Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPS 2016 7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8. Oppilashuolto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPS 2016 7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8. Oppilashuolto."— Esityksen transkriptio:

1 OPS 2016 7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8. Oppilashuolto

2 7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppilas voi saada kerrallaan yhden tasoista tukea ja tuen tasolta toiselle siirrytään portaittain. Joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tarpeen mukaan muuttuva; heti tuen tarpeen ilmetessä Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin. Annettu tuki tulee kirjata kaikilla tuen tasoilla. Yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa

3 7. Oppimisen ja koulukäynnin tuki Yleinen tuki Yksittäiset pedagogiset ratkaisut, ohjaus- ja tukitoimet: eriyttäminen, yhteistyö henkilöstön kesken, tukiopetus, opetusjärjestelyt, osa-aikainen erityisopetus, ohjaus Eriyttäminen ylöspäin Otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet Ei tarvita päätöksiä Oppimissuunnitelma voidaan laatia

4 7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tehostettu tuki Säännöllisen tuen tai useiden samanaikaisten tukimuotojen tarve Vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki Osa-aikaisen erityisopetuksen merkitys yleensä vahvistuu Siirtyminen tehostettuun tukeen perustuu pedagogiseen arvioon Laaditaan oppimissuunnitelma Vähintään 3 kk ennen mahdollista erityiseen tukeen siirtymistä

5 7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Erityinen tuki Kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteet eivät toteudu ilman erityistä tukea Siirtyminen erityiseen tukeen perustuu pedagogiseen selvitykseen ja oppilaalle tehdään erityisopetuspäätös Laaditaan HOJKS Oppiaine yksilöllistetty tai yleisen oppimäärän mukainen Pidennetty oppivelvollisuus Toiminta-alueittain järjestettävä opetus

6 7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot Tukiopetus (ennaltaehkäisevää, voidaan vastata poissaolosta johtuviin tarpeisiin) Osa-aikainen erityisopetus (samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena) Tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet (äänikirjat, tietotekniset sovellukset, havainnollistamisen välineet, keskittymistä tukevat apuvälineet…)

7 7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Työryhmän huomioita Oppilasta tiedotettava! Tiedonsiirto koulujen sisällä ja välillä (nivelvaiheet) KPT:n rautalankamalli Tuen tarpeiden suunnitelmallinen seulonta, testityöryhmä valmistellut ed. lukuvuonna

8 8. Oppilashuolto Monialainen oppilashuollon yhteistyö Opetustoimi ja sosiaali- ja terveystoimi Oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä yhteistyö Tarvittaessa myös muita toimijoita Kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien tehtävä Tiedottaminen, konsultaatio Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää.

9 8. Oppilashuolto Yhteisöllinen oppilashuolto Kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointi Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus Oppilaiden ja huoltajien osallisuus Riihimäellä yhteisöllinen OHR kokoontuu vähintään kolme kertaa lukuvuodessa.

10 8. Oppilashuolto Yksilökohtainen oppilashuolto Kouluterveyshuollon laajat terveystarkastukset Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut Varhainen tuki Oppilaan ja/tai huoltajan suostumus Asiantuntijaryhmä (”yksilöllinen OHR”) Oppilashuoltokertomus

11 8. Oppilashuolto Oppilashuoltosuunnitelmat Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Opetussuunnitelma Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma (OH-käsikirja poistuu; tarkemmat lisäohjeistukset pedanettiin)

12 8. Oppilashuolto Työryhmän huomioita OPS:n sisältö lähes yksi yhteen oppilashuoltosuunnitelman sisällön kanssa Rautalankamalli yksilökohtaisia oppilashuoltoryhmiä varten Oppilasta tiedotettava (ikä huomioiden)!

13 Oppilashuolto ja oppimisen tuki https://www.youtube.com/watch?v=LJwMDK-4lrY Pienryhmäkeskustelua videon pohjalta Mitä oppimisen tukemiseen tai oppilashuoltoon liittyviä yksityiskohtia videosta löysit? Ajatuksia, huomioita


Lataa ppt "OPS 2016 7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8. Oppilashuolto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google