Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tuomo Autio Psykologi Epshp

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tuomo Autio Psykologi Epshp"— Esityksen transkriptio:

1 Tuomo Autio Psykologi Epshp 2.11.2017
Hyväksymis- ja omistautumisterapian sekä positiivisen psykologian käyttö nuorten terapiatyössä DNA-V-malli Tuomo Autio Psykologi Epshp

2 Sisältö Hyväksymis- ja omistautumisterapia
DNA-V-malli nuorten HOT-sovelluksena 3. Käyttäytymisanalyysi

3 Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT)
HOT pohjautuu kontekstualistiseen käyttäytymistieteeseen, jonka filosofiset juuret ovat funktionaalisesssa kontekstualismissa. HOT on suhdekehysteorian (SKT) kliininen sovellus, joka on teoria kielellisestä käyttäytymisestä ja kognitiosta.

4 Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT)
HOT:ssa psykologisen kärsimyksen ajatellaan olevan seurausta niistä kielellisistä prosesseista, jotka johtavat psykologiseen jäykkyyteen (mm. ajatusten uskominen sellaisinaan, välttämiskäyttäytyminen). HOT:ssa keskeisenä tavoitteena on psykologisen joustavuuden lisääminen.

5 Psykologinen joustavuus HOT:ssa
Hyväksyntä ”Ole avoinna” Arvot ”Tiedä mikä on merkityksellistä” Omistautuminen ”Tee sitä,mikä toimii” Psykologinen joustavuus ”Ole nykyhetkessä ja tee mikä on merkityksellistä” Kielellisyyden heikentäminen ”Huomioi ajatuksesi” Minä kontekstina ”Perspektiivin ottaminen” Nykyhetki ”Elä tässä ja nyt”

6 DNA-V-malli Louise L. Hayes ja Joseph Ciarrochi kehittäneet käyttäytymisterapeuttisen lähestymistavan nuorten kanssa työskentelyyn. Julkaistu vuonna 2015.

7 DNA-V

8 DNA-V-käsitteellistäminen

9 DNA-V-malli Kolme eri käyttäytymisluokkaa D = discoverer N = noticer
A = advisor Joiden avulla voidaan tehokkaasti suunnistaa omassa maailmassamme. Nuorten kohdalla psykologinen joustavuus tarkoittaa kykyä käyttää DNA-taitoja tavalla, joka tukee kehitystä, tuottaa elinvoimaisuutta sekä arvopohjaisia tekoja.

10 Values Arvot yhdistävät meidät tarkoituksellisuuteen ja elinvoimaisuuteen. ”Mikä tai kuka on sinulle tärkeää tai merkityksellistä?”. Arvo ei ole tavoite tai lopputulos vaan käyttäytymisen tai toiminnon laatu. Arvojen mukaista elämää voi olla ”Rohkeus elää täysillä ahdistuksesta huolimatta”.

11 Advisor … on ”sisäinen ääni” ja kielellinen taito, joka on meillä kaikilla. ….arvioi ja luokittelee kaikkea sekä yrittää kertoa meille, kuinka hyviä tai huonoja olemme.

12 Advisor-harjoitus

13 Noticer … on taito sallia tai hyväksyä sisäisiä tuntemuksia sekä kyky olla tarvittaessa reagoimatta niihin. …auttaa säätelemään käyttäytymistä, kun kohdataan vaikeita tunteita (tunnistaminen, erottelu, valinta). …on tila, johon voimme siirtyä, kun tunnemme olevamme jumissa ja haluamme lisätä tietoisuutta tilanteesta, jossa olemme ja mahdollisuuksista joita meillä on.

14 Noticer-harjoitus

15 Discoverer …tila, jossa kokeilemme uusia asioita ja näemme mikä on toimivaa ja saamme selville, mistä välitämme. …”Toimiko tämä käyttäytyminen?” …”Auttoiko se laajentamaan elämääni ja mahdollisuuksiani?” …Sen avulla voimme jäljittää käyttäytymisemme seurauksia.

16 Discoverer-harjoitus

17 Funktionaalinen käyttäytymisanalyysi
Kognitiivisen käyttäytymisterapian pohjana on ”ongelman” kuvaus tai käsitteellistäminen. Perusolettamuksena on 1. että ajattelulla ja toiminnalla on kiinteä suhde siihen tilanteeseen ja kontekstiin, jossa ne esiintyvät. 2. toiminnan esiintymistilanteilla on yhteisiä vaikuttavia tekijöitä, kun toiminta esiintyy toistuvasti.

18 Analyysiesimerkki Tilanne Mitä sinä teit? Mitä tapahtui seuraavaksi?
Toimiko se? (Tekikö se elämästäsi merkityksellisempää?) Riita äidin kanssa Menin omaan huoneeseeni ja viilsin Tuntui paremmalta *Lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä?

19 Käyttäytymisanalyysimalli
Herkkyys Päänsärky Äidin sairaus Pelot, harhat Murehtiminen Väsymys Huoli äidistä Univaikeus Asuminen äidin kanssa Vanhempien ero Keskittymisen vaikeus Ei jaksa koulussa

20


Lataa ppt "Tuomo Autio Psykologi Epshp"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google