Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opetussuunnitelmauudistus 1. 8

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opetussuunnitelmauudistus 1. 8"— Esityksen transkriptio:

1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opetussuunnitelmauudistus 1. 8
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opetussuunnitelmauudistus alkaen: Mikä muuttuu? Oppilashuollon ops- työryhmä: rehtorit Maritta Turunen,Kati Pennanen,Marja Kauppila Erityisopetuksen suunnittelija Johanna Saastamoinen Projektipäällikkö Minna Tuominen Kouluterveydenhuolto: Hannele Poutiainen Merja Niemelä Koulukuraattori- ja psykologipalvelut: Heli Pätiälä, Susanna Iivonen-Pekesen,Jussi Pasanen (sihteeri) Esiopetus: Aija Marola, Anne Laine Nuorisovaltuusto: Kimi Uosukainen Lahden seudun vanhemmat ry: Heli Pakarinen Kunta- OHR: Eija Kinnunen (pj) : 1 1

2 Mikä Lahdessa pysyy ennallaan?
Painopiste yhteisöllisessä ja ennaltaehkäisevässä työssä Rehtori johtaa oppilashuoltotyötä Koulu tekee oman oppilashuoltosuunnitelmansa opetussuunnitelman ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman pohjalta Kuntakohtainen oppilashuoltoryhmä, Kunta –OHR Käsitteet: oppilas, oppilashuolto, oppilashuoltoryhmä Oppilashuollon määritelmä Oppilashuoltotyötä ohjaavat periaatteet Oppilashuollon palvelut 2

3 Mikä pysyy ennallaan? Koulukuraattorin tai -psykologin asiakkuus käynnistyy monialaisen asiantuntijatyöryhmän kokoontumisella (ex - neuvottelu) aina, jos huoli on huoltajalla tai koulun henkilöstöllä. Oppilas itse voi halutessaan päästä keskustelemaan kuraattorin tai psykologin kanssa suoraan. Luokat käydään edelleen läpi OHR: ssä, jos koulu niin päättää, osana yhteisöllistä oppilashuoltotyötä Yksilökohtaisesta oppilashuoltoneuvottelusta(=monialainen asiantuntijaryhmä) tehdään muistio, joka arkistoidaan ja joka on osa henkilörekisteriä 3 3

4 Mikä pysyy ennallaan? Prosessikuvaukset jo laadittu, niitä tarkennetaan: yksilökohtainen ja yhteisöllinen prosessi Monissa kouluissa jo käytössä yhteisöllisiä tapoja käsitellä luokan tilannetta: esimerkiksi: ”Mitä kuuluu ?”-kyselyt, luokkavierailut, sosiogrammit, oppilaiden kutsuminen oppilashuoltoryhmiin, oppilaiden tekemät kyselyt luokalle, oppilaskunnan ja oppilashuoltoryhmän yhteistyö, yhteenvedot laajoista terveystarkastuksista käsitellään oppilashuoltoryhmässä tai koko koulun tilannetta: kouluterveyskyselyt, kiusaamisen vastaiset mallit, keskustelu ajankohtaisista ilmiöistä (viiltely, poissaolot, päihteet) 4

5 Mikä pysyy ennallaan? Prosessikuvaukset jo laadittu, niitä tarkennetaan: yksilökohtainen ja yhteisöllinen prosessi Monissa kouluissa jo käytössä yhteisöllisiä tapoja käsitellä luokan tilannetta: esimerkiksi: ”Mitä kuuluu ?”-kyselyt, luokkavierailut, sosiogrammit, oppilaiden kutsuminen oppilashuoltoryhmiin, oppilaiden tekemät kyselyt luokalle, oppilaskunnan ja oppilashuoltoryhmän yhteistyö, yhteenvedot laajoista terveystarkastuksista käsitellään oppilashuoltoryhmässä tai koko koulun tilannetta: kouluterveyskyselyt, kiusaamisen vastaiset mallit, keskustelu ajankohtaisista ilmiöistä (viiltely, poissaolot, päihteet) 5

6 Mikä muuttuu oppilashuoltotyössä?
Oppilaan ja huoltajan osallisuus: Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan huoltajan ja oppilaan suostumuksella Oppilaat ja huoltajat otetaan mukaan yhteisölliseen oppilashuoltoon ja oppilashuoltosuunnitelman laatimiseen 6 6

7 Mikä muuttuu oppilashuoltotyössä?
Määräajat kuraattori- ja psykologityössä Koulun oppilashuoltoryhmässä ei enää yksittäisen oppilaan asioita Oppilashuoltosuunnitelma laaditaan samassa aikataulussa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kanssa Jatkossa kunta vastaa myös yksityiskoulujen oppilashuoltopalveluista Kunta- OHR:n rooli vahvistuu oppilashuoltotyön ohjaamisessa, suunnittelussa ja arvioinnissa 7 7

8 Mikä muuttuu oppilashuoltotyössä?
Pedagogiset asiat/asiakirjat käsitellään: ”moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöstön kanssa” ei siis oppilashuoltoryhmissä vaan konsultoiden oppilashuoltohenkilöstöä. Konsultaation tavoitteena on pohtia, tarvitaanko pedagogisen tuen lisäksi myös oppilashuollollisia tukitoimia. Kiusaamisen vastainen suunnitelma kirjataan koulun oppilashuoltosuunnitelmaan, kriisisuunnitelma on jatkossakin osa turvakansiota, jota on tiivistetty 8 8

9 Erityiset kehittämiskohteet tulevalla kaudella
Kouluviihtyvyyden lisääminen ja poissaoloihin puuttuminen Oppilaiden kuulluksi tuleminen ja kouluyhteisön myönteisen vuorovaikutuskulttuurin edistäminen Yhteistyö huoltajien ja oppilaiden kanssa, osallisuutta edistävä toimintakulttuuri Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän vastainen työ Päihteiden käyttöön puuttuminen, ennaltaehkäisevä työote Samat tavoitteet kuin koulutuksellisen tasa-arvon kehittämisessä. Hanketyö tukee Lahdessa oppilashuollon lainsäädännön toteutumista myös resurssoinnin, koulutusten ja menetelmien kokeilun avulla! 9 9

10 Kysymyksiä Miten saamme tämän toimintakulttuurin muutoksen toteutettua ? Ovatko kehittämiskohteet oikeat? Tarvitaanko kuntatason linjauksia ja ohjeistuksia? Nyt ajatuksena, että lautakuntaan viedään suoraan oppilashuoltosuunnitelman pohja, jota koulut täydentävät tarvittavin osin. Millaista tukea/ohjeistusta koulut/päiväkodit tarvitsevat oppilashuoltosuunnitelmien laadintaan? Voisiko tämän kevään oppilashuoltotyön arviointien kohteena olla sen miettiminen, missä määrin koulun toimintakulttuuria on tarpeen muuttaa, jolloin arviointikeskustelu olisi samalla pohjustusta oppilashuolto suunnitelman tekemiselle? 10 10

11 Aikatauluja - Ops - luonnos kommenttikierrokselle kouluille ja yhteistyötahoille , lautakuntaan 2.6., käsittely -Ops - työryhmä työstää suunnitelmaa kommenttien pohjalta - Koulujen oppilashuoltosuunnitelmat valmiina syyskuun loppuun mennessä, jolloin koulut voivat elo-syyskuun ajan keskittyä suunnitelmien tekemiseen. 11 11


Lataa ppt "Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opetussuunnitelmauudistus 1. 8"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google