Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013 Kulttuuriviennin valmisteluryhmän kokous 30.11.2007, Helsinki,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013 Kulttuuriviennin valmisteluryhmän kokous 30.11.2007, Helsinki,"— Esityksen transkriptio:

1 Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013 Kulttuuriviennin valmisteluryhmän kokous 30.11.2007, Helsinki, Kirsi Kaunisharju

2 2 Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013 •Määritelmä –Luoviin aloihin kuuluu muun muassa kulttuuri- ja elämyspalveluiden toimialoja, kuten muotoilu, graafisen alan toiminta, arkkitehtuuri, elokuva- ja tv-tuotanto sekä jakelu, digitaalinen sisältötuotanto, musiikin ja äänitteiden tuotanto, kirjojen tuotanto ja jakelu, esittävä taide, kuvataide sekä kulttuurin ohjelmapalvelu- ja tapahtumatuotanto. Toiminta luovilla aloilla synnyttää teoksia, tekijänoikeuksia ja palveluja.

3 3 Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013

4 4 •Strateginen tausta: •Alueiden vahvuudeksi -kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston aluekehittämisen toimenpideohjelma 2003–2013 (opetusministeriön julkaisuja 2003:22) •Aluekeskusohjelma 2007-2010 (hyväksytty valtioneuvostossa 23.11.2006) •Audiovisuaalisen politiikan linjat (opetusministeriön julkaisuja 2005:8) •Luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen (opetusministeriön julkaisuja 2006:47) •Luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstrategia 2015 (kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisuja 10/2007) •Muotoilu 2005! Valtioneuvoston periaatepäätös muotoilupolitiikasta 15.6.2000. •Onko kulttuurilla vientiä?ON! (opetusministeriön julkaisuja 2007:9) •Valtioneuvoston periaatepäätös taide- ja taiteilijapolitiikasta (opetusministeriön julkaisuja 2003:20) •Suomen matkailustrategia vuoteen 2020&Toimenpideohjelma vuosille 2007- 2013 (kauppa- ja teollisuusministeirön julkaisuja 21/2006) •Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen matkailupolitiikasta (kauppa- ja teollisuusministeriö)

5 5 Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013 •yksi valtakunnallisen ESR-ohjelman kehittämisohjelmista (toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittämisen sekä yrittäjyyden lisääminen) •rahoitusta ESR-ohjelman valtakunnallisen osion alueilla toteutettaville hankkeille (Etelä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi) •Itä-Suomi mukana omalla rahoitusosuudellaan, jolla luovien alojen yritystoiminnan kehittämishankkeita voidaan toteuttaa myös Itä-Suomessa •valtakunnallisen ohjelman päävastuulliset ministeriöt: opetusministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö, koordinointivastuu opetusministeriöllä •valtakunnallisen ohjelman kokonaisrahoitus 14,6 miljoonaa euroa + kuntarahoitus (15 %) •pyrkimys isoihin sateenvarjohankkeisiin ja valtakunnalliseen koordinaatioon

6 6 Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013 •Ohjelman tavoitteena: •luovien alojen tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen •liiketoiminta- ja yrittäjäosaamisen parantaminen •tuottaja- ja manageritaitojen edistäminen •alojen toimintaympäristön ennakointiin liittyvien kysymysten analysointi ja alan tietopohjan syventäminen

7 7 Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013 •Ohjelman kokonaisuudet: •1) Tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan edistäminen –esim. tuotekehitykseen liittyvän osaamisen kehittäminen –esim. tuotekehityshankkeet, tuotteet ja palvelut (myös vientiin tähtäävät) •2) Liiketoiminta- ja yrittäjäosaamisen vahvistaminen –esim. koulutus- ja valmennushankkeet (räätälöity koulutus/valmennus) –esim. kv-liiketoimintaosaamisen kehittämishankkeet •3) Tuottaja- ja manageritaitojen lisääminen –esim. koulutus- ja valmennushankkeet (räätälöity) –esim. vientiverkostotoimintaan tähtäävät hankkeet •4) Luovien alojen toimintaympäristömuutosten ennakointiin liittyvät kysymykset ja alan tietoperustan vahvistaminen (koordinoiva projekti) –esim. alan tilastointi, markkina- ja asiakastutkimukset, ennakointi

8 8 Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013

9 9 •organisoituminen, hakukriteerit, aikataulutus valmisteltu syksyn aikana •välittävä toimielin: Etelä-Suomen lääninhallitus •kehittämisohjelmatiimi •ohjausryhmä, asiantuntijoita tarpeen mukaan •ensimmäinen haku 10.12.2007-31.1.2008  haetaan koordinoiva hanke (sisältää tietoperustan vahvistamisen, osio 4) + ideahaku muista ohjelman osioista •valtakunnallisen rahoituksen lisäksi tarvitaan alueellisia ESR- ja EAKR-hankkeita eri puolilla Suomea •  kehittämistoiminnan ja hankkeiden liittyminen valtakunnalliseen kehittämisverkostoon ja koordinaatioon

10 10 Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013 –Koordinoiva hanke: •- luo, kokoaa ja ylläpitää luovien alojen toimijarekisteriä (ohjelman tietopankki) •- verkottaa ohjelman hankkeita ja huolehtii niiden välisestä tiedotuksesta •- syventää tuottaja- ja välittäjätahojen verkostoja, alueellisten toimijoiden sekä alan yritysten välistä yhteistoimintaa •- huolehtii luovien toimialojen välisen yhteistyön sekä kansainvälisesti kilpailukyisten ja innovatiivisten alue- ja toimialarajat ylittävien klusterimaisten verkostojen muodostamisesta •- kartoittaa ja mallintaa hyviä käytäntöjä •- laatii hankkeen rahoituksella selvityksiä ja tutkimuksia, jotka vahvistavat mm. alan tietoperustaa, ennakointia ja markkinoiden selvittämistä •- järjestää projekteille tapaamisia ja koulutusta •- aktivoi hanketoimintaan kenttää yhdessä EU- koordinaattorin kanssa •- levittää projektien tuloksia •- ohjaa ja ”rikastaa” projekteja sisällöllisesti

11 11 Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013 –Kulttuuriviennin kehittäminen rakennerahastorahoituksen kautta •Mitä kehittämisohjelman toimenpiteitä tulisi priorisoida valtakunnallisella/alueellisella tasolla? –Yritystoiminnan kehittäminen –Yritysten/ammattilaisten kansainvälistymisen täydennyskoulutus –Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen –Kuntien ja alueiden toimet vientiosaamisen lisäämiseksi –Vientimarkkinoinnin ja –viestinnän kehittäminen •Muita mahdollisia kehittämiskohteita? –Tuotekehitys? •Mitä muuta tulisi ottaa huomioon valmisteluryhmän näkökulmasta?

12 12 Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013 •Lisätietoja: •Opetusministeriön kehittämisohjelmat: –http://www.minedu.fi/OPM/EU-asiat/EU-rakennerahastot/ohjelmakausi_2007- 2013/Kehittamisohjelmat.html?lang=fihttp://www.minedu.fi/OPM/EU-asiat/EU-rakennerahastot/ohjelmakausi_2007- 2013/Kehittamisohjelmat.html?lang=fi


Lataa ppt "Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma 2007-2013 Kulttuuriviennin valmisteluryhmän kokous 30.11.2007, Helsinki,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google