Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Www.mercuriurval.com People make it work!. www.mercuriurval.com Mistä johtuu se, että... • vain 10% strategioista toteutuu? • henkilöstöstä noin 5% on.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Www.mercuriurval.com People make it work!. www.mercuriurval.com Mistä johtuu se, että... • vain 10% strategioista toteutuu? • henkilöstöstä noin 5% on."— Esityksen transkriptio:

1 www.mercuriurval.com People make it work!

2 www.mercuriurval.com Mistä johtuu se, että... • vain 10% strategioista toteutuu? • henkilöstöstä noin 5% on sisäistänyt yrityksen strategian ja vision? • avainihmisistä 50% joko lähtee tai luovuttaa toivonsa 120 päivän sisällä yrityskaupasta/fuusiosta? • korkeasti koulutetuille asiantuntijoille mahdollisuus nousta esimiesasemaan on 3. viimeisin motivaatiotekijä? Lähteet: Kaplan & Norton, Earnst &Young, LTT-Tutkimus

3 www.mercuriurval.com Yrityksen näkökulma Tyypillisiä tavoitteita: • Jatkuva tehostaminen • Nousevat kvartaalitavoitteet • Markkinaosuuksien ja myynnin lisääminen • Toiminnan kasvattaminen yritysostojen kautta • Kansainvälistyminen

4 www.mercuriurval.com Avainihmisten näkökulma Tyypillisiä tavoitteita: • Projekteista, tapaamisista ja työkuormasta selviäminen • Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden yhteensovittaminen • Oikean urapolun ja roolin löytäminen • Työssä menestyminen • Työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen

5 www.mercuriurval.com Miten kurotaan umpeen tavoitteiden välinen kuilu?

6 www.mercuriurval.com Miten kurotaan umpeen tavoitteiden välinen kuilu? 1. Tunnista avainhenkilöt ja johtajuuspotentiaali

7 www.mercuriurval.com Miten kurotaan umpeen tavoitteiden välinen kuilu? 1. Tunnista avainhenkilöt ja johtajuuspotentiaali 2. Kehitä yksilöitä ja ryhmiä strategian suuntaisesti

8 www.mercuriurval.com 1. Tunnista Miten avainhenkilöt ja johtajuus tunnistetaan? • Selection – Ulkoiset rekrytoinnit ja valinnat – Sisäiset arvioinnit ja valinnat • Management Audit – Johdon arvioinnit – Avainhenkilöiden arvioinnit – Organisaation toimivuuden ja kehittämistarpeiden arvioinnit

9 www.mercuriurval.com 2. Kehitä Miten yksilöitä ja ryhmiä kehitetään strategian suuntaisesti? • Management Coaching, henkilökohtaiset kehitysohjelmat • Executive Partnership, ylimmän johdon ja johtoryhmien kehitysohjelmat • Organizational Development, organisaatiorakenteiden kehittäminen

10 www.mercuriurval.com Mercuri Urval - tapa toimia

11 www.mercuriurval.com Toimintaperiaatteet 2. Toiminnan kulmakivinä ovat eettisyys ja läpinäkyvyys 1. Lähtökohtana ja ohjenuorana ovat asiakkaan strategia ja liiketoiminnalliset tavoitteet 2. Toiminnan kulmakivinä ovat eettisyys ja läpinäkyvyys

12 www.mercuriurval.com Miksi Mercuri Urval? 1.Vauhditusta yritysten strategioille tietoa eri toimialoilta ja eri kokoluokan yrityksistä 2.Tietoa avainihmisten ja johtajien menestystekijöistä haastatteluita ja arviointeja tehdään kymmeniä tuhansia vuosittain 3.Kokemusta, näkemystä ja ammattitaitoa Suomessa yli 40 konsulttia, keskimääräinen konsultti-ikä yli 11 vuotta 4.Kansainvälinen toimintapa ja vertailukohteet 22 maata ja 80 toimistoa

13 www.mercuriurval.com Management Audit

14 www.mercuriurval.com Management Auditin tavoitteet  Tuottaa johdolle / omistajille tietoa: organisaatiosta eri toimintojen tilasta kehittämistarpeista

15 www.mercuriurval.com Management Auditin tavoitteet  Hankkia analyyttistä tietoa johtajien ja avainhenkilöiden suoriutumisesta ja potentiaalista eri rooleissa : strategian tekijä strategian toimeenpanija toiminnan johtaja verkostojen luoja asiantuntijana

16 www.mercuriurval.com Management Auditin tavoitteet  Auttaa johtajia ja avainhenkilöitä tunnistamaan omat vahvuutensa, kehittämisalueensa ja kehitystoimenpiteensä.

17 www.mercuriurval.com Management Auditin tavoitteet  Tukea osallistujien orientoitumista uuden strategian tuomiin haasteisiin.

18 www.mercuriurval.com Management Auditin tavoitteet  Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää mm. työura- ja seuraajasuunnittelussa sekä kehittämisessä.

19 www.mercuriurval.com Missä tilanteissa kannattaa käyttää?  Uuden strategian vauhdittaminen  Ylimmän johdon vaihtuminen  Yrityskauppojen haltuunottovaihe  Due diligence  Organisaatiouudistukset  Kulttuurin muutostilanteet  Yksilöiden, tiimien ja organisaatioiden kehittäminen  Seuraajasuunnittelu

20 www.mercuriurval.com People make strategies work!


Lataa ppt "Www.mercuriurval.com People make it work!. www.mercuriurval.com Mistä johtuu se, että... • vain 10% strategioista toteutuu? • henkilöstöstä noin 5% on."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google