Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työhyvinvointisuunnitelma työhyvinvointityön pohjana

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työhyvinvointisuunnitelma työhyvinvointityön pohjana"— Esityksen transkriptio:

1 Työhyvinvointisuunnitelma työhyvinvointityön pohjana
Tiina Salminen kehittämipäällikkö

2 Mitä työhyvinvointi on?

3 JOHTAJUUS OSAAMINEN RAKENNE Ammattitaito Yrityksen tavoitteet Osaaminen ja toimintatavat Työturvallisuus Työn organisointi ”Homma hanskassa” “Työt sujuu” YHTEISÖN TYÖKUNTO VOINTI TYÖYHTEISÖ Terveys, elintavat Osallistuminen Työkyky Työyhteisö Vapaa-aika “Yhteistyö pelaa” “Hyvin pyyhkii” YKSILÖVASTUU YKSILÖN TYÖKUNTO Lähde:

4 Työhyvinvoinnin edistäminen
kohdistuu työn tekemisen edellytyksiin, työyhteisöön tai työntekijään itseensä perusteena kokonaisvaltainen työkyvyn käsite (yksilö, työyhteisö, työympäristö) kyse henkilöstön voimavarojen ylläpidosta ja lisäämisestä Lähde: Helsilä & Salojärvi (toim.). Strategisen henkilöstöjohtamisen käytännöt

5 Työkyky terveys kompetenssi työyhteisö työympäristö
Lähde: Viitala R. Henkilöstöjohtaminen.

6 yksilön fyysisen työkyvyn terveyden ja voimavarojen edistäminen: työterveyshuolto, kuntoutus, terveellisten elämäntapojen edistäminen työn ja työympäristön kehittäminen: fyysisten ja psyykkisten riskien määrittäminen, ennaltaehkäisy ja hallinta työyhteisön ja työorganisaation kehittäminen: tiedonvälityksen tehostaminen, yhteistyön ja osallistumisen lisääminen, työn suunnittelun ja laadun parantaminen, muutosten ja kriisien hallinnan kehittäminen työntekijöiden osaamisen kehittäminen: perehdytys, täydennys- ja lisäkoulutus, työnohjaus, mentorointi Lähde: Helsilä & Salojärvi (toim.). Strategisen henkilöstöjohtamisen käytännöt

7 Lähde: http://fitpoint.fi/palvelut/tyohyvinvointipalvelut/

8 Miksi työhyvinvointisuunnitelma?
yhteinen käsitys työhyvinvoinnista systemaattinen toiminnan kehittäminen tavoitteet vastuut aikataulu seuranta arviointi

9 Työhyvinvoinnin tilan tiedonlähteitä
kyselyt Kunta 10 työhyvinvointikyselyt esimiesarvioinnit työterveyshuolto sairauspoissaolot Työturva Monitori työtapaturmat ja läheltä piti tilanteet kehityskeskustelut

10 Haasteet fyysinen väkivalta ja sen uhka
päätöksenteon oikeudenmukaisuus ja avoimuus muutosjohtaminen toimintakyky työurasuunnittelu sisäinen yhteistyö tiedonkulku, viestintä ja vuorovaikutus esimiestyö

11 Työhyvinvointia yhdessä – Pirkanmaan pelastuslaitoksen työhyvinvointisuunnitelma 2014-2015

12 Prosessin vaiheet henkilöstökysely (29.5.–12.6. ja 2.-15.8)
ohjausryhmän I kokous työryhmien työskentely johtoryhmä laajennettu johtoryhmä työhyvinvointisuunnitelma henkilöstön tutustuttavaksi ohjausryhmän kokous pelastusjohtajan päätös joulukuussa 2013 Kun lisäät uusia dioja paina kuvakkeen pienestä nuolesta josta saa valita sopivan pohjan.

13 Sisältö Johdanto Työhyvinvoinnin johtaminen Työyhteisöviestintä
Henkilöstön henkinen ja fyysinen toimintakyky Työsuojelu Osaamisen ylläpito ja kehittäminen Työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteet Yhteenveto Liite 1. Työhyvinvointisuunnitelman ohjaus- ja työryhmien kokoonpanot Liite 2. Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen työhyvinvointia käsittelevät olemassa olevat ohjeet

14 Toimenpiteiden määrä Työhyvinvoinnin johtaminen 6 (9)
Työyhteisöviestintä 6 (10) Henkilöstön henkinen ja fyysinen toimintakyky 3 (11) Työsuojelu 5 (11) Osaamisen ylläpito ja kehittäminen 4 (6)

15 Työhyvinvoinnin johtaminen
Esimiestyö ja esimiestyön tukeminen avoimuuden lisääminen päätöksenteossa ja asioiden valmistelussa työkuvien selkeyttäminen ja henkilöstöjohtamista tukeva esimieskoulutus Varhainen tuki toimintamallin jalkautus (ml. koulutus) Kehityskeskustelut työhyvinvoinnin ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen Arviointien hyödyntäminen arviointimenetelmien suunnitelmallinen hyödyntäminen

16 Työyhteisöviestintä Toimiva sisäisen viestinnän järjestelmä nykyisin käytössä olevista kanavista ja viestintätavoista. - kuvataan sisäinen viestintä Pirkanmaan pelastuslaitoksella parannetaan tiedonkulkua pelastuslaitoksen sisällä tehostetaan kasvokkain tapahtuvaa viestintää ja korostetaan sen tärkeyttä perustetaan pelastuslaitokselle moniammatillinen viestintätyöryhmä

17 Osaamisen ylläpito ja kehittäminen
Perehdytys mentori-aktori-ohjelma Osaamiskartoitus osaamiskartan laadinta Koulutus henkilöstökoulutuksen periaatteet ja omaehtoisen opiskelun tukemisen keinot (toimintaohje) täydennyskoulutusjärjestelmä Urapolut HR-ryhmän perustaminen motivaatio, palvelualttius, ammattitaito vastuunkanto rohkeus (nykyisten toimintatapojen tarkastelu ja kyseenalaistaminen rohkeasti) kehittäminen ja aloitteellisuus

18 Toimenpiteiden priorisointi
Työhyvinvoinnin johtaminen Työnkuvien ja esimies-alaissuhteiden selkeyttäminen Työyhteisöviestintä Sisäisen viestinnän kanavien, tehtävien ja sisällön tarkentaminen Henkilöstön henkinen ja fyysinen toimintakyky Kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ja turvallisen toiminnan malli koko henkilöstölle tukemaan jokaisen omaa aktiivista toimintakyvyn ylläpitoa Työsuojelu Työturvallisuus osana päivittäistä työtä Osaamisen ylläpito ja kehittäminen Osaamiskartoitus, perehdytys

19 Hyvää kevättä !


Lataa ppt "Työhyvinvointisuunnitelma työhyvinvointityön pohjana"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google