Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA 2007 - 2010 MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMINEN Vahvuuksia voimistaen ja voimavaroja kooten uudella kehittämisotteella Hannu Korhonen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA 2007 - 2010 MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMINEN Vahvuuksia voimistaen ja voimavaroja kooten uudella kehittämisotteella Hannu Korhonen."— Esityksen transkriptio:

1 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA 2007 - 2010 MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMINEN Vahvuuksia voimistaen ja voimavaroja kooten uudella kehittämisotteella Hannu Korhonen

2 MAAKUNTAOHJELMATYÖN REUNAEHTOJA -Vähenevät resurssit edellyttävät tiukkaa valintaa -Toimialojen edistämisestä klustereihin -Omaleimainen, mutta toisaalta kansallisesti vertailtava -Laaja-alainen valmistelu kaiken pohjana -Seutujen erityispiirteet tunnistettu -Hyödynnetään kansallisen ja EU:n kehittämispolitiikan linjauksia KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS VUOSITTAISTEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMIEN KAUTTA

3 KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISALUEET MAAKUNTAOHJELMA 2007 - 2010

4 • käynnistää klusteripohjainen kehittäminen koko maakunnassa • resursoida päätoimiset klustereiden vetäjät • synnyttää yrityslähtöisiä kehittämishankkeita, jotka tuovat rahaa Keski-Suomeen • yhdenmukaistaa kehittämistapaa • auttaa yrityksiä hankkimaan rahoitusta yhteisiin kehittämishankkeisiin • varmistaa osaltaan elinkeinotoiminnan uudistaminen ja kilpailukyky KLUSTERITYÖN TAVOITTEET

5 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA 2007 - 2010 -Maakunnalliset klusterit valittu: Uudistuvat koneet ja laitteet, Bioenergiasta elinvoimaa sekä Kehittyvä asuminen -Maakuntaohjelman muut ’klusterivalmistelut’ jatkuvat -Matkailu syntyvänä klusterina -EDU-klusteri organisoitumassa -Hyvinvointiklusteri: kasvuyrityksiin -Luovilla aloilla kehittämisohjelma  LIIKETOIMINTALÄHTÖISYYS  OSAAVAN TYÖVOIMAN SAATAVUUS -Saarijärven-Viitasaaren seutu

6 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA 2007 - 2010 Maakunnalliset klusterit -70 % kehittämisrahoituksesta näihin Osaamiskeskusalat -Energiateknologia -Tieto- ja viestintäteknologia -Nanoteknologia -Paperinvalmistusteknologia -Matkailu ja elämystuotanto

7 Valittujen klustereiden kehittämiseen vähintään 85 % käytettävissä olevasta EU- rahoituksesta. Vähintään 75 % vapaasta maakunnan kehittämisrahasta valittujen klustereiden kehittämiseen. Mukaan ei lasketa osaamiskeskus- ja aluekeskusohjelmien rahoitusta. Vähintään 40 % Keski-Suomen Kehittämisrahaston rahoituksesta valittujen klustereiden kehittämiseen. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA 2007 – 2010, KSL Tavoitteet 2008 (TAS)

8 • Maakunnan yhteistyöryhmän linjaus • Hankkeiden yhteiskäsittely ja yhteishaku • Strategian korostaminen viestinnässä (hankehaku) • EU-ohjelmien rakenne ja rahoituksen jakaantuminen toimintalinjoihin (EAKR ja ESR) • Saarijärven-Viitasaaren työvaliokunta STRATEGIAN PITÄVYYS TESTATAAN OHJELMAKAUDEN ALUSSA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA 2007 – 2010, Muiden toimijoiden sitoutuminen

9 KLUSTEREIDEN MAAKUNNALLISET KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖT Uudistuvat koneet ja laitteet Kehittämispäällikkö Pekka Matinaro JYKES OY Bioenergiasta elinvoimaa Kehittämispäällikkö Markku Paananen JAMK Kehittyvä asuminen Kehittämispäällikkö Jukka Vilppola JAO Resursoinnista vastaa Keski-Suomen liitto (EU-hanke) yhdessä yritysten, kehittämisyhtiöiden ja kotiorganisaa- tioiden kanssa

10 Kehittämisteemat ovat: • ohutlevyteknologia (kennorakenteet, dynaamiset rakenteet, muovaavat menetelmät) • biometalli (bioenergian käyttöön liittyvä laitetuotanto) • koneenrakennuksen kehittäminen (mm. paperikoneen valmistus, teollisuuden ja tuulivoimaloiden voimansiirtolaitteet sekä liikkuvat työkoneet) • Uusiutuva metsäteollisuus –osaamiskeskusohjelma UUDISTUVAT KONEET JA LAITTEET

11 Kehittämisteemat ovat: • biovoimaloiden polttoainejärjestelmät • alue- ja kiinteistökohtaiset lämmitysjärjestelmät • pellettienergiajärjestelmät • biokaasujärjestelmät BIOENERGIASTA ELINVOIMAA

12 • ikääntyvän väestön palvelutarpeet ja vaatimukset asumiselle • klusterin yhteistyö mm. energia-, ympäristö-, hyvinvointi- ja palvelusektoreiden kanssa • ICT-sektori mm. web-pohjaiset ratkaisut tuote- ja palvelutarjonnassa • tuotteesta tarjoamaan ja kokonaispalveluihin • pientalovaltainen laadukas asuminen omaleimaisissa keskuksissa ja taajamissa • korjaus- ja saneerausrakentamisen uudet liiketoimintamahdollisuudet • asumisalueiden ja asumismuotojen kehittäminen • laadukas omaleimainen asuminen maaseudulla. KEHITTYVÄ ASUMINEN


Lataa ppt "KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA 2007 - 2010 MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMINEN Vahvuuksia voimistaen ja voimavaroja kooten uudella kehittämisotteella Hannu Korhonen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google