Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MAAILMANKUVA, MAAILMANKATSOMUS, ELÄMÄNKATSOMUS. MITÄ TARKOITTAVAT KÄSITTEET: Maailmankuva Maailmankatsomus Elämänkatsomus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MAAILMANKUVA, MAAILMANKATSOMUS, ELÄMÄNKATSOMUS. MITÄ TARKOITTAVAT KÄSITTEET: Maailmankuva Maailmankatsomus Elämänkatsomus."— Esityksen transkriptio:

1 MAAILMANKUVA, MAAILMANKATSOMUS, ELÄMÄNKATSOMUS

2 MITÄ TARKOITTAVAT KÄSITTEET: Maailmankuva Maailmankatsomus Elämänkatsomus

3 POHDI PARIN KANSSA: MAAILMANKUVA Mitä maailmankuva tarkoittaa? Mitä osia maailmankuvassa voidaan katsoa olevan? Mistä lähteistä maailmankuva voidaan muodostaa? Mikä on maailmankuvan merkitys ihmiselle? Millainen on oma maailmankuvasi? MAAILMANKATSOMUS Mitä maailmankatsomus tarkoittaa? Mitä maailmankatsomus tuo lisää maailmankuvaan? Miten maailmankatsomus muodostuu? Mikä on maailmankatsomuksen merkitys ihmiselle? Millainen on oma maailmankatsomuksesi?

4 MAAILMANKUVA JA MAAILMANKATSOMUS Maailmankuva - käsitykset tosiasioista => maailmaa koskevien tietojen ja uskomusten kokonaisuus => oikeaksi oletettu tieto maailmasta - "mitä maailmassa on?" - "miten maailma toimii?" Maailmankatsomus - maailmankuva + arvot ja etiikka = maailmankatsomus => ohjaa ja suuntaa elämää - "mikä maailmassa on arvokasta ja tärkeää?" - "miten maailmassa tulisi toimia?"

5 ELÄMÄNKATSOMUS Yksittäisen ihmisen tulkinta maailmankuvan ja maailmankatsomuksen perusteella siitä, miten juuri hänen tulee elämäänsä elää  yksilöllinen sitoutuminen tietynlaisiin arvoihin ja elämäntapaan - "miten juuri minun tulisi toimia maailmassa?" - "mikä on juuri minulle hyvää elämää?"

6 POHDI: … miten elämänkatsomus suhtautuu kahteen edelliseen?

7 ILKKA NIINILUODON MUKAAN MAAILMANKUVA VOI OLLA: - tieteellinen: maailmankuvaan kuuluvat uskomukset ovat tieteellisin menetelmin hankittuja ja perusteltuja sekä tiedeyhteisön hyväksymiä - epätieteellinen: maailmankuva on ristiriidassa vallitsevan tieteellisen maailmankuvan kanssa - arkikokemukseen perustuva: maailmakuva perustuu jokapäiväisiin havaintoihin ja elämänkokemuksiin - uskonnollinen: maailmankuva sisältää uskomuksia, jotka perustuvat uskonnollisiin auktoriteetteihin kuten Raamattuun, oppiin tai uskonnollisiin kokemuksiin - maaginen: maailmankuva perustuu taikauskoisiin käsityksiin luonnossa vaikuttavista hengistä sekä voimista - metafyysinen: maailmankuva sisältää todellisuutta koskevia väitteitä, jotka on perusteltu tieteen sijasta filosofisten todistelujen avulla

8 EDELLISTEN LISÄKSI MAAILMANKUVA VOI OLLA: - avoin maailmankuva: valmius muokata käsityksiämme maailmasta - suljettu maailmankuva: uuden tiedon ei anneta muuttaa vanhaa käsitystä maailmasta Keksi esimerkkejä tällaisista maailmankuvista.

9 MAAILMANKUVAN OSA-ALUEET: Juha Mannisen mukaan: - käsitys ajasta ja avaruudesta - käsitys yliluonnollisen olemassaolosta - käsitys maailman synnystä - käsitys luonnosta ja ihmisen suhteesta siihen - käsitys ihmisestä, miehestä ja naisesta - käsitys yhteiskunnasta ja historiasta

10 MAAILMANKATSOMUKSEN MUODOSTUMINEN:

11 MAAILMANKATSOMUKSEN MUODOSTUMINEN Lapsuudesta alkaen Nuoruus tärkeä vaihe: kognitiiviset valmiuksien myötä kyky abstraktiin ajatteluun kehittyy -> kyky kriittiseen lähteiden analysointiin -> kriittiseen uskonnottomuuden ja uskonnollisuuden pohtimiseen POHTIKAA RYHMÄSSÄ: Miten kuuluminen useampaan kulttuuriin vaikuttaa maailmankuvaan, maailmankatsomukseen ja elämänkatsomukseen?

12 BLOGITEHTÄVÄT: Tee miellekartta tai kuvakollaasi, jossa kuvaat maailmankuvaasi ja - katsomustasi ja sen muodostumista. Vastaa ainakin kysymyksiin: Millaisista arvoista elämänkatsomuksesi koostuu? Miten maailmankatsomuksesi on rakentunut? Näkyykö maailmankatsomuksesi ulospäin? Miten? Kuinka vapaasti olet saanut omaa maailmankatsomustasi rakentaa?

13 KIRJOITA VIHKOON MÄÄRITELMÄSI KÄSITTEILLE Informaatio Tieto Viisaus Ymmärrys …ja lisää omaan elämääsi liittyvä esimerkki kustakin tiedon muodosta

14


Lataa ppt "MAAILMANKUVA, MAAILMANKATSOMUS, ELÄMÄNKATSOMUS. MITÄ TARKOITTAVAT KÄSITTEET: Maailmankuva Maailmankatsomus Elämänkatsomus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google