Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sapuska - Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista 2008 – 2012 Joensuu 13.1.2009 DM 448153 12-2008 Copyright © Tekes.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sapuska - Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista 2008 – 2012 Joensuu 13.1.2009 DM 448153 12-2008 Copyright © Tekes."— Esityksen transkriptio:

1 Sapuska - Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista 2008 – 2012 Joensuu 13.1.2009 DM 448153 12-2008 Copyright © Tekes

2 www.tekes.fi/elintarviketeollisuus DM 410422 2008 Copyright © Tekes

3 www.tekes.fi/elintarviketeollisuus  Tekesin KOKO rahoitus mEur 01-06/2008 maakunnittain DM 410422 2008 Copyright © Tekes

4 Tekesin kehittämistyökalut = www.tekes.fi/elintarviketeollisuus  PROJEKTIRAHOITUS  Yrityksille, tutkimuslaitoksille (ja nuorille innovatiivisille yrityksille)  Avustus, laina tai niiden yhdistelmä, rahoitustaso riippuu projektin luonteestarahoitustaso  Projektien kesto tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen, koko 10.000 eurosta ylöspäin  Rahoituspäätökset tehdään Helsingissä  ASIANTUNTEMUKSEN HYÖDYNTÄMINEN  Tekesin henkilöidenkin mutta ennenkaikkea verkostojen  Mahdollistuu ennenkaikkea OHJELMISSA ja TEEMOISSA:  ajankohtaista tietoa ja verkottumismahdollisuuksia tarjoavat seminaarit ja workshopit  vertailutietoa ja kontakteja tarjoavat tutustumismatkat ulkomaille  liiketoimintaosaamisen kehittämistä vauhdittavat koulutusohjelmat  projektien tulosten julkistamista helpottavat kanavat, kuten ohjelman www-sivut ja Tekesin julkaisut. DM 410422 2008 Copyright © Tekes

5 Sapuska – Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista  Ohjelman kesto: 2008-2012  Ohjelman laajuus: 35 miljoonaa euroa  Lisätietoja: www.Tekes.fi/Sapuskawww.Tekes.fi/Sapuska

6 Ohjelman lähtökohta Elintarvikeala on Suomelle tärkeä  Neljänneksi suurin teollisuudenala  Pk-yritysvaltainen; 68% toimipaikoista työllistää alle 5 henkilöä  Toimipaikat ovat jakautuneet tasaisesti koko maahan  Elintarvikeketju työllistää Suomessa noin 300 000 henkilöä eli 12 % työllisestä työvoimasta

7 Ohjelman näkökulmia  Tarpeet elinkeinoelämältä  Vahvistetaan yritysten ja Suomen kilpailukykyä  Kehityksen kohteita  Elintarvikeala kotimarkkinavaltaista – alan kokonaiskasvua saavutettavissa vain kansainvälistymällä  Alan alhainen tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnan taso suhteessa liikevaihtoon - saatava nousuun kilpailukyvyn edistämiseksi  Verkottuminen, verkottuminen ja verkottuminen – elintarvikealan sisällä, arvoketjussa ja sidosryhmissä ”Oma maa mansikka muu maa… mahdollisuus”

8 Tavoitteet  Elintarvikealan pk-yrityksille  kotimarkkinoilta kansainvälisille markkinoille uudistuminen hyödyntäen verkostoja ja innovaatioita  oman t&k&i-asteen kohottaminen  alaa aidosti hyödyttävän t&k&i-verkostomallin luominen  alan kansainvälisen liiketoiminnan ja tuottavuuden kasvaminen  keskinäisen ja sidosryhmien välisen verkostoitumisen lisääntyminen kansallisesti ja kansainvälisesti  Suuryrityksille ja julkisille toimijoille  yhteistyön lisääntyminen sekä suuryritysten ja pk-yritysten välillä että elintarvikealan ja muiden toimialojen välillä  osaamisen siirtäminen pk-yritysten tarpeisiin  uusien liiketoimintamallien ja rakenteiden kehittäminen pk- yritysten tarpeisiin

9 Painopisteet  Elintarvikealan pk-yritysten kansainvälisen verkottumisen edistäminen ja siihen perustuvan liiketoiminnan kehittäminen.  Elintarvikealan pk-yritysten tuotteiden, tuotantomenetelmien ja palveluiden kehittäminen ja kehitettävien konseptien kaupallistamisen edistäminen kansainvälisille markkinoille.  Kansainvälisten trendien ja muutosten ennakoinnin hyödyntäminen pk-elintarvikealan yritysten t&k&i- toiminnassa.

10 Ohjelman tilanne  Ohjelma käynnistyi marraskuussa 2008  Ohjelmassa on tehty jo useita yritysprojektipäätöksiä  Ohjelma on aidosti yritysvetoinen; vuoden 2009 lopussa käynnissä olevien yrityshankkeiden sisältöpainotukset vaikuttavat suoraan kevättalven 2010 tutkimushaun teemoihin  Ohjelman virallinen avausseminaari on 28.1.2009 Helsingissä Yritykset voivat hakea ohjelmaan jatkuvalla haulla ! Tutkimushankehaku on keväällä 2010 Joulukuu 2008

11  Ohjelmapäällikkö: Kari Venäläinen Puh: 010 60 26655, Kari.Venalainen@Tekes.fi  Muut yhteyshenkilöt: www.Tekes.fi/Sapuska --> yhteystiedotwww.Tekes.fi/Sapuska  Ohjelmakoordinaattori nimetään kevättalvella 2009 Yhteystiedot Tervetuloa mukaan Sapuskan toimintaan !


Lataa ppt "Sapuska - Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista 2008 – 2012 Joensuu 13.1.2009 DM 448153 12-2008 Copyright © Tekes."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google