Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Dialogi ja sen soveltaminen ympäristöongelmien ratkaisemisessa VIEVE Työseminaari Levi 10-13.3.2004 Marika Palosaari.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Dialogi ja sen soveltaminen ympäristöongelmien ratkaisemisessa VIEVE Työseminaari Levi 10-13.3.2004 Marika Palosaari."— Esityksen transkriptio:

1 Dialogi ja sen soveltaminen ympäristöongelmien ratkaisemisessa VIEVE Työseminaari Levi 10-13.3.2004 Marika Palosaari

2 Dialogi 'dia' ja 'logos’ – merkitysten virta Dialogin määrittely? ”Jazzia”; sanojen, ajatusten ja ideoiden merkityssuhteiden monivivahteinen avaruus; tilaa myös uusille ja yllättäville merkitysten virroille dialogi vs. perinteinen/taitava keskustelu Dialogin osaamisalueet: - moniulotteinen kuunteleminen+ymmärtäminen - tilanteessa kelluminen, avoimuuden sietäminen - omalla äänellä oman ajattelun ilmaiseminen

3 Keskeistä dialogissa Itsereflektio: omien asenteiden ja ajattelun taustalla olevien itsestäänselvyyksien näkeminen (Mentaalisten mallien purkaminen, Roberts ) Ajattelun eroavaisuuksien ymmärtäminen Yksilöiden tiedot  yhteinen pääoma Yhteinen mentaalinen malli; jaettu tieto & yhteinen tunne Tietämättömyys lähtökohtana Yhdessä ajattelemalla tuotetaan ratkaisuja, ideoita ja kokonaisnäkemyksiä

4 Keskeistä dialogissa Yhteisen merkityksen etsintä psykologisesti turvallisessa ympäristössä Jatkuva avoin ja dynaaminen oppimistilanne, jossa informaatiolähteinä toimivat itse ihmiset Toisten, itsen ja kollektiivisen teeman kuunteleminen Uudistava voimistuminen l. sisäisen voiman tunteen kasvu Parhaimmillaan syvyyspsykologinen oppimistilanne, joka on uutta luova

5   a b Luovan prosessin divergoiva (a) ja konvergoiva (b) vaihe

6 Dialogi Rohkeus Avoimuus Itsereflektio Paneutuminen? Maltti Kuunteleminen ??

7 Dialogi Oppiminen Ideat Eroavaisuuksien ymmärt. Kokonais- näkemys Jaettu tieto Voiman tunne ??

8 Dialogin soveltaminen Ympäristöngelmat ja niiden syyt  käyttäytymisen muutos, oppiminen Ideat: Ratkaisukeinojen ideointi ja niistä keskustelu (esim. politiikkavaihtoehdot) Eroavaisuuksien ymmärtäminen: monitavoitteinen suunnittelu, konfliktitilanteet Kokonaisnäkemys: monitieteinen työskentely, suunnittelu, analyysi, johtopäätökset Kasvatus (”tietämättömyys” – lapset ja aikuiset) Tutkimusaineistona; ongelmat ja mahdollisuudet

9 Dialogin periaatteiden soveltaminen vuorovaikutteisessa suunnittelussa Ilmiön ymmärtäminen; kysymyksiä, oppimista Alkutilanteen ja taustan ymmärtäminen? Keskustelu tavoitteista; yhteisten merkitysten etsintä Vaihtoehtojen luominen ja punninta; ideat… kokonaisnäkemys Konfliktitilanteet: osapuolten ymmärtäminen

10 Dialogista opittavaa Kuuntele moniulotteisesti – ymmärrä Ihanteena kokonaiskäsityksen luominen (edellyttää konvergointia, fasilitaattorin?) Luutumien näkeminen ja ohittaminen: rohkea luova ajattelu, jolle annetaan tilaa. (Psykologisen turvallisuuden luominen, miten?) Mentaalisten mallien purkaminen (Roberts), päätöksentekoportaat (Agryris ja sovellukset) Persoonallisen ajattelun ja ilmaisun tukeminen

11 Haasteita Luottamuksen luominen Avoin dialogi ei vähennä ongelmia vaan päinvastoin opettaa näkemään aikaisempaa enemmän ratkaistavia asioita Luovan kaaoksen hallinta Osallistumisen vaikuttavuus ts. osallistujien turhautumisen välttäminen Mikä sinusta on haasteellisinta dialogissa?

12 Sisäinen dialogi Mentaalisten mallien purkaminen (Roberts) Miten toimin kuunnellessani toista? (Isaacs)  Suspension (tilanteessa viipymisen) harjoitteleminen, kysym. s. 134-135 Dialogi yhdessä muiden kanssa Voimistunut organisaatio Piilevien kykyjen ja lahjakkuuksien löytäminen

13 !


Lataa ppt "Dialogi ja sen soveltaminen ympäristöongelmien ratkaisemisessa VIEVE Työseminaari Levi 10-13.3.2004 Marika Palosaari."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google