Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä"— Esityksen transkriptio:

1 Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014
Helsingin kaupungin koulut

2 Pidennetty oppivelvollisuus ja erityinen tuki
Kestää 11 v. Peruste vammaisuus tai pitkäaikaissairaus Oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana Kehitysvammaisuus, näkö-, liikunta-, aistivamma, vaikea-asteinen autismi, vaikea-asteinen kielellinen erityisvaikeus Opetussuunnitelma yleinen tai yksilölliset oppimäärät Toiminta-alueittainen opetus Tavallinen oppivelvollisuus ( 10 v.) Autismin opetussuunnitelma yleinen tai yksilöllistetty

3 Pidennetty oppivelvollisuus
5-vuotiaana varhennettu esiopetus 6-vuotiaana oppivelvollisuus 2. esiopetusvuosi pääsääntöisesti koulussa 7-vuotiaana 1. luokka 8-vuotiaana 2. luokka 5v 6v 7v v I 5-vuotiaana päivähoidossa varhaiskasvatus 6-vuotiaana oppivelvollisuus 1. esiopetusvuosi pääsääntöisesti koulussa 7-vuotiaana luokka tai koululykättynä 2. esiopetusvuosi 2. luokka tai 1. luokka 8-vuotiaana II 5-vuotiaana päivähoidossa varhaiskasvatus 6-vuotiaana esiopetus 7-vuotiaana oppivelvollisuus alkaa luokka tai koululykättynä esiopetus koulussa 8-vuotiaana 1. luokka tai 2. luokka III

4 Pidennetty oppivelvollisuus on aina erityistä tukea
Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaalle tehdään myös päätös erityistä tuesta. Siinä päätetään Opetusryhmä Opetussuunnitelma: yleinen tai yksilöllistetty

5 Mitä tarvitaan kouluun?
Asiapaperit jätetään oppilaan osoitteen mukaiseen lähikouluun 7.3. mennessä Asiakirjat Huoltajan kuuleminen –lomake täytetään koululla Päiväkodin pedagoginen selvitys Psykologin, lääkärin lausunto Hakemus pidennettyyn oppivelvollisuuteen Koulu kokoaa paperit ja toimittaa ne opetusvirastoon Opetuspäällikkö päättää Kopio päätöspöytäkirjasta koululle ja kotiin (koululle myös kopiot lausunnosta ja muista liitteistä huoltajan luvalla)

6 Autististen ja kehitysvammaisten lasten opetusryhmät
Luokkakoko 6-8 oppilasta Erityisluokanopettaja Koulunkäyntiavustajia 2-3 ryhmää kohden Iltapäivähoito osassa ryhmistä koulussa osa lapsista sosiaalitoimen iltapäiväryhmissä asuinalueella Vaikeasti vammaisten ryhmässä korkeintaan 6 oppilasta ja oppilaiden suhde aikuisiin 1/1

7 OPETUS Tuntimäärä 20 tuntia esi- ja alkuopetuksessa
Esiopetuksessa ei oppiaineita Vaikeasti vammaisten opetuksessa opetus tapahtuu toimialueittain (TOI-opetus) HOJKS= henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

8 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
Tavoitteet Keinot Arviointi Yhteistyössä huoltajan kanssa Oppilas mukana Opettajat ja tarvittaessa kuntoutuksen asiantuntijat

9 Oppilashuolto Koulupsykologi Koulukuraattori
Kouluterveydenhoitaja/koululääkäri Oppilashuoltoryhmä

10 Kodin ja koulun yhteistyö
Tutustuminen Vanhempainvartit Vanhempainillat Johtokunnat Vanhempaintoiminta

11 Koulukuljetus Taksikyyti Yleensä ryhmäkuljetus Vakioreitti
Avustus tarvittaessa matkalle Haetaan koulun kautta tutustumistilaisuudessa

12 Autististen oppilaiden opetus
Ylä-Malmin peruskoulu 4 ryhmää (1+3) Herttoniemenrannan ala-asteen koulu 1 ryhmä Kallion ala-asteen koulu 3 ryhmää Strömbergin ala-asteen koulu 1 ryhmä

13 Solakallion koulu lk. e-10
8 ryhmää Yksilöllistetty opetus TOI-opetus Autismiopetus

14 Marjatta koulu Marjatta Koulu YHTEYSTIEDOT
Erityiskoulut Solakallion koulu kaupungin ylläpitämä koulu Kehitysvammaisten lasten opetus Autististen lasten opetus Vaikeavammaisten lasten opetus Marjatta koulu Marjatta Koulu YHTEYSTIEDOT yksityinen, steinerpedagoginen koulu maksuton Valitsee itse oppilaansa Järjestää myös kuljetukset ja iltapäivähoidon Ruskeasuon koulu valtion liikuntavammaisten erityiskoulu

15 Aistiviestien tunnistamista ja oman kehon hahmottamista
Autismiopetus 1/2 Strukturoitua (jäsennettyä) opetusta ajan ja paikan , tilan sekä henkilöiden suhteen konkreettista visuaalista toistavaa Järjestelmällistä  keinoja ympäristön ja toiminnan hallintaan Vuorovaikutuksen kehittämistä sekä sosiaalisten tilanteiden harjoittelua – itsenäistymistaitojen kehittämistä – oppimistaitojen kehittämistä Yksilöllinen ja tuettu kommunikointitapa – vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä: puhetta tukevaa ja korvaavaa – visuaalisuus ja taktillisuus Aistiviestien tunnistamista ja oman kehon hahmottamista

16 Yleisestä yksilöllistettyyn Oppiainekokonaisuuksittain
Autismiopetus 2/2 Moniammatillista Oppimäärä: Yleisestä yksilöllistettyyn Oppiainekokonaisuuksittain Toiminta-alueittainen opetus: kieli- ja kommunikaatio sosiaaliset taidot päivittäisten toimintojen taidot motoriikka ja kognitiiviset taidot HOJKS: tavoitteet ja arviointi Apuvälineet, koulunkäyntiavustus

17 Integroitu opetus - ryhmäintegraatio
Esim. Aurinkolahden peruskoulun ryhmä Pidennetyn oppivelvollisuuden ryhmä yhdessä yleisopetuksen ryhmän kanssa Luokanopettaja, erityisluokanopettaja, koulunkäyntiavustajat Mahdollisuudet ja haasteet Ryhmäyttäminen Eriyttäminen Mallioppiminen Ryhmän koko

18 Pidennetyn oppivelvollisuuden luokat – osa koulun toimintaa
Jokainen koulun oppilas on osa kouluyhteisöä Jokaisella oppilaalla oikeus osallisuuteen Kouluissa erilaisia toimintamuotoja: Ryhmäintegraatio Kummiluokat Yhteiset tapahtumat, tilaisuudet ja juhlat Aineen opetus Oppilaskuntatyö Yksittäisissä oppiaineissa/oppiainekokonaisuuksissa integraatio Kerhot

19 Yhteyshenkilö Suunnittelija Tom Andersson Puh


Lataa ppt "Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google