Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TUTKE II toimeenpano OSAOssa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TUTKE II toimeenpano OSAOssa"— Esityksen transkriptio:

1 TUTKE II toimeenpano OSAOssa
Seija Lehto, Sirpa Tuppurainen; lähde: TUTKE II materiaalit, Opetushallitus; L787/2014, A799/2014, A801/2014 CC BY-NC-ND

2 Tutkinnon perusteiden uudistamisen taustaa
oppiaine  työelämän toimintakokonaisuus opetus  oppiminen OSAAMISPERUSTEISUUS

3 Osaamisperusteisuudesta
Tutkinnon osa Tutkinnon osa Tutkinnon osa osaaminen osaaminen osaaminen osaaminen osaaminen aiemmin hankittu osaaminen osaaminen

4 Osaamisperusteisuudesta
työelämässä tarvittava ammattitaito = opiskelija osaa

5 Osaamisperusteisuudesta
Osaaminen Taidot Tiedot Tutkinnon osan tuottama ammattitaito

6 Tutkinnon perusteet  tutkinnon osat = toimintakokonaisuuksia ja työprosesseja
Tutkinnon osan sisältö = osaamiskokonaisuudet työprosessi, työmenetelmät, työvälineet, perustana oleva tieto, elinikäisen oppimisen avaintaidot  arvioinnin kohteita

7 Oppimistulokset Oppimistulokset (tiedot, taidot, pätevyys)  arvioitava ammatillinen toiminta  arvioidaan käytännön työtilanteessa Arviointi: itsearviointi, oppimistulosten arviointi (tutkinnon osan arvosana), ammattiosaamisen näytön arvosana Tiedot Taidot Pätevyys

8 Opiskelijan arviointi
oppimisen arviointi = oppimisen tuki; ohjaus ja kannustus osaamisen arviointi = lopputulos

9 arviointikriteerit  opiskelijan osaaminen

10 Uuden lainsäädännön tavoitteet
työelämävastaavuus, muutosherkkyys, rakenteen selkeys, joustavuus, osaamisperusteisuus oppiainekeskeisyys, sisältökeskeisyys, aikakeskeisyys

11 ammatillinen perustutkinto, osaamisala (koulutusohjelma), osaamispiste (opintoviikko)

12 Ammatillinen perustutkinto
Pakollinen osa Valinnainen osa Vapaasti valittava osa Pakollinen osaamisalan osa Pakollinen osa Valinnainen osa Pakollinen osa Pakollinen osa Valinnainen osa

13 Valinnaisuus töissä

14 Valinnaisuus ja joustavat opintopolut

15 Tutkinnon perusteet MÄÄRÄYS: tutkintonimikkeet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osat ja osaamispisteet, ammattitaito- ja osaamistavoitteet, osaamisen arviointi

16 Tutkinnon muodostuminen
180 osaamispistettä = ammatilliset 135 osp, yhteiset 35 osp, vapaasti valittavat 10 osp, (+ yksilöllisesti syventävät, HOPS) sisältäen työssäoppimalla opittua vähintään 30 osp EI erillistä opinnäytettä

17 OSAAMISEN TUOTTAMINEN me kaikki yhdessä

18

19 Opetussuunnitelma, yhteinen osa
1) koulutuksen toteuttamistavat; 2) Työssäoppimisen toteuttaminen; 3) yksilölliset valinnan mahdollisuudet sekä tutkinnon osien järjestäminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa; 4) opinto-ohjauksen toteuttaminen ja HOPSin laadinta; 5) erityisopetuksen toteuttaminen ja HOJKSin laadinta 6) opiskelijan arvioinnin yleiset periaatteet; 7) aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelytavat.

20 Mahdollisuus yksilölliseen osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen
Opetussuunnitelma Mahdollisuus yksilölliseen osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen Oppimistulospohjainen suunnittelu Osaamis- ja toimintakokonaisuudet

21 Pohdittavaa Miten opiskelijan on mahdollista edetä opinnoissa henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaisesti? Miten oppimistilanteessa varmistetaan myönteinen ja kannustava ilmapiiri sekä ylläpidetään oppijan motivaatiota? Nivelvaiheen tuen lisäksi, miten tuemme pitkäjänteistä kiinnittymistä opiskeluun (ja työhön)? Miten työelämä on mukana oppimisprosessin ohjauksessa ja miten yhteistyö toteutuu? Miten tutkinnon osien ja moduulien/oppimisprojektien toteutuksessa on mahdollista hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä? Miten opiskelijan eteneminen on mahdollista tutkinnon osa kerrallaan? Miten opiskelijalle tiedotetaan erilaisista oppimisen tuen mahdollisuuksista ja miten tuki järjestetään? Missä opiskelijan on mahdollista näyttää osaamisensa?

22


Lataa ppt "TUTKE II toimeenpano OSAOssa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google