Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Arviointi osana oppimisprosessia

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Arviointi osana oppimisprosessia"— Esityksen transkriptio:

1 Arviointi osana oppimisprosessia
Oppimisen arvioinnin tavoitteet: Osaamisen arvioinnin tavoitteet: opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava tuottaa tietoa opiskelijan osaamisesta sen jälkeen kun hänellä on ensin ollut mahdollisuus oppia tukea ja motivoida opiskelijaa ammattitaitovaatimusten / tavoitteiden saavuttamisessa osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän tilanteissa työkokonaisuuksien hallintana kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa oppimista arvioidaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti ammattiosaamisen näytöllä tutkinnon perusteiden mukaisesti tutkinnon osittain Opiskelijalla tulee aina olla mahdollisuus ensin opetella ja oppia ennen kuin hänen osaamistaan arvioidaan!

2 Opiskelijalla tulee aina olla mahdollisuus ensin opetella ja oppia ennen kuin hänen osaamistaan arvioidaan! AMMATTITAITOVAATIMUKSET Elämässä oppiminen eli arkioppiminen eli informaali oppiminen ARVIOINTIKRITEERIT Aiempi osaaminen Oppiminen oppilaitoksessa Oppiminen työpaikalla OPPIMISEN ARVIOINTI Palaute siitä, mitä opiskelija jo osaa ja mitä hänen vielä pitää opetella Todennetaan näyttövalmius Lähtötasotestit Aiemmin hankitun osaamisen esiin tuominen esim. HOPS-keskustelussa Oppimista ohjaava arviointi: oppimistehtävät, kokeet jne. Palautteenanto Itsearviointi Vertaisarviointi Oppimista ohjaava arviointi: oppimispäiväkirjat jne. Palautteenanto Itsearviointi Vertaisarviointi OSAAMISEN ARVIOINTI TUTKINNONOSAN ARVOSANA MÄÄRÄYTYY OSAAMISEN ARVIOINNIN PERUSTEELLA Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammattiosaamisen näyttöä täydentävä muu arviointisuunnitelman mukainen osaamisen arviointi Osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytöllä

3 OPPIMISEN ARVIOINTI => PALAUTE OSAAMISEN ARVIOINTI => ARVOSANA
Arviointi osana työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä työpaikalla OPPIMISEN ARVIOINTI => PALAUTE OSAAMISEN ARVIOINTI => ARVOSANA Valitaan opiskelijan oppimistavoitteiden mukainen työpaikka, jossa on mahdollisuus oppia tutkinnonperusteiden tavoitteiden mukaisia työtehtäviä. Paikan valintaan vaikuttaa opiskelijan aiempi osaaminen. Työssäoppimisesta sopiminen TO-jakson aloitus Laaditaan työssäoppimisen tavoitteet opiskelijan itsearvioinnin, aiemman palautteen ja osaamisen pohjalta. Oppiminen + Palaute Opiskelija saa palautetta oppimisestaan Opiskelija oppii tietämään mitä jo osaa ja mitä vielä pitää oppia Opiskelija motivoituu oppimaan lisää Opiskelija oppii saamastaan palautteesta Oppiminen + Palaute Opiskelija näyttää osaamisensa ennalta sovittujen kriteerien mukaisesti. Arviointi pohjautuu opiskelijan itsearviointiin sekä opettajan ja työpaikkaohjaajan arvioon hänen osaamisestaan. Oppiminen + Palaute Opiskelija saa palautetta työssäoppimisesta. Saamaansa palautetta hän hyödyntää tulevien opintojen suunnittelussa ja tavoitteenasettelussa. Työssäoppimisen palaute Ammattiosaamisen näyttö Arviointikeskustelu Tutkinnonosan arvosanaa täydennetään tarvittaessa muulla arvioinnilla arviointisuunnitelman mukaisesti. TO-jakson päättäminen

4 Oppimisen ja osaamisen arviointi työssäoppimisjaksoilla
oppilaitoksessa opiskelija oppii tutkinnon ammattitaitovaati-musten mukaisesti työssäoppimispaikassa opiskelija oppii tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisia asioita ja harjaantuu jo oppimassaan opiskelija osoittaa osaamisensa työtä tekemällä (ammattiosaamisen näytöt) oppimisen arviointi Arvioidaan opiskelijan oppimista ohjaamalla ja kannustamalla sekä seuraamalla edistymistä, arvosanat eivät välttämättömiä Lähde: Arvioinnin opas, Oph Osaamisen arviointi arvioidaan, kuinka hyvin on saavutettu tutkinnossa edellytetty osaaminen (ammattitaito-vaatimukset tutkinnon perusteiden mukaisesti) Oppimisen arviointi


Lataa ppt "Arviointi osana oppimisprosessia"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google