Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

•EAKR-OHJELMA EP:N ERESAUTTAJANA 21.2.2008 Timo Urpala.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "•EAKR-OHJELMA EP:N ERESAUTTAJANA 21.2.2008 Timo Urpala."— Esityksen transkriptio:

1 •EAKR-OHJELMA EP:N ERESAUTTAJANA 21.2.2008 Timo Urpala

2 EP:n MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA MYAK •Painottaa ++-kriteereinä: •Hanke liittyy maakuntaohjelmassa 2007- 2010 esitettyihin kehittämislinjauksiin •Huomioidaan linjaukset teemakohtaisista strategioista/ toimenpidesuunnitelmista • Hanke maakunnallinen tai useita kuntia koskeva/ alueelleen strategisesti merkittävä

3 www.epliitto.fiwww.epliitto.fi -> - hankerahoitus - EU-ohjelmat 2007-2013 - Länsi-Suomen EAKR- toimenpideohjelma 2007-2013 - Maakunnan yhteistyöasiakirja

4 TL 1: Yritystoiminnan edistäminen •Finnveran korkotuetut lainat (yrittäjä-, pien- ja naisyrittäjälainat) •TE-keskuksen kehittämisavustukset investointeihin ja kehittämishankkeisiin •((ei kuntarahaa))

5 TL 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen SM hall.ala -amk- ja yliopistoyksiköiden sekä yritysten yhteistyöverkostojen kehittäminen -Yliopistojen ja amk;n yrityslähtöisten tutkimus- ja kehittämispalvelujen edistäminen

6 TL 2: Innovaatiotoiminnan… KTM hall.ala/ TE-K teknologian… -Pääasiassa Epanet-toimijoiden ja amk:n tutkimushankkeisiin -Tuote- ja tuotantoteknologian kehittämiseen -Uusiutuvien energialähteiden tutkimuksen edistäminen

7 TL 2: Innovaatiotoiminnan… OPM:n hall.ala - Ammatillisen ja aikuiskoulutuksen sekä korkea-asteen koulutuksen kehittäminen vastaamaan alueen työvoiman osaamis- ja työllisyystarpeita

8 TL 2: Innovaatiotoiminnan… •TM:n hall.ala •Elinkeinoelämän ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyöverkostojen ja oppimisympäristöjen kehittäminen •Julkisen sektorin hyvinvointipalvelujen tuotantotapojen ja kokeilutoiminnan kehittäminen

9 TL 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen • YM:n ja MMM:n hall.ala: •Ympäristöhankkeista ohjelmasopimus; •Ympäristökeskus, EPL, kunnat

10 TL 3: Alueiden saavutettavuuden… •OPM:n hall.ala •Elinkeinokehitystä ja maakunnan vetovoimaa tukevia kulttuuri- ja kulttuuriteollisuushankkeita SM:n hall.ala •Tietoverkosto- ja sisältöpalvelujen kehittäminen; yritysten/alueiden logististen palvelujen kehittämistoimet

11 YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET Hallintoviranomaisen 9.12.2007 annetussa ohjekirjeessä 4 (SM-2007-0045/Ha-63) on kuvattu ylimaakunnallisen hankkeen kolme erilaista toteutustapaa. Ne on seuraavassa kuvassa esitetty vaihtoehtoina 1, 2a ja 2b. Ylimaakunnallinen hanke 2) Maakunnan ohjelmakehys 2a) Yksi viranomainen tekee kahden tai useamman saman ohjelma-alueen maakunnan kattavan hankepäätöksen 2b) Kussakin hankkeessa mukana olevassa maakun- nassa tehdään erilliset hankepäätökset 1) Ohjelmareservi Yksi viranomainen tekee kahden tai useamman saman ohjelma-alueen maakunnan kattavan hankepäätöksen

12 Erityisteemahankkeet •28 %, EP:lla ”Perusteltua kohdentaa pääosa erityisteemarahoituksesta ensisijaisesti maakunnallisiin hankkeisiin”, koko maakunnan alueella toteutettaviin

13 1. Kärkiklustereiden kehittäminen 2. Innovaatio- ja oppimisympäristöjen kehittäminen 3. Kansainvälisen vetovoimaisuuden lisääminen 4. Hyvinvointipalvelujen innovatiivinen kehittäminen

14 Kärkiklustereiden vahvistaminen osketeemojen mukaan: •Energia Ö •Älykkäät koneet ja laitteet P •Meriklusteri S •Nano- ja mikroj.+ tulev mater. KS •Elintarvike EP •Jokapaikan tietotekniikka P •Tulev asum ja rakent. KS

15 Ideahaku tammikuussa tuotti n 80 esitystä Maakunnallinen hankehaku helmikuun loppuun Miten jatkossa – riippuu miten puiteasiat etenevät? - työväline EURA, hallintoviranomaisen ohjeistus


Lataa ppt "•EAKR-OHJELMA EP:N ERESAUTTAJANA 21.2.2008 Timo Urpala."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google