Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työyhteisövalmennukset

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työyhteisövalmennukset"— Esityksen transkriptio:

1 Työyhteisövalmennukset
Hyvinvointipalvelut Työyhteisön osaamisen kehittäminen Johtaminen Yksilön hyvinvointi TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

2 Työyhteisövalmennukset
Hyvinvointipalvelut Työyhteisön osaamisen kehittäminen Johtaminen Yksilön hyvinvointi TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

3 Työyhteisön osaamisen kehittäminen
Hyvinvointipalvelut Työyhteisön osaamisen kehittäminen Johtaminen Yksilön hyvinvointi Konflikti- tilanteiden käsittely Vuoro- vaikutus- taidot Reteaming- valmennus Terapeuttiset interventiot Systeemi- älykäs kehittäminen 360 asteen palautteet TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies Menu

4 TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies
Johtaminen Hyvinvointipalvelut Työyhteisön osaamisen kehittäminen Johtaminen Yksilön hyvinvointi Motivointi ja tunneäly- taidot Johtajan itsetuntemus Osaamisen kehittäminen Esimiehen työkalu- pakki Palautteen- antotaidot Haasteelliset esimies-/alais- keskustelut Yksilö- Coachaus Muutos Ikäjohtaminen Kehitys- Johtoryhmä- työskentely Tulevaisuuden esimies TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies Menu

5 TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies
Yksilön hyvinvointi Hyvinvointipalvelut Työyhteisön osaamisen kehittäminen Johtaminen Yksilön hyvinvointi Ajankäytön organisointi Työnilo Työnimu Itsensä johtaminen Kokonais- kuntoisuus Arvo- työskentely Narratiivinen elämäkerta työskentely Tunteiden- hallinta Vastuullisuus ja henkilöstö- taidot Stressin- hallinta Hyvä elämä ja onnellisuus Dialogi- taidot Henkinen hyvinvointi Fyysinen hyvinvointi Työ- hyvinvointi TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies Menu

6 TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies
Valmentajat Sirkku Ruutu PsM, psykologi, Turun yliopisto KM, opettaja, Turun yliopisto Reteaming-valmentaja (LTI) Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (TEO, Kela) MBTI konsultti (step 1 ja 2) Osaamisalueina mm. työyhteisöjen kehittäminen, esimiesvalmennus, haasteelliset vuorovaikutustilanteet, työnohjaus, koulutus, ratkaisukeskeinen konsultaatio ongelmatilanteissa, muutoksen johtaminen Julkaisut: Ranta, Ruutu, Tuominen: Oman muutoksen johtaminen – visio, usko, innostus ja toiminta (2006) Puh. 041  Raija Salmimies Terveystieteiden maisteri (TtM), Kuopion Yliopisto Terveydenhuollon opettaja, Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hki Psykoterapeutti (TEO, Kela) Fysioterapeutti Osaamisalueina mm. työyhteisöjen työhyvinvoinnin edistäminen ja jaksamisen tukeminen sekä henkilökohtaiset konsultaatiot. Julkaisut: Salmimies P, Salmimies R: Esimiehen arkipsykologiaa, WSOY, 2002 Salmimies R: Kadonneen kunnon metsästys, WSOY, 1999 Puh. 09  TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies Menu

7 Työyhteisövalmennukset
Siirry takaisin päävalikkoon TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

8 Reteaming-valmennus: menestys on joukkuelaji
Ongelmista tavoitteisiin Motivoituminen Tavoitteiden konkretisointi ja realisointi Mahdollisuuksien vaaka Voimavarat käyttöön Suunnitelman kirkastaminen Edistyksen vahvistaminen ja seuranta Tuplatähti – ratkaisu henkisen työhyvinvoinnin haasteeseen: Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

9 TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies
Vuorovaikutustaidot Ryhmä- ja yhteisödynaamiset ilmiöt Ihmisten erilaisuus – ihastus vai vihastus (MBTI taustateoriana) Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen Kuulluksi tuleminen Sanat todellisuuden luojana Arvostava haastattelu Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

10 Konfliktitilanteiden käsittely
Ihmissuhdekonfliktien teoria Konflikti – vetäytyminen vai sotatila? Konfliktin purkaminen CVA-malli Systeeminen konfliktinratkaisumalli – keinot näyttäytyvät Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

11 Terapeuttiset interventiot
Toimimme myös ratkaisu- ja voimavarakeskeisinä lyhytpsykoterapeutteina (TEO, Kela) ja työterveyshuollon asiantuntijoina * Ristiriitojen ratkaisu ja tulehtuneiden ihmissuhteiden käsittely Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

12 Systeemiälykäs kehittäminen
Palkitseminen Yhteistyö Epävarmuuden sietäminen Muutoksen U-teoria Emootioiden ja järjen suhde Menetelminä mm. CVA-malli Reflektoiva työryhmä Dynaaminen fasilitointi Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

13 TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies
360 asteen palautteet Esimiestyön ja henkilöstötaitojen kompetenssianalyysit johtoryhmätyöskentelyn avulla Työkalun räätälöinti yrityksen tarpeita vastaavaksi Palautteen antaminen ja kehitysalueiden fasilitointi 360 asteen palautteet kehityskeskusteluihin linkitettyinä Menu sarjan viimeinen dia TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

14 Työyhteisövalmennukset
Siirry takaisin päävalikkoon TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

15 Johtoryhmätyöskentely
Yhteinen strategia Johtoryhmätyöskentelyn haasteet Tehokas ja mielekäs johtoryhmätyöskentely Avoimuus, vastuullisuus ja vuorovaikutus Erilaisuuden hyödyntäminen johtoryhmätyöskentelyssä 360 asteen palautteet henkilökohtaisen kasvun tukena Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

16 Haasteelliset esimies-alais -keskustelut
Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen Käytännön omakohtaisia harjoituksia Palautteenanto ja –vastaanottamisen taidot Dialogitaidot Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

17 Johtajan itsetuntemus
Ihmiskäsitys Oppimiskäsitys MBTI – oman itsensä ja alaisten persoonallisten erojen ymmärtäminen Päätöksentekoharjoitus satua käyttäen Persoonallisuus Minäkuva Itsetunto 360 asteen palautteet apuvälineenä parempaan johtamiseen Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

18 Motivointi- ja tunneälytaidot
Tunteiden maailma Tunteiden hallinta Defenssien purkaminen Empatiataidot ja kuuntelukyky Sisäiset skriptit, sisäinen puhe Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

19 Palautteenantotaidot
Positiivinen, negatiivinen ja rakentava palaute Rakentavasti annetun palautteen kulmakivet Kriittisen palautteen vastaanottaminen Vaikeiden asioiden puheeksiottaminen Palaute kehittämisen apuvälineenä Miten ohjaan/konsultoin – neljä interventiotyyliä Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

20 TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies
Yksilöcoachaus Valmentamisessa tavoitteena on saada valmennettava itse oivaltamaan itsestään ja työstään asioita, jotka edesauttavat myönteisten muutosten saavuttamista Coaching antaa uutta näkökulmaa ja keinoja itsensä johtamiseen Yksilölliset tapaamiset, esim. 5 kertaa 1,5h Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

21 Muutos – kaaoksesta mahdollisuuksiin
Muutoksen vaiheet Muutosvastarinta Esimiehen merkitys muutosprosessin läpiviejänä Aktivoiva muutokseen sitouttamismenetelmä – Reteaming Erilaisten ihmisten johtaminen muutoksessa Muutoksen merkitys yksilöille Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

22 TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies
Ikäjohtaminen Ikäkriisit Pitkäaikaisterveys – mistä on kysymys? Hiljainen tieto ja sen hyödyntäminen Ehjänä eläkkeelle Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

23 Esimiehen työkalupakki
Valmentava esimiestyyli (GAINS) Fasilitointityökalut erilaisten palavereiden avuksi Voimauttava haastattelu Muutoksen johtamisen välineitä Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

24 Osaamisen kehittäminen
Reteaming-menetelmällä oman osaamisen systemaattista ja pitkäjänteistä kehittämistä Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

25 TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies
Kehityskeskustelut Kehityskeskustelu – mitä se on parhaimmillaan? Kehityskeskustelun hyödyt Kehityskeskustelu osaamisen kehittäjänä Kehityskeskustelu sisäisen motivaation luojana Kehityskeskustelun rakenne, sisältö ja toimintamallit Esimiehen ja alaisen roolit kehityskeskustelussa Kehityskeskustelun haasteet Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

26 Tulevaisuuden esimies
Esimiehen roolit Tuloksellisuudesta huolehtija Verkostojen rakentaja Erilaisuuden aito hyödyntäjä Etäesimies ja virtuaalijohtaja Visioija, kehittäjä ja uudistaja Mahdollisuuksien luoja ja valmentaja Eettisyys ja ekologinen kehitys yrityksen voimavarana Menu sarjan viimeinen dia TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

27 Työyhteisövalmennukset
Siirry takaisin päävalikkoon TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

28 Ajankäytön organisointi
Coveyn matriisi Tunnesuhde eri (työ)tehtäviin Defensiivisistä rutiineista aitoon työn prioriteettien ja kehittämisen balanssiin Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

29 TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies
Työnilo, työnimu BBI, Bergenin Burn Out indeksi Työuupumuskysely Työuupumuksesta työniloon – Flow Työilokysely Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

30 TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies
Itsensä johtaminen Yksilöllisen itsensäjohtamissuunnitelman luominen: Taustauskomukset tulevaisuuden menestyjistä Arvot valintojen ohjaajina Missio (perustehtävä) Visio (unelma, toivetila) Motivaatiotarkistus (minun vai jonkun muun unelma?) Päämäärä ja tavoitteet (konkretia) Strategia (miten?) Toimintasuunnitelma (edistyksen suunnittelu ja aikataulu) Mittaukset (onnistumisen kriteerit?) Sisältää yksilövalmennusta Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

31 TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies
Kokonaiskuntoisuus Henkinen, fyysinen ja sosiaalinen kokonaiskunto Arvostava motivaatiohaastattelu Elämänkaaren ennakointi (perheen nelikenttämalli) Työn ja perheen yhteensovittaminen Kuntotestit Työstressikysely Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

32 TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies
Arvotyöskentely Omien arvojen inventaario Tärkeimmät arvoni ja miten ne ohjaavat elämääni Organisaation ja henkilökohtaisten arvojen yhteensovittaminen Arvokortit Arvot ja valinnat Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

33 Narratiivinen elämäkertatyöskentely
Elämänkaaren ennakointi Perheen ja työn yhteensovittaminen Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

34 TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies
Tunteiden hallinta Psyykkinen energia Ajatusvääristymät, skriptien maailma Positiivisten tunteiden ja myönteisten asenteiden vaikutus onnellisuus/tyytyväisyyskokemukseen ja terveyteen Tunteiden muodostuminen Tunteet ja työyhteisö Omiin tunteisiin vaikuttaminen, tunteiden käsittely (uskomukset tunteiden takana) Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

35 Vastuullisuus ja henkilöstötaidot
Vastuullinen työote – mihin voin ja mihin minun tulee itse vaikuttaa Objektista subjektiksi Itsereflektio Itsensä motivointi ja itsensä johtaminen Aktiivinen yhteistyösuhde Sitoutuminen Johdon ja henkilöstön välinen luottamus Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

36 TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies
Stressinhallinta Työstressikysely Stressiteoriaa Nykyajan stressitilanteet ja stressitekijät Stressin vaikutukset Stressiltä suojaavat tekijät Tulkinnat ja varoitussignaalit Yksilölliset stressinhallintakeinot Vinkkejä stressin taltuttamiseksi Rentoutusharjoitukset Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

37 Hyvä elämä ja onnellisuus
Muu, mikä? Tarkoituksen ja mielekkyyden kokemus Henkilökohtainen kasvu Tunne-elämän hallinta Itsekunnioitus, -luottamus, -arvostus Realiteettien taju Itsemäärämisoikeus, elämänhallinnan tunne, subjekti Toiveikkuus ja optimismi Eettiset periaatteet ja omien arvojen tiedostaminen Toiminnallisuus Sisäinen rauha ja tyytyväisyys Terveys Sosiaalinen taitavuus ja myönteiset ihmissuhteet Turvallisuudentunne Taidot ja vahvuudet tiedossa Taloudellinen turvallisuus Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

38 TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies
Dialogitaidot Dialogin nelikenttämalli monologi ongelmanratkaisu luovuus pohdiskelevuus Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

39 TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies
Henkinen hyvinvointi Psyykkinen energia ja elämän ilo Psyykkinen toimivuus Ajatusvääristymät Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

40 TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies
Fyysinen hyvinvointi Terveysliikunnan minimikriteerit Liikkumalla terveyttä: liikunnan terveysvaikutukset Liikunta ja mielen hyvinvointi Liikunnan arvovalinnat – ratkaiseeko pää vai jalat? Lihastasapaino – terveyden tavaramerkki Kestävyys- ja lihaskuntotestaukset Menu TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

41 TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies
Työhyvinvointi Työuupumus ja työn imu – työhyvinvoinnin arviointimenetelmät Työhyvinvoinnin osa-alueet Työhyvinvoinnin liiketaloudelliset vaikutukset Työilo ja työimu Menu sarjan viimeinen dia TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies

42 Työyhteisövalmennukset
Siirry takaisin päävalikkoon TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET: Sirkku Ruutu & Raija Salmimies


Lataa ppt "Työyhteisövalmennukset"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google