Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ERITYISOPISKELIJAN ARVIOINTI Erityisopettaja Marjatta Kannisto 12.10.2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ERITYISOPISKELIJAN ARVIOINTI Erityisopettaja Marjatta Kannisto 12.10.2011."— Esityksen transkriptio:

1 ERITYISOPISKELIJAN ARVIOINTI Erityisopettaja Marjatta Kannisto 12.10.2011

2 -Samat periaatteet kuin yleisopetuksen opiskelijoiden arvioinnissa -Kriteeriperustaista: oppimista ja osaamista verrataan aina ammattitaitovaatimuksiin ja atto- aineissa tavoitteisiin -Opiskelijalla on oikeus oppia ennen kuin osaamista arvioidaan ja osoittaa osaamisensa hänelle sopivalla tavalla -Kaikkien arvointiin osallistuvien tulee ymmärtää kriteerit samalla tavalla Perusteet

3 -Näytöt ovat usein loistava mahdollisuus erityisopiskelijalle näyttää osaamistaan -Koulutuksen järjestäjä huolehtii siitä, että opiskelija saa riittävästi tukea ja ohjausta näyttöjen suorittamiseen -Opiskelijalle annetaan tukea ja ohjausta ennen näyttöä, näytön aikana ja ohjaavana palautteena näytön jälkeen -Opiskelijaa harjoitetaan itsearviointiin koko koulutuksen ajan Näytöt

4 -Opiskelijoille selvitetään, mitä on oppimisen ja osaamisen arviointi -Tarvittaessa myös huoltajille selvitetään kyseiset asiat -Oppimisen arviointia suullisesti tehtäessä tulee tarkistaa, että opiskelija on ymmärtänyt palautteen esim. pyydetään häntä kertomaan saamansa palaute omin sanoin Arvioinnin erot

5 -Jos opiskelija ei jossain tutkinnon osassa saavuta T1- tasoa, voidaan opetus mukauttaa -Mukautuksesta on tehtävä merkintä todistukseen - Opiskelija saa tutkintotodistuksen, vaikka tutkinnon osia olisikin mukautettu Mukauttaminen ja todistus

6 -Mukautetuista ammattitaitovaatimuksista tai tavoitteista tehdään alaviitemerkintä sekä päättötodistukseen että näyttötodistukseen -Arviointi tehdään suhteutettuna mukautettuihin arviointikriteereihin, jotka koulutuksen järjestäjä laatii -Näytöt voidaan arvioida myös sanallisesti: kuvataan lyhyesti se, mitä opiskelija osaa, ei sitä, mitä hän ei osaa Todistus

7 -Mukautetut tutkinnon osat merkitään M-viitteellä -Opiskelijalle ja huoltajalle kerrotaan mukautuksia tehtäessä, että mukautukset voivat vaikuttaa jatko- opintoihin pääsyyn ja niissä menestymiseen -Jos osaaminen jää olennaisilta osin puutteelliseksi, annetaan todistus suoritetuista opinnoista -Sen lisäksi annetaan opiskelijalle selvitys siitä, mitä hän parhaiten osaa Todistus

8 -Opiskelija voidaan vapauttaa sellaisten tutkinnonosien opiskelusta, joiden katsotaan olevan hänelle kohtuuttoman haasteellisia -Vapautusten merkitystä tulee harkita tapauskohtaisesti -Vapautusten tilalle järjestetään opiskelijan ammatillista kasvua tukevia opintoja Vapautus

9 Kiitos mielenkiinnosta ja motivaatiota onnistuneeseen erityisopetustyöhön!


Lataa ppt "ERITYISOPISKELIJAN ARVIOINTI Erityisopettaja Marjatta Kannisto 12.10.2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google