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat ”Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen” (EAKR TL 2), ”Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus” (ESR TL3) ja ”Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen” (ESR TL4). •Toteuttajina yhteistyössä kuutoskaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku •Valmistelua ja koordinointia tukee Forum Virium Helsinki.

3 6Aika pähkinänkuoressa • Kaupunkien tarpeista lähtevän älykkään palveluinfrastruktuurin kehittäminen ja kilpailukyvyn edistäminen 2014−2020. • Budjetti: • Euroopan aluekehitysrahasto EAKR n. 80 milj. euroa (EU 50 %, valtio 17 %, kaupungit 33 %). • Euroopan sosiaalirahasto ESR (myöhemmin täsmentyvä rahoitus). • Kaupungit päättävät itse strategian toteutuksen sisällöstä ja rahoitettaviksi ehdotetuista hankkeista. • Mukana aina toimijoita vähintään kahdesta kaupungista. • Vahva elinkeinopoliittinen tavoite: tuottavuuden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. • Uudet hankkeet sekä jo aloitettujen hankkeiden jatkokehitys ja vahvistaminen, hyvien käytäntöjen monistaminen myös muiden kuin osallistuvien kaupunkien käyttöön.

4 Painopistealueet •Avoimet innovaatioalustat •Yhteisiä toimintaympäristöjä, joissa kaupunkilaiset ja yritykset kehittävät ja testaavat uutta osaamista, tuotteita ja palveluja. •Avoin data ja rajapinnat •Kaupungit avaavat julkisen datansa toimijoiden käyttöön ja harmonisoivat palvelurajapintojaan. •Avoin osallisuus •Kaupunkilaiset mukaan päätöksenteon ja toiminnan kehittämiseen. •Avoimet ja sujuvat monikanavaiset asiakaspalvelujärjestelmät kaikille väestöryhmille.

5 Avoimet innovaatioalustat •Työkalut ja toimintamallit •Yhteinen kehittäminen; tilat, toimintamallit ja työkalut. •Kehittämisen digitaaliset työkalut. •Testaaminen arjessa. •Arvoverkostojen tunnistaminen ja vahvistaminen. •Edelläkävijämarkkinoiden synnyttäminen •Innovaatiohaasteet näkyviksi. •Uudet hankintatyökalut ja –menetelmät. •Strategiset pilottiprojektit •Liikkuminen ja liikenne. •Lähipalvelut. •Hyvinvointi ja terveys. •Sivistys ja kulttuuri.

6 Avoin data ja rajapinnat •Kuutoskaupunkien yhteinen avoimen datan tekeminen •Alueelliset yksiköt tukemaan datan avaamista ja julkaisua: “avoimuus standardiksi”. •Kehittäjäyhteistyö, ratkaisujen jakaminen. •Rajapintojen standardointi. •Yhteentoimiva tietopohja ja palveluarkkitehtuuri. •Strategiset avausprojektit •Kriteereinä vaikuttavuus ja ennakoitu käyttö. •Yhteys muihin 6Aika-painopistealueisiin ja INKAan. •Yhteistyö myös ei-julkisen datan tuottajien kanssa. •Kärkialueina mm. liikenteen tilannekuva.

7 Avoin osallisuus •Monikanavaiset kuntapalvelut •Kaikille kaupunkilaisille: erityisryhminä maahanmuuttajat, nuoret, ikääntyvät jne. •Tukea yhteiskunnassa pärjäämiselle. •Käyttäjälähtöinen kehittäminen > palvelumuotoilun käyttö. •Osallisuuden käyttö palvelujen eri vaiheissa •Yhteiset osallisuusprosessit ja -ratkaisut. •Yhteiset seuranta- ja monitorointimenetelmät.

8 Kestävän kaupunkikehityksen tuki 6Aika • mahdollistaa entistä paremmat ja tehokkaammat palvelut, laajemman osallistumisen ja kilpailukykyisemmän liiketoiminnan, • kehittää tiedolla johtamista ja tuottaa entistä kehittyneempää tietoa päätöksenteon ja vaikuttavuuden tueksi, • tukee parempien verkkopalvelujen kehittämistä perinteisten palvelujen rinnalle palvelujen saatavuuden, vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi, • rakentaa ”ketterämpää” julkisorganisaatiota: entisillä tai vähenevillä verotuloilla entistä enemmän ja parempia palveluja; entistä parempi reagointi kaupunkilaisten kysynnän ja tarpeiden muutoksiin, • ottaa entistä laajemmin hyötykäyttöön kaupunkiyhteisön innovointikapasiteetin, • on mukana rakentamassa entistä kestävämpiä kaupunkeja, jotka pystyvät vastaamaan tulevaisuuden muutoksiin ja tarttumaan niiden luomiin mahdollisuuksiin.

9 Lisätietoja: www.6Aika.fi Twitter: @Kuutosaika


Lataa ppt "6Aika-strategian esittely Toukokuu 2014. Suurimpien kaupunkien kestävän kehittämisen strategia •Uuden EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden 2014−2020 yhtenä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google