Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Etelä-Suomen EAKR-ohjelman vuosiraportti 2010 Esittely Päijät-Hämeen MYR:ssä 16.6.2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Etelä-Suomen EAKR-ohjelman vuosiraportti 2010 Esittely Päijät-Hämeen MYR:ssä 16.6.2011."— Esityksen transkriptio:

1 Etelä-Suomen EAKR-ohjelman vuosiraportti 2010 Esittely Päijät-Hämeen MYR:ssä 16.6.2011

2 Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmä -6 kokousta + kirjallinen menettely (TL 5 haku), 81 asiaa -Maakuntaohjelma ja TOTSU, Heinolan seutukunnan rakennemuutosalue, uusi maakuntakaavatyö -Osaamis- ja työllisyysryhmä aloitti toimintansa -Sihteeristö piti 7 kokousta, 55 asiaa -Arviointiryhmä piti 5 kokousta, 38 asiaa

3 Yhteistyöasiakirja vuodelle 2010 •EU- ja valtion varat puoliksi ELY-keskuksen ja liiton kesken •Ohjelmapainotukset ennallaan •Pääkriteerit strategiset kärjet ympäristöteknologia, muotoilu ja käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta

4 Varaus äkillisiin rakennemuutostilanteisiin •Heinolan seutukunta sai EAKR- ja ESR-varausta 881 910 euroa ja valtion vastinrahaa 968 000 euroa •Tukea yrityksille liiketoimintaosaamisen ja toimintaympäristön kehittämiseen •Työllisyysperusteisia investointeja, työllisyyttä edistäviä hankkeita, työvoimapoliittista koulutusta

5 Yhteensovitus muihin ohjelmiin •Erityisesti onnistunut Heinolan seudulla •Liikunnan tiede- ja yrityspuisto Sportpolis sekä Liikunnan ja hyvinvoinnin yrityshautomokonsepti •Työtä ja osaamista –hanke sekä pk-yritystuet •Maaseudun kehittämisohjelman kanssa yhteisiä kehittämiskohteita bioenergia, matkailu ja hyvinvointi •KOKO-ohjelmaa tukeva hanke Lakesin LEHTI (yksityissektorin hyvinvointialan liiketoimintaa ja uusia toimintamalleja) •Osaamiskeskusohjelmaa tukee mm. Lahden tiede- ja yrityspuiston SouthWood -hanke

6 Toimintalinja 1: Yritystoiminnan edistäminen •Yli 65% rahoituksesta pk-yritysten investointitukiin •Uusita yrityksistä 88% ja työpaikoista 46% syntynyt Finnveran tuella •Yritys- ja työpaikkatavoitteet toteutumassa hyvin

7 Toimintalinja 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen •Suurin vuoden 2010 hankkeista Lahden tiede- ja yrityspuiston ELITE 2 – Elinkeino ja innovaatiopolitiikkaa tukevan tutkimustoiminnan vahvistaminen •Hanke sisältää viiden keskeisen professuurin ja näiden ympärille rakentuvien tutkimusryhmien rahoituksen (ympäristöbiotekniikka, innovaatiojärjestelmät, jätehuoltotekniikka, muotoiluprofessuurit)

8 Toimintalinja 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen parantaminen •Päijät-Hämeessä painotettu ympäristöriskien hallintaa ja palvelujen kehittämistä •Lahden ammattikorkeakoulun Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään hankkeessa tehdään Lahden seudullinen ilmasto-ohjelma

9 Toimintalinja 5: Toimenpiteiden temaattinen kehittäminen •Vuoden 2010 teemat: 1.Ympäristöteknologia ja ympäristöystävälliset palvelukonseptit 2.Innovatiiviset julkiset hankinnat 3.Kansainvälinen yhteistyö ja verkostoituminen Päijät-Hämeeseen kohdistunut 15,6% rahoituksesta

10 Horisontaaliset tavoitteet •Ympäristöpositiivisiin hankkeisiin sidottu 42,7% •Tasa-arvovaikutuksiltaan positiivisia 11,2% •Yhteisöllisyyttä edistäviä 21%

11 Viestintä •Syksyllä 2010 Sibeliustalossa ”Kohti toimivampaa hankeyhteistyötä – yhteistyötilaisuus kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista” •Temaattisen toimintalinjan hakuinfot •Päijät-Hämeen yhteishankkeiden hakuinfo ravintola Voitossa

12 Arviointi •Yritystoiminnan edistäminen: vähäisin vaikutus kansainvälistymisen edistämiseen, yrityshankkeita kytkettävä laajempiin kehittämishankkeisiin •Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen: ylimaakunnalllisuus tärkeää, vahvempaa panostusta kansainvälistymiseen •Alueiden saavutettavuus ja toimintaympäristöjen parantaminen: Palvelukokeiluja ei odotusten mukaisesti •Ympäristövaikutukset ja kestävä kehitys: käsitteistöä tulisi täsmentää Päijät-Hämeen liitto käynnistänyt arvioinnin maakunnan kärkialojen kehityksestä

13 Valvonta •Menoja hylätty 2,87% haetuista •Suurin syy hankintamenettelyvirheet (38%)


Lataa ppt "Etelä-Suomen EAKR-ohjelman vuosiraportti 2010 Esittely Päijät-Hämeen MYR:ssä 16.6.2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google