Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Itä-Suomen ESR-päivät Opetusministeriön puheenvuoro Merja Niemi Opetusministeriö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Itä-Suomen ESR-päivät Opetusministeriön puheenvuoro Merja Niemi Opetusministeriö."— Esityksen transkriptio:

1 Itä-Suomen ESR-päivät Opetusministeriön puheenvuoro Merja Niemi Opetusministeriö

2 2 ESR opetusministeriön hallinnonalalla Ohjelmakausi 2000-2006 OPM:n hallinnonalalla tehtiin hankepäätöksiä 2000-2006 yhteensä 925 milj. €:lla (EU+valtio). Hallinnonalan osuus ohjelmakauden rahoituksesta oli 23 %. Hankkeita rahoitettiin yhteensä 3515, joista ESR:llä yhteensä 2575 ja EAKR:llä yhteensä 940. Hallinnonalan ESR-rahoituksesta kohdistui 25 % ammatillisen, 21% yo-sektorin, 13% aikuiskoulutuksen ja 13 % ammattikorkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin. Nuoriin kohdistuviin hankkeisiin käytettiin noin 5 % rahoituksesta.

3 3 ESR opetusministeriön hallinnonalalla Ohjelmakausi 2007-2013 •Suomen saama rakennerahastorahoitus vähentyi edelliseen ohjelmakauteen verrattuna neljänneksellä. ESR rahoituksen osuus vähentyi 35 % edelliseen ohjelmakauteen verrattuna. Opetusministeriö on toiseksi suurin ESR-toteuttaja 36 % osuudellaan. •Opetusministeriön hallinnonalan ESR-rahoitusosuus (ESR + valtio) on ohjelmakaudella 2007-2013 noin 509 milj. €. •Aluehallinnon uudistaminen

4 4

5 5 ESR opetusministeriön hallinnonalalla •ESR-ohjelma jakaantuu rakenteellisesti kahteen osaan: valtakunnalliseen osioon ja alueelliseen osion. •ESR-ohjelman valtakunnallisen osion sisällä rahoitusta on keskitetty kansallista politiikkaa täydentäviin laajoihin valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin. •Opetusministeriön hallinnonalalla toteutetaan yhtätoista valtakunnallista kehittämisohjelma. Näiden ohjelmien yhteenlaskettu EU:n ja valtion osuus koko ohjelmakaudella opetusministeriön hallinnonalalla on noin 284 milj. €. •Itä-Suomi osallistuu omalla rahoitusosuudellaan valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin

6 6 ESR opetusministeriön hallinnonalalla OPM:n hallinnonalan painopisteitä rakennerahastojen ohjelmakaudella 2007-2013: •Yrittäjyyskasvatus sekä luovien alojen ja kolmannen sektorin yritystoiminnan kehittäminen •Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja ohjaaminen koulutukseen, työelämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen •Koulutuksen työelämävastaavuuden ja koulutuksesta työelämään siirtymisen parantaminen •Aikuiskoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen työelämävastaavuuden parantaminen •Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien, T&K - toiminnan ja avoimien oppimisympäristöjen kehittäminen ja hyödyntäminen •Alueellista kehitystä tukevien urheilu- ja kulttuuripalvelujen, kulttuuriympäristön ja matkailukeskusten kehittäminen

7 7 ESR valtakunnalliset kehittämisohjelmat: OPM Opetusministeriöllä on yksitoista kehittämisohjelmaa, kolmessa eri toimintalinjassa Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen •Yrittäjyyskasvatuksella ja osaamisella muutosvoimaa •Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma •Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana Toimintalinja 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen •Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin •Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen •Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen valtakunnallisella kehittämisohjelmalla •Osaajana työmarkkinoille •Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi •Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen •Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi •Osaamisklustereiden kasvu- ja kansainvälistymisohjelma

8 8 Lisätietoja: Yhteiset rakennerahastosivut: www.rakennerahastot.fi Opetusministeriön rakennerahastoasiat: www.minedu.fi/OPM/EU-asiat/EU-rakennerahastot -OPM:n sivuilta linkit läänien ja Opetushallituksen sivuille Opetusministeriö: www.minedu.fi


Lataa ppt "Itä-Suomen ESR-päivät Opetusministeriön puheenvuoro Merja Niemi Opetusministeriö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google