Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OHJELMAKAUSI 2007-2013 -INFO EAKR & ESR Antti-Jussi Oikarinen TE-keskus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OHJELMAKAUSI 2007-2013 -INFO EAKR & ESR Antti-Jussi Oikarinen TE-keskus."— Esityksen transkriptio:

1 OHJELMAKAUSI 2007-2013 -INFO EAKR & ESR Antti-Jussi Oikarinen TE-keskus

2 EAKR

3 •ohjelmat komission käsittelyssä, 4 kk aikaa käsittelyyn (käsittelyaika katkeaa aina, kun komissio pyytää lisätietoja) •viralliset neuvottelut komission kanssa 7. – 8.5. •MYAKit 2007 & MYAK-arvio 2008 valmiit huhtikuussa •SM valtuusirrotukset kesäkuun aikana •ohjelmien käynnistys välittävän toimielimen omalla riskillä (harkinta!) •ohjelmat käynnistyvät virallisesti vasta komission hyväksyttyä ohjelmat - syyskuu Ohjelmakauden 2007 – 2013 käynnistäminen

4

5

6 KTM:n hallinnonalan osuus EAKR-rahoituksesta MYAK 2007 ja MYAK-arvio 2008 MYAK 2007 MYAK- arvio 2008

7 LÄNSI-SUOMEN OHJELMA (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta) •67 % haasteellisimmille alueille (erityisalue Saarijärvi – Viitasaari) •28 % suuralueteemoihin (- 3 % äkillisiin rakennemuutosongelmiin) •kuntarahoituksen osuus kansallisesta vastinrahoituksesta 32 %

8

9 Esim. KTM:n hallinnonalan osuus EAKR-rahoituksesta v. 2007 MYAK 2007 TE-keskus/yritystuet 1,3 Finnvera0,334 TE-keskus/Tekes-hankkeet0,516 Teemahankkeet0,379

10 Mihin käytetään EAKR-yritystukirahat ?  Haasteellisilla alueilla  PK-yrityksiin  Kehittämistoimenpiteisiin  Valikoivasti investointeihin 

11 250 II 25 % 25% 15 % 10% 35 % (Ähtäri,Soini,Lehtimäki) III 20 % 15 % 7,5% - ------------ JS,KK,SP HM, SE/eSN

12 YRITYSRAHOITUKSEN KOHDENTAMINEN 2007 – 2013 MAASEUTURAHASTO, maaseutuosasto •”maatilayritykset” •muut mikrot ohjelman ja linjausten mukaan EAKR+(kans), yritysosasto •PK-yritykset •kasvuyritykset ~10 htv •muut mikroyritykset v.2007 MAASEUTURAHASTO, toimintaryhmät •mikroyritykset, alle 10 htv,ensisijaisesti alueen pienet, alkavat yritykset Mikroyritysten yhteensovitus ”Y-pöytä” Työvoimatoimistot •Starttiraha

13 Yritysrahoitusresurssit Yritysrahoitusresurssit Etelä-Pohjanmaa 20008000 PK-yritykset Mikroyritykset Maatilayritykset 10000 EAKR+kans-ytuki Maaseuturahasto/Tr-ytuki Maaseuturahasto-ytuki 1/5 milj (€/v) 2,1 0,9 ? 4,3

14 1)Kärkiklustereiden kehittäminen (TL 1) •valitaan noin 10 kärkiklusteria •esiselvitykset, T&K -valmiuksien kehittäminen, yritysten T&K - työ 2)Innovaatio- ja oppimisympäristöjen kehittäminen (TL 2) •yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset 3)Kansainvälisen vetovoimaisuuden lisääminen •yritysten rooli? 4)Hyvinvointipalvelujen kehittäminen •palveluyrittäjyyden edistäminen? - suuralueteemoihin 28 % rahoituksesta ts. 38 milj. € Teemat Länsi-Suomen ohjelmassa

15 ESR

16 Ajankohtaista –Manner-Suomen ESR-ohjelman seurantakomitean kokous 24.- 25.5.2007: −ohjelman käynnistyminen aikaisintaan syyskuussa −seurantakomitean roolissa korostuu erityisesti eri ohjelmien yhteensovitus: valtakunnalliset kehittämisohjelmat/suuralue- ja alueohjelmat, kansalliset/EU-ohjelmat ja rahoitusinstrumentit (mm. maaseudun kehittämisohjelmat ja kalatalousrahaston toimenpiteet) −hyväksyttiin projektien valintaperusteet: kattaa koko ohjelman eli suositellaan käytettäväksi myös alueohjelmissa, erityiskriteerit mahdollisia eri ministeriöissä/alueohjelmissa −hyväksyttiin valtakunnalliset kehittämisohjelmat muutamin suosituksin −perustettu rakennerahastoneuvottelukunta: eri ohjelmien yhteensopivuuden varmistaminen −järjestetään yhteinen EAKR/ESR-aloitusseminaari 24.- 25.10.2007 −seurantakomitean seuraava kokous lokakuun lopussa

17 •koko toimenpideohjelman ESR-osuus (sis. alueosiot) 615 milj. euroa –KTM:n osuus 8 % eli yhteensä 47,2 milj. euroa 7 vuodelle •valtakunnallinen osio 217, 7 milj. euroa •Länsi-Suomen alueellinen osio 79,6 milj. euroa •TL 1 Yritysten henkilöstön kehittäminen ja yrittäjyyden lisääminen •TL 3 Osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen •Länsi-Suomen suuralueen yhteiset teemat –kaupunkipolitiikka –kärkiklustereiden kehittäminen –innovaatio- ja oppimisympäristöjen kehittäminen –kansainvälisen vetovoiman lisääminen –hyvinvointipalvelujen kehittäminen KTM:n rooli ESR-ohjelmassa – esimerkkinä Länsi-Suomi

18 KTM:n hallinnonalan valtakunnalliset hankkeet –KTM osallistuu kolmen toimintalinjan toimeenpanoon: −TL 1: Työorganisaatioiden, työssäolevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen −valtakunnallinen kehittämisohjelma: aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma −TL 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen −valtakunnallinen kehittämisohjelma: Yritys-Suomi – palvelujärjestelmän kehittämisohjelma −TL 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR- toiminnassa −hyvien käytäntöjen etsiminen ja levittäminen Projektitason yhteistyö ja kansainvälinen toiminta toteutetaan projekteissa toimintalinjojen 1-3 alla osana normaalia projektitoimintaa

19 –Pääasialliset instrumentit: Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja pitkäkestoiset johto- ja avainhenkilöiden kehittämisohjelma, kuten TJ- valmennusohjelmat, markkinointi-, talous- ja tuotantopäällikköseminaarit, kansainvälistymisohjelmat sekä sukupolven-/tai omistajanvaihdosohjelmat –Pääasialliset kohderyhmät ja niitä vastaavat tuotteet/ohjelmat −Lähtökohta: tietyssä murros-/muutosvaiheessa olevat yritykset 1. Alkuvaiheessa olevat nuoret innovatiiviset yritykset: esim. TuoteStart/DesignStart, LTS, Mentorointiohjelmat, TJ-kurssi/Nuoren yrityksen kehittämisohjelmat 2. Kasvuhaluiset ja kykyiset yritykset: esim. Kunto/LTS, Globaali, kansainvälistymisohjelmat ns. päällikköseminaarit 3. Kansainvälistyvät yritykset: ks. edellä 4. Uutta teknologiaa (ml. ICT) hyödyntävät yritykset: esim. TuoteStart, e-Askel, (Tekesin tuotteet) 5. Sukupolven/omistajanvaihdoksen edessä olevat yritykset: esim. ViestinVaihto, pitempikestoiset sukupolvenvaihdosohjelmat 6. Palvelualan yritykset: esim. PalveluTuotto, DesignStart, e-Askel, pitempikestoiset palvelualan kehittämisohjelmat 7. Luovien alojen yritykset: KTM mukana OPM:n valtakunnallisessa kehittämisohjelmassa (Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisen ohjelma) Aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma

20 Uusi YritysSuomi - palvelujärjestelmä Internet-palvelu Puhelinpalvelu Asiakkaat Aloittava, kehittyvä, kasvava ja kansainvä- listyvä yritys Seudullinen yrityspalvelu Innovaatio- palvelu tieto- ja yhteys- palvelut tieto-, diagnosointi- ja välityspalvelu tieto-, neuvonta- ja yhteyspalvelu • tieto-, diagnosointi- ja välityspalvelu • asiantuntijapalvelut • rahoituspalvelu Verkostopalveluna • t&k-palvelut • liiketoiminnan kehittäminen • koulutus ja neuvonta • rahoituspalvelu Kasvuyritys- palvelu Työkalupakki YritysSuomi Internetpalvelutuottajarekisteri YritysSuomi intranetyhteiskäyttöiset asiakastietojärjestelmät asiantuntijarekisteriyhteiset palveluprosessit mentorirekisteriToimiala Online Asiantuntijapooli yksityiset liike-elämän asiantuntijapalvelut markkinaehtoiset julkiset palvelunruottajat mentorit

21 Mihin käytetään E-P: n (KTM/yos) ESR-varat ?  yritysten konsultointeihin  pieniin koulutusohjelmiin  yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa 

22 EAKR ja ESR-toimien yhteensovittaminen –ESR:sta ei voi rahoittaa EAKR-tyyppisiä toimenpiteitä –EAKR-varoista on mahdollista rahoittaa ESR-tyyppistä toimintaa (onko tarkoituksenmukaista, jos minkätyyppistä toimintaa, tukitasot saattavat muodostaa esteen???) –Yhteensovittaminen EAKR/ESR-toimenpiteiden palvelupolkuina, joissa mukana myös Tekesin ja Finnveran palvelut –Edellyttää henkilöstöltä sekä hyvää omien tuotteiden että hallinnonalan muiden toimijoiden tuotteiden ja palveluiden tuntemusta ja hallintaa •tuotteiden ja palveluiden sisäinen markkinointi/koulutus

23 Suomen rakennerahastostrategia 2007 – 2013, 8.12.2006

24

25 Tukikelpoiset alueet 2007 - 2013


Lataa ppt "OHJELMAKAUSI 2007-2013 -INFO EAKR & ESR Antti-Jussi Oikarinen TE-keskus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google