Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Hankerahoituksen painopisteet Mihin hankerahoitusta saa? 28.6.2014 1 KAS ELY PP.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Hankerahoituksen painopisteet Mihin hankerahoitusta saa? 28.6.2014 1 KAS ELY PP."— Esityksen transkriptio:

1 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Hankerahoituksen painopisteet Mihin hankerahoitusta saa? 28.6.2014 1 KAS ELY PP

2 Oppiva ja kehittyvä Kaakkois-Suomi • ETSII, KOKEILEE JA TUOTTAA • UUSIA, INNOVATIIVISIA IDEOITA JA RATKAISUJA • työllisyyden, yrittäjyyden, osaamisen, tasa-arvon, maaseudun sekä hyvän ympäristön edistämiseksi 28.6.2014KAS ELY PP 2

3 EU-OHJELMIA 1. Rakennerahasto-ohjelmat • ESR = Euroopan sosiaalirahasto • EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto 2. Manner-Suomen Maaseutuohjelma 2007-2013 (maaseuturahasto) 3. Kaakkois-Suomi-Venäjä ENPI CBC 2007-2013 28.6.2014KAS ELY PP 3

4 Hankerahoitusta vuonna 2011 • ESR 7,8 M€ • EAKR 9,4 M€ • MAASEUTUOHJELMA 11,7 M€ (josta 40% yrityksille, 60% maaseudun kehittämiseen) • KALATALOUS 0,3 M€ • lisäksi muuta kansallista rahoitusta, esim. työllisyysperusteinen investointiavustus 28.6.2014KAS ELY PP 4

5 Alueen laaja-alaiseen kehittämiseen (verkostot) 1. Organisaatioiden ja niiden henkilöstön kehittäminen 2. Elinkeinorakenteen ja yritysten toimintaympäristön kehittäminen PK-yrityksille tarjottavien palveluiden kehittäminen • Alkavat yritykset ja yrityshautomotoiminta • Yritysten ja yrittäjien verkostoituminen ja kehittäminen • Yrittäjyyskasvatus ja nuorten yrittäjyyden edistäminen 3. Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen –Nuoret työllistyminen ja koulutukseen ohjaaminen –Maahanmuuttajien integrointi yhteiskuntaan ja työelämään –Työkykyä parantavat toimintamallit –Syrjäytymisen ehkäiseminen 4. Teknologiseen tutkimukseen 28.6.2014 5 KAS ELY PP

6 Alueen laaja-alaiseen kehittämiseen (verkostot) • Työmarkkinoiden toiminnan edistäminen (osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen) • Alueiden välinen yhteistyö –Työperäisen maahanmuuton edistäminen –Hyvien käytäntöjen levittäminen 28.6.2014KAS ELY PP 6

7 • Luonto- ja kulttuurimatkailun kehittäminen ja kulttuuriperintökohteiden kunnostaminen • Itämeren ja vesistöjen suojelua ja ekotehokkuuden kehittämistä edistävät suunnitteluhankkeet • Kehittyvän ympäristöteknologian hyödyntäminen sekä ympäristöriskien hallinta 28.6.2014KAS ELY PP 7 Ympäristö

8 Yritysten kehittämiseen • Yrityksen kehittämishanke voi pitää sisällään investointeja, erilaisia muita kehittämistoimenpiteitä tai henkilöstön palkkaamista • Tyypillisiä kehittämistoimenpiteitä ovat esim. tuotekehitys, markkinointi, ja kansainvälistyminen. • Yritysten investointihankkeiden tukitasot vaihtelevat tukialueen sekä yrityskoon mukaan 10-35 prosenttiin. Yritysten kehittämishankkeissa ja palkkatuessa tukitaso on 50 prosenttia. 28.6.2014KAS ELY PP 8

9 Yritysten kehittämiseen • Yrityksille on tarjolla useita tuotteistettuja palveluja yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin. Tällaisia ovat esim. PK-LTS, ProStart, ViestinVaihto, Balanssi. • Lisäksi yritykset voivat hyödyntää ELY-keskuksen tarjoamia koulutuksia, joista suosittuja ovat olleet mm. aloittavan yrityksen koulutukset ja päällikkökurssit. Myös näissä on mukana EU-rahoitusta. 28.6.2014KAS ELY PP 9

10 Mitä asioita Kaakkois-Suomessa pidetään tärkeinä rahoituksen kohdentamisen näkökulmasta • Kaakkois-Suomea viime vuosina kohdanneen metsäteollisuuden voimakkaan rakennemuutoksen johdosta Kaakkois-Suomen ELY -keskus panostaa erityisesti tulevaisuuden kasvualojen kehitykseen. • Yritysten rahoituslinjauksissa painopiste on innovatiivisissa ja kasvukykyisissä alueen ulkopuolelta tulevaan kasvuun nojaavissa yrityksissä sekä alueella tärkeäksi nimettyjen klusterien yrityksissä. 28.6.2014KAS ELY PP 10

11 Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelmien yhteiset linjaukset ja niiden mukaiset kehittämispainotukset • Metsäklusterin uudistaminen • Puhtaan energia- ja ympäristöteknologian kehittäminen • ICT -liiketoiminnan ja sisältötuotannon kehittäminen • Logistiikan ja infrastruktuurin vahvistaminen • Venäjä-yhteistyön vahvistaminen • Osaamis- ja koulutusrakenteiden uudistaminen 28.6.2014KAS ELY PP 11

12 Maaseutuohjelman painopisteet • Pääpainopisteenä on maaseutuyrittäjyyden kehittäminen • Toimialoittaiset painopisteet ovat - maatalous ja elintarvikkeiden jatkojalostus - metsätalous ja puun jatkojalostus - bioenergia-ala - matkailu - hyvinvointipalvelut • Välillisesti tukevat painopisteet, mm. maaseudun infrastruktuurin toimivuuden varmistaminen • Nuoriso on teemana v. 2011 (v. 2010 oli ympäristö) 28.6.2014 KAS ELY PP 12

13 Miksi hankkeissa kannattaa olla mukana • Hankkeiden avulla toimijat voivat panostaa kehittämistoimiin, joihin toimijalla ei muuten olisi mahdollisuuksia. • Hankkeilla voi olla merkittäviä vaikutuksia alueen imagoon ja markkinointiin, yritysten välisiin verkostoihin, uusiin tuotteisiin ja palveluihin sekä yritystoiminnan edellytyksiin alueella. • Yritysten kannattaa osallistua omaa toimialaansa koskeviin tai muuten yrityksen tulevaisuuden kehitystä hyödyttäviin kehittämishankkeisiin 28.6.2014 KAS ELY PP 13


Lataa ppt "Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Hankerahoituksen painopisteet Mihin hankerahoitusta saa? 28.6.2014 1 KAS ELY PP."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google