Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Keskeisiä teemoja asiakaskohtaisissa esimiesvalmennuksissa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Keskeisiä teemoja asiakaskohtaisissa esimiesvalmennuksissa"— Esityksen transkriptio:

1 Keskeisiä teemoja asiakaskohtaisissa esimiesvalmennuksissa
TAUSTA JA TAVOITTEET Johdon terveiset esimiesroolin haltuun ottamiseksi Esimiestoiminnan kehitys yrityksessä – missä ollaan tänään, miten tähän on tultu? Työntekijöiden odotukset työnjohdolta Esimiehen ydintehtävät ja ajankohtaiset haasteet ko. yrityksessä – työstetään yhdessä Esimies asioiden ja ihmisten johtajana Omat kehittymistavoitteet esimiehenä - työstetään

2 ESIMIESROOLIN HALTUUNOTTO
Ammattiosaamisesta esimiesosaamiseen Luopumisen taito Esimiestyö ammattina Esimies työnantajan edustajana ”Työnjohtajan toimenkuvan” työstäminen Työnjohtajan monet roolit yrityksessä - päätöksenteolle luodut rakenteet - päätöksenteko ja delegointi - mitä käytäntöjä tulisi korjata tai muuttaa - valvonta ja puuttuminen

3 ESIMIESROOLIN HALTUUNOTTO
- kokonaisuuden hallinta, ”helikopteriin” nouseminen - työnjohtajan minäkuva Esimiestyön vaikeus ja viisaus - aikuinen vastuullinen käytös, mielihyvä periaate, pelisäännöt, yhteinen näkemys ja ryhmäkuri - tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus Ihmisten erilaisuus työntekijöinä - ihmisten perustarpeet työssä, voiko perusluonnettaan muuttaa, motivaatio ja työhön sitoutuminen

4 VIESTINTÄ- JA PALAUTETAIDOT
Omat vahvuudet esimiehenä - mitä toimintatyylianalyysi kertoo vahvuuksistani Esimies viestijänä ja organisaationsa edustajana - selkeys ja jämäkkyys - kuuntelemisen taito - puheeksiottaminen Esimies palautteen antajana ja vastaanottajana Rakentava yhteistyö - esimies ja työntekijät yhdessä: palaveritaidot - yhteistyön pelisääntöjen rakentaminen , ilmapiiri

5 TYÖSUHDEJURIDIIKKA JA HAASTEELLISET TILANTEET
Esimiehen rooli työnantajan edustajana Työnantajan direktio-oikeus Esimiehen vastuu Työlainsäädännön ydinkohtia Esimiehen haasteelliset tilanteet ja niissä toimiminen Konfliktien taustaa ja erimielisyyksien syitä Esimiestyön sudenkuopat

6 AJANKÄYTÖN HALLINTA Omien ja alaisten aikavarkaiden tunnistaminen – mihin voidaan vaikuttaa? Tehokkaat työskentelytavat ja prosessien hallinta ”Lopetettavien töiden lista” Aikataulut, ennakointi Jämäkkä työote Palautuminen

7 RESURSSISUUNITTELU JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN
Työntekijöiden osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen - kehityskeskustelut työvälineenä Henkilöresurssien tehokas ja monipuolinen käyttö - monitaitoisuuden mahdollisuudet - tehtäväkierto Esimies työntekijöiden osaamisen edistäjänä Sitoutuminen, stressi ja uupuminen Luottamuksen ja varhaisen tuen merkitys työssä jaksamiseen

8 TOIMINNAN JA TALOUDEN TEHOKKUUS
Tuotannontekijöiden tehokas käyttö - mistä tuotekustannukset koostuvat - kustannusvertailuja Tuotannonohjaus Hyviä käytäntöjä toiminnan tehostamiseksi Yritystalouden tunnusluvut ja niiden analysointi Yrityksen kustannusrakenteen ymmärtäminen  Tuote/palvelukohtainen kustannuslaskenta, hinnoittelu ja kannattavuuden seuranta Budjetointiprosessi ja tehokkaan toiminnan mittarit


Lataa ppt "Keskeisiä teemoja asiakaskohtaisissa esimiesvalmennuksissa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google