Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhteistyötä lapsen hyväksi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhteistyötä lapsen hyväksi"— Esityksen transkriptio:

1 Yhteistyötä lapsen hyväksi

2 Joustavuutta koulun aloitukseen
Lapsi tutustuu hänelle tärkeisiin koulun aikuisiin Toimivien opetusryhmien muodostaminen luokanopettajien ja erityisopettajan yhteistyönä Sosiaalisten taitojen vahvistuminen Yksilöllisten oppimisedellytysten huomiointi opetuksessa

3 Joustavuutta koulun aloitukseen
Työjärjestyksen mukainen koulupäivän aloitus- ja päättymisaika Erityisopettajan luona käynnit Aloitus ja lopetus joka päivä omassa kotiluokassa

4 Miksi joustavuutta koulunaloitukseen?
Lapsi oppii tuntemaan heti koulun alussa usean aikuisen => turvallisuus Kaverisuhteet eivät rajoitu yhteen koululuokkaan Koulunkäynnin edetessä koko luokka-asteen yhteistyö lapsen tukiverkkona

5 Teille on tuttua, miten me kaikki puhkeamme kukkaan sellaisen ihmisen lähellä, joka näkee meissä olevan hyvän ja osaa houkutella esiin parhaan meistä. Ja tiedämme, miten me kaikki kuihdumme joka koko ajan löytää meistä vikoja. Desmond Tutu

6 Kolmiportainen tuki Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki
joustavat opetusjärjestelyt tukiopetus osa-aikainen erityisopetus oppilashuollon tuki Tehostettu tuki säännöllistä tukea tai käytössä useita tukimuotoja luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki Erityinen tuki oppimäärän yksilöllistäminen pidennetty oppivelvollisuus

7 Tukiopetus Lisäopetusta tarvittaessa Oppituntien lisäksi
Opettaja ottaa yhteyttä kotiin ja neuvottelee tarpeesta Huoltaja voi myös pyytää Luokanopettajan/aineenopettajan/ erityisopettajan toteuttamaa

8 Osa-aikainen erityisopetus
Oppimisen ja toiminnan tukeminen yhteistyössä huoltajien, opettajien, koulunkäynninohjaajien ja muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa Yksilö-/pienryhmä-/samanaikaisopetus Yleensä koulupäivän aikana 1-4 h/vko Kielelliset taidot, matematiikka, tarkkaavuus, hahmotus, motoriikka, oppimisen taidot 1.lk alkukartoitus elo- syyskuussa Oppimisen edistymisen seuranta lukuvuosittain

9 Oppilashuolto Oppilaan hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki kouluyhteisön jäsenet Ongelmiin tartutaan mahdollisimman varhain Yhteistyössä huoltajien kanssa Mahdollisesti yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa Luottamuksellisuus

10 Tervetuloa kouluun!


Lataa ppt "Yhteistyötä lapsen hyväksi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google