Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

4. Opiskelijan oppimisen arviointi työpaikoilla

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "4. Opiskelijan oppimisen arviointi työpaikoilla"— Esityksen transkriptio:

1 4. Opiskelijan oppimisen arviointi työpaikoilla

2 Työssäoppimisen arvioinnin periaatteita (2/8)
Oppimisen arvioinnin tavoitteet: opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava tukea ja motivoida opiskelijaa ammattitaitovaatimusten / tavoitteiden saavuttamisessa kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoa oppimista arvioidaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella

3 4.2.1 Oppimisen arvioinnin periaatteita (1/8)
oppimistehtävät, raportit ja työnäytteet ovat osa oppimisen arviointia tutkintotodistukseen tulee näkyviin työssäoppimisen laajuus, mutta ei erillistä arvosanaa Numeerista arviointia ei oppimisen arvioinnissa välttämättä tarvita! Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään mahdolliset muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi

4 Työssäoppimisen arvioinnin periaatteita (4/8)
Miten arvioidaan? Oppimisen arvioinnin lähtökohtana ovat asetetut tavoitteet. Arvioinnin kriteereinä käytetään kiitettävän, hyvän ja tyydyttävän arvosanan osaamistason kuvauksia (arviointilomake). Arviointitietoa kerätään jatkuvasti: toiminnan havainnointi ja muistiinpanot kontrolloidusti: oppimistehtävät

5 Työssäoppimisen arvioinnin periaatteita (5/8)
Jatkuva vastavuoroinen palaute Jatkuvan vastavuoroisen palautteen osapuolia ovat työssäoppija ja työpaikkaohjaaja välitön palaute: suuntaa ja vahvistaa oppimista itsearviointi: ohjaa oman ammattitaidon realistiseen arviointiin molemmin puolin annettu palaute ohjaa oppivan työyhteisön valmiuksiin Palautteesta oppiminen: Työpaikkaohjaaja antaa palautetta kannustavassa ja myönteisessä hengessä. Opiskelijan tulee oppia, että arviointi on osa työpaikan päivittäistä arkea. Arvioinnissa tulee huomioida opiskelijoiden erilaiset valmiustasot vastaanottaa palautetta. Arvioinnissa tulee keskittyä opiskelijan vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin. Virheistä oppii, kun arvioinnissa pohditaan virheiden syntymisen syitä ja parannetaan toimintaa niin, ettei uudelleen tehdä samoja virheitä.

6 Työssäoppimisen arvioinnin periaatteita (6/8)
Arviointikeskustelut Arviointikeskustelun osapuolet ovat työssäoppija, työpaikkaohjaaja ja opettaja työssäoppimisen tavoitteiden mukaista etenemistä tarkastellaan tarpeen mukaan työpaikkaohjaaja antaa jatkuvaa palautetta päivittäin osaamisen arviointi suoritetaan jakson lopussa Työssäoppimisen arviointi arvioinnin kohteena ovat yleinen työelämäosaaminen ja ammatillinen osaaminen työssäoppijan itsearviointi työpaikkaohjaajan arvio työssäoppijan oppimisesta ohjaavan opettajan havainnot oppimisprosessin etenemisestä tarvittaessa keskustelu työssäoppimista täydentävistä tehtävistä yhteenveto työssäoppijan vahvuuksista ja kehittämistarpeista keskustelu työssäoppimisprosessin ja yhteistyön onnistumisesta

7 OPISKELIJAN ARVIOINTI
OPISKELIJA OPPII osaamisen arviointi (am.näyttö+ muu) osaamisen arviointi (am.näyttö + muu) oppimisen arviointi: testi/koe/ itsearviointi/ keskustelu? oppimisen arviointia oppimisen arviointia 3 v oppimisen arviointia osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osaamisen arviointi (am.näyttö + muu) osaamisen arviointi (am.näyttö + muu) Lähde: M Lahdenkauppi 2012


Lataa ppt "4. Opiskelijan oppimisen arviointi työpaikoilla"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google