Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR-toimenpideohjelma 2007-2013 Länsi-Suomen suuralueen ohjelma ja sen toteuttaminen Etelä-Pohjanmaalla.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR-toimenpideohjelma 2007-2013 Länsi-Suomen suuralueen ohjelma ja sen toteuttaminen Etelä-Pohjanmaalla."— Esityksen transkriptio:

1 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR-toimenpideohjelma 2007-2013 Länsi-Suomen suuralueen ohjelma ja sen toteuttaminen Etelä-Pohjanmaalla

2 Länsi-Suomen EAKR-ohjelma •Keski-Suomi –Saarijärvi-Viitasaaren seutukunnalla erityisasema •Pirkanmaa •Satakunta •Etelä-Pohjanmaa •Pohjanmaa

3 Länsi-Suomi 2007-2013 julkinen rahoitus, milj. € MaakuntaEAKRValtioKunnatJulk. yht KS (sis SV)50,2751,3525,11126,73 Pirkanmaa36,5137,2918,2392,03 Satakunta33,5934,3116,7884,68 Etelä-Pohjanmaa20,6721,1210,3352,12 Pohjanmaa11,9712,225,9830,17 Kaikki yhteensä153,01156,2976,43385,73 Yksityistä rahoitusta yhteensä ohjelma-alueella yli 293 milj. € (EP 35 milj. €)

4 EAKR-ohjelman toteutuksen rahoitus •Haasteelliset alueet 67 % –Etelä-Pohjanmaalla muut seutukunnat Seinäjoen seutukuntaa lukuunottamatta (+Lapua) •Suuralueen erityisteemahankkeet28 % –Voidaan toteuttaa koko ohjelma-alueella joko maakuntien yhteisinä tai maakunnallisina/seutukunnallisina hankkeina •Nimetyt kaupunkiseudut5 % –Tampere ja Vaasa

5 Länsi-Suomen EAKR-ohjelman toimintalinjat EP:llä Toimintalinja% rahoituksesta 1. Yritystoiminnan edistäminen34 % 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen 46 % 3. Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen 20 %

6 Erityisteemat •Teema 1: Kärkiklustereiden kehittäminen •Teema 2: Innovaatio- ja oppimisympäristöjen kehittäminen –asetettu Etelä-Pohjanmaalla tärkeimmäksi kehittämisteemaksi •Teema 3: Kansainvälisen vetovoimaisuuden lisääminen •Teema 4: Hyvinvointipalvelujen innovatiivinen kehittäminen

7 EAKR-ohjelman toteuttamisen painotukset EP:llä 2007-2008 •Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on hyväksynyt 11.4.07 maakunnan yhteistyöasiakirjan (MYAK), jossa esitetään EAKR-toimenpideohjelman ja ESR- toimenpideohjelman alueosion toteuttamisen painotukset ja rahoituksen jakautuminen eri viranomaisille.

8 Toimintalinja 1 / haasteelliset alueet KTM:n hallinnonala (TE-keskus/ yritysosasto ja Finnvera Oyj) Vuonna 2007 1,634 milj. euroa julkista rahaa •avaintoimialojen (elintarvike, metalli- ja teknologia, puu) klusterirakenteiden vahvistaminen ja verkostoituminen •yritysten innovaatioihin, uusiin tuotteisiin ja teknologioihin liittyvät kehittämistoimet •yritystoiminnan perustamista, kehittämistä ja laajentamista koskevat kehittämishankkeet; myös uusien kasvualojen (hyvinvointi, luovat alat) tukeminen •pk-yritysten kansainvälistymisen edistäminen •uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen •matkailuyritysten tuotteistuksen, markkinointiyhteistyön ja oheispalvelutoimintojen kehittäminen •pk-yritysten kannustaminen eri rahoitusmuotojen hyödyntämiseen ja riskirahoitusjärjestelmän kehittäminen

9 Toimintalinja 2 / haasteelliset alueet SM:n hallinnonala (E-P:n liitto); vuonna 2007 0,729 milj. euroa julkista rahaa •alueen tarpeeseen perustuvan tk-toiminnan ja sovelt. tutkimuksen edistäminen •ammattikorkeak. ja tutkimuslaitosten sekä yritysten yhteistyöverkostojen kehittäminen •alueen ja sen yritysten tarpeisiin perustuvan korkea-asteen täydennyskoulutusmallien toiminnan kehittäminen (esim. Järviseudun maakuntakorkeakoulu) •yliopistojen ja ammattikorkeak. yrityslähtöisten tutki.- ja keh.palvelujen edist. •teknologian siirron ja uusien ideoiden hyödyntämisen edistäminen •julkisen sektorin ja julkisten työorganisaatioiden innovaatiotoiminnan kehittäminen KTM:n hallinnonala (TE-keskus/ teknologian kehittämisosasto ja/tai yritysosasto); vuonna 2007 0,713 milj. euroa julkista rahaa •tuote- ja tuotantoteknologian kehittäminen •yhteisten innovaatiopolitiikkojen edistäminen •innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen •yliopistojen ja korkeak. yrityslähtöisten tutkimus- ja kehittämispalvelujen edistäminen •uusiutuvien energialähteiden tutkimuksen edistäminen •yrityshautomotoiminnan edistäminen

10 Toimintalinja 2 / haasteelliset alueet (jatkuu) OPM:n hallinnonala (Länsi-Suomen lääninhallitus); vuonna 2007 0,377 milj. euroa julkista rahaa •elinkeinoelämän ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyöverkostojen ja oppimisympäristöjen kehittäminen •ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen ja aikuiskoulutuksen toimintamallien kehittäminen (esim. AITO- ohjelman liittyvät koordinointitoimet) TM:n hallinnonala (TE-keskus/ työvoimaosasto); vuonna 0,291 milj. euroa julkista rahaa •elinkeinoelämän ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyöverkostojen ja oppimisympäristöjen kehittäminen •julkisen sektorin hyvinvointipalvelujen tuotantotapojen ja kokeilutoiminnan kehittäminen

11 Toimintalinja 3 / haasteelliset alueet YM:n ja/tai MMM:n hallinnonala (Länsi-Suomen ympäristökeskus) Vuonna 2007 0,696 milj. euroa julkista rahaa •vesistöjen tilaan myönteisesti vaikuttavat hankkeet ja muut hankkeet, joilla kehitetään yhteistyötä laadukkaan hyvinvointia edistävän elinympäristön hyväksi •luonnonvarojen kestävän käytön varmistaminen •pilaantuneiden maa-alueiden kunnostaminen •luonnon- ja kulttuuriympäristöjen sekä rakennusperinnön hoitoon liittyvät hankkeet •matkailuyritysten toimintaedellytyksiä parantavat luonnon- ja kulttuurivarojen kestävän kehityksen hyödyntämisen hankkeet YM:n ja MMM:n hallinnonalalla käytettävän rahoituksen painopisteitä tarkennetaan viimeistään vuonna 2008.

12 Toimintalinja 3 / haasteelliset alueet (jatkuu) OPM:n hallinnonala (Länsi-Suomen lääninhallitus); vuonna 2007 0,264 milj. euroa julkista rahaa) •kulttuuriyrittäjyyden ja –teollisuuden toimintamahdollisuuksia tukevat verkottumishankkeet, jotka kytkeytyvät alueen elinkeino- ja yrityshankkeisiin (ei yksittäisille yrityksille, ei esitetuotantoon) SM:n hallinnonala (E-P:n liitto); vuonna 2007 0,212 milj. euroa julkista rahaa •yritysten ja alueiden logististen palvelujen kehittämistoimet •tietoliikenne-, tietoverkosto- ja sisältöpalvelujen kehittämishankkeet •matkailuyritysten toimintaedellytyksiä parantavat hankkeet

13 Erityisteemat Etelä-Pohjanmaalla 2007-2008 Toimintalinjassa 1: kärkiklustereiden kehittäminen (vuonna 2007 0,655 milj. euroa julkista rahaa) KTM:n hallinnonala (TE-keskus/ yritysosasto ja teknologian kehittämisosasto) •tutkimus- ja tuotekehitysvalmiuksien kehittäminen valituilla klusterialoilla •yritysten tutkimus- ja tuotekehitystyö valituilla klusterialoilla •yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyö valituilla klusterialoilla SM:n hallinnonala (E-P:n liitto) •yhteistyöverkostojen kehittäminen pienten ja keskisuurten yritysten kesken valituilla klusterialoilla

14 Erityisteemat Etelä-Pohjanmaalla 2007-2008 Toimintalinjassa 2: innovaatio- ja oppimisympäristöjen kehittäminen ja kansainvälisen vetovoimaisuuden lisääminen (vuonna 2007 1,032 milj. euroa julkista rahaa) SM:n hallinnonala (E-P:n liitto) •Korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä tutkimuslaitosten ja innovaatioedellytysten kehittämishankkeet. Maakunnan innovaatioympäristöä rakennetaan ja kehitetään edelleen yrityslähtöisellä tavalla. Esim. Epanet-tutkimusryhmillä on tiivis yhteys Länsi-Suomen yliopistomaakuntiin. •alueen kansainvälisen vetovoimaisuuden lisääminen

15 Erityisteemat Etelä-Pohjanmaalla 2007-2008 Toimintalinjassa 3: hyvinvointipalvelujen innovatiivinen kehittäminen (vuonna 2007 0,189 milj. euroa julkista rahaa) TM:n hallinnonala (TE-keskus/ työvoimaosasto) •hyvinvointipalvelujen rakenteiden ja tuotannon kokeilu- ja pilottihankkeet •palvelumarkkinoiden ja palveluyrittäjyyden edistäminen.


Lataa ppt "EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR-toimenpideohjelma 2007-2013 Länsi-Suomen suuralueen ohjelma ja sen toteuttaminen Etelä-Pohjanmaalla."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google