Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vipuvoimaa EU:lta luovien alojen yritystoiminnan kehittämiseen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vipuvoimaa EU:lta luovien alojen yritystoiminnan kehittämiseen."— Esityksen transkriptio:

1 Vipuvoimaa EU:lta luovien alojen yritystoiminnan kehittämiseen

2 ESR-ohjelman tarkoituksena on tehdä inhimillisiä investointeja eli tukea erilaisia työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. Aluekehitysrahaston varoin tuetaan hankkeita, jotka kehittävät yrityksiä, innovaatioiden syntymistä, verkottumista, osaamista ja alueiden saavutettavuutta Vipuvoimaa EU:lta Yritystoiminnan kehittämiseen EU-tuki edistää yritysten kilpailukykyä ja kasvua ja sitä kautta työllisyyttä

3 Vipuvoimaa EU:lta Yritystoiminnan kehittämiseen •EAKR-rahastosta tuetaan sekä yksittäisten yritysten kehittämistä että yritysten toimintaympäristön kehittämistä. Tuki kohdistuu niin olemassa oleviin kuin vasta perustettaviinkin yrityksiin. Toimintaympäristön kehittämisellä halutaan tarjota yrityksille yritystoimintaa siivittäviä verkostoja ja palveluita •ESR-rahaston tuella voidaan esimerkiksi kouluttaa yritysten henkilöstöä ja johtoa, kehittää yritysten tai yritysryhmien toimintaa tai hakea yritystoimintaan neuvotaan ja asiantuntemusta.

4 Manner-Suomen ESR-ohjelma •Tavoitteena työllistymisen edistäminen, työssä pysyminen ja syrjäytymisen ehkäisy • Koulutetaan esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia takaisin työelämään. •ESR tukee myös yrittäjyyttä ja yritysten kehittämistä sekä parantaa työorganisaatioiden toimivuutta ja tuottavuutta kestävällä tavalla. •ESR-ohjelmasta rahoitetaan myös rakenteellisia hankkeita, jotka koskettavat laajaa joukkoa ihmisiä pitkällä aikavälillä. • Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi koulutusjärjestelmien ja opetussuunnitelmien uudistamiset. • Tavoitteena on parantaa koulutuksen vastaavuutta työelämän tarpeisiin. Tavoitteena on myös helpottaa koulutuksesta työelämään siirtymistä sekä aikuisväestön edellytyksiä osallistua koulutukseen

5 Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007–2013 tukee yhteishankkeita, jotka edistävät luovien alojen yritystoimintaa kasvamaan ja kansainvälistymään. Ohjelmasta tuetaan valtakunnallisesti merkittäviä hankkeita, joilla parannetaan toimijoiden valmiuksia, osaamista, lisätään yhteistyötä sekä tuotetaan uudenlaisia toimintamalleja luovien alojen kasvun ja kansainvälistymisen tueksi. Ohjelmasta tuetaan muun muassa tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaosaamisen, liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen sekä tuottaja ja manageriosaamisen kehittämistä.

6 Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma Luoviin aloihin kuuluu kehittämisohjelman mukaan: arkkitehtipalvelut, elokuva- ja tv-tuotannot sekä muut audiovisuaaliset tuotannot ja ohjelmapalvelut, kuten pelit, kuvataide ja taidegalleriat, käsityö, mainonta- ja markkinointiviestintä, muotoilupalvelut, musiikki ja ohjelmapalvelut, kirjojen tuotanto ja jakelu, radio- ja äänituotanto, taide- ja antiikkikauppa, esittävä taide, kuten tanssi ja teatteri. Matkailun ja liikunnan osalta mukana ovat: kulttuuritapahtumat ja elämystuotanto. Lisäksi ohjelmasta voidaan rahoittaa hankkeita, jotka edistävät kulttuurin ja muiden luovien toimialojen yhteistyötä muiden toimialojen kanssa.

7 Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma •Tukea voi hakea yritykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, julkiset laitokset, kunnat, seutukunnat yms. •Kaikki oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja näiden yhdistelmät •Yksittäinen yritys ei kuitenkaan voi saada tukea oman toimintansa kehittämiseen tai tuotteensa kehittämiseen •Yrityksille myönnettävä tuki myönnetään verkostomaiseen toimintaan, jolla pyritään edistämään koko verkoston kehittämistä. •Yritysten kannattaa ehdottaa hankeideaansa esimerkiksi seutukunnalliselle kehittämisyhtiölle.

8 Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma Seuraava hankehaku 3.10. – 29.10.2010 Hanke: • lähtee luovien alojen yrittäjien, ammatinharjoittajien tai freelancereiden todennetuista tarpeista • kehittää valtakunnallisesti luovien alojen yrittäjien, ammatinharjoittajien tai freelancereiden osaamista ja toiminnan elinkelpoisuutta • tukee luovien alojen kilpailukyvyn sekä työllisyyden vahvistamista kotimaisilla ja/tai kansainvälisillä markkinoilla • toteuttajalla on riittävä osaaminen luovien alojen yrittäjien, ammatinharjoittajien tai freelancereiden toiminnan kehittämisestä

9 Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma Seuraava hankehaku 3.10. – 29.10.2010 Lisäksi hanke voi vastata seuraaviin tavoitteisiin: • ratkaisee nykyisiä ja/tai uusia toimintaympäristön muutoksista syntyneitä luovien alojen ongelmia • vahvistaa kulttuuri- ja luovien alojen osaamisen soveltamista muilla toimialoilla • kehittää uusia toimintamalleja kulttuuri- ja luovien sekä muiden toimialojen välille sekä muiden toimialojen välille

10 Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma CREADA Creada on luovien alojen yrittäjyysvalmennusta, joka on suunnattu luovien alojen yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville. Creada tarjoaa välineet luovien alojen yrittäjäosaamiseen ja liikeideoiden kehittämiseen, sekä luo perustan yritystoiminnan käynnistämiseksi. Vuoden 2010 loppuun mennessä eri puolilla Suomea (Helsinki, Jyväskylä, Pohjanmaa, Pirkanmaa) toteutetaan kahdeksan yrittäjyysvalmennusta sekä kaksi luovien alojen tuottajille suunnattua yrittäjyysvalmennusta. Film Location Finland Hankkeen tavoitteena on luoda alueellisista elokuvakomissiotoimijoista kansallinen yhteistyöverkosto palvelemaan Suomessa kuvattavia kansainvälisiä av- tuotantoja ja markkinoimaan yhdessä koko Suomea av-tuotantojen toteutuspaikkana. Kaksivuotisessa hankkeessa on mukana hanketta vetävän POEM Säätiön lisäksi viisi alueellista kumppaniorganisaatiota ja kuusi asiantuntijaorganisaatiota eri puolilta Suomea.

11 Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma Finnish Music Express Hanke tarjoaa vientivalmennusta musiikkialan ammattilaisille: yrityksille, biisintekijöille, muusikoille ja esiintyville taiteilijoille. Koulutushankkeen sisältö nivoutuu musiikkialan yhteiseen vientistrategiaan. Hanke kestää vuoden 2011 loppuun. Täsmäkoulutukset ja valmennukset suunnittelee ja toteuttaa Sibelius- Akatemia yhteistyössä Music Export Finlandin ja Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimicin kanssa. Kulttuurin ketju Turun, Helsingin, Rovaniemen ja Mäntän kulttuurikohteiden yhteinen toiminta keskittyy kulttuurimatkailun tuotteistamisen ja laadun parantamiseen. Toiminnan tavoitteena on rakentaa kulttuurimatkailuyrityksille ja toimijoille konkreettisia työkaluja omaehtoiseen tuotekehitykseen ja laadun parantamiseen. Työkalupakki sisältää mm. valtakunnallisen kulttuurimatkailun laatuohjelman, pienemmille kohteille/yrityksille laadun sparrausohjelman, asiakaspalautteen keruumenetelmiä sekä tuotekehitystyökirjan. Oppimiskokonaisuudet ovat verkossa kaikkien kulttuuriyrittäjien ja -kohteiden käytettävissä.

12 Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma Produforum Nätverksamhetsmodell för kulturaktörer på svenska. Meningen är att skapa innovativa och kreativa samarbetsformer, utveckla producent- och managerverksamheten, kulturföretagandet och att utöka det nordiska samarbetet. Produforum tarjoaa kohtaamispaikan ja yhteisen työtilan vapaille taidetoimijoille. Yhteisen tilan ideana on toisilta oppiminen, tiedon ja kokemuksen jakaminen työpajoissa. Tarvittaessa asiantuntijuutta ostetaan myös ulkoa. Tavoitteena on luoda uudenlaisia yhteistyömuotoja, kehittää tuottaja- ja manageritoimintaa ja kulttuuriyrittäjyyttä sekä lisätä pohjoismaista yhteistyötä. Toiminta on Helsingissä ruotsinkielistä, muualla kaksikielistä. YLÖS - ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Yleisötyön päämääränä on syventää teatterin ja yleisön välistä suhdetta. Keinoina ovat esimerkiksi osallistavat menetelmät, teatterin vieminen uusiin paikkoihin ja ohjelmistosuunnittelu. YLÖS- hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa ammattimainen yleisötyöjärjestelmä suomalaisiin teattereihin sekä lisätä yritystoimintaa osallistavan teatterin alueella Suomessa. Hankkeessa edistetään myös taidepedagogien ja yleisötyöntekijöiden osaamista ja testataan yleisötyön menetelmiä teatterikokeilussa, jotka toteutetaan kolmen teatterin yhteistyönä. Hanke kestää vuoden 2010 loppuun.

13 www.rakennerahastot.fi

14 Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma Rahoittava viranomainen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtteri Karhu www.ely-keskus.fi/hame Koordinoiva hanke Luova Suomi Aalto-yliopisto Pienyrityskeskus www.luovasuomi.fi


Lataa ppt "Vipuvoimaa EU:lta luovien alojen yritystoiminnan kehittämiseen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google