Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TUEN KOLMIPORTAISUUS Yleinen tuki,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TUEN KOLMIPORTAISUUS Yleinen tuki,"— Esityksen transkriptio:

1 TUEN KOLMIPORTAISUUS Yleinen tuki,
Erityinen tuki, tehdään intensiivisesti toisin, PEDAGOGINEN SELVITYS JA HOJKS, Tehostettu tuki, tehdään enemmän toisin, PEDAGOGINEN ARVIO JA OPPIMISUUNNITELMA Yleinen tuki, Tehdään jotain lisää tai eri tavalla

2 1. YLEINEN TUKI, jota voidaan käyttää kaikille oppilaille

3 Opetustilanteen järjestelyt
istumapaikka luokassa tekstauksen hyväksyminen käsin kirjoitettaessa kuvien käyttö opetuksessa kuvallisten ohjeiden käyttö ohjeet pöytätasossa

4 Opetusmenetelmät opetuksen tempo edellytysten mukainen
mahdollisuus opeteltavan asian kertaamiseen opetusohjelmien käyttäminen kuvat ja kuvalliset ohjeet tukena osiin jaetut tehtävät

5 Materiaalit sopivan tasoinen oppikirja
monisteiden fonttikoko tavanomaista suurempi selkokirjallisuus alleviivauslupa

6 Välineet tietokone (aineet, kokeet, muistiinpanot) sermi aktiivityyny
tietokone (aineet, kokeet, muistiinpanot) sermi aktiivityyny erilaiset kynät (kolmiokynä, tuppi) havaintovälineet (esim. kymmenjärjestelmävälineet)

7 Kokeen suorittaminen suullinen täydentäminen/ kokonaan suullisesti
suullinen täydentäminen/ kokonaan suullisesti avustajan/opettajan tukemana oppimateriaalia apuna käyttäen kysymysten / tehtävien jakaminen ennakkoon lisäaika tietokone kokeen pilkkominen ja tehtävien antaminen osina koealueen pilkkominen yhdistelmätehtävät (kielissä kuva – sana) erillinen tila /erityisopettajan luona monivalintakysymykset kertotauluruudukon/laskimen käyttö

8 Läksyihin ja kotitehtäviin liittyvät järjestelyt
läksytiedot huoltajalle esim. läksyvihkossa läksyjen karsiminen koulun tuki läksyjen tekemiseen; esim. läksykerho/koulussa päivän jälkeen tekeminen läksyjen lukeminen ääneen muistilaput kotona esim. kielten sanat oppilaan oman vastuun tukeminen - Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti(Perusopetuslaki 35§).

9 Käyttäytymisen ja tunne-elämän tukemiseen liittyvät järjestelyt
säännölliset kasvatuskeskustelut esim. kuraattorin konsultaatio ja/tai tukikäynnit plus (+) / miinus (-) hymynaama–vihko tuntikohtainen palaute keskittymisestä yhteistyö koulun tasolla (esim. "avoimet ovet" naapuriluokkaan tai erityisopettajalle) kiusaamisen ehkäisemisen strategia, Kiva koulu riitojen selvittely ja sopiminen tuoreeltaan toimintaohjeet pulpetin kannessa, seinällä selkeät tuntirutiinit sopimukset kiukkutilanteisiin (toimintamalli) rauhoittumispaikka

10 Arvioinnissa huomioitavaa
mahdollisuus osaamisen monipuoliseen näyttämiseen arviointikeskustelu, sanallinen arviointi kielissä kirjoitusvirheiden huomiotta jättäminen (huomioitava, mitä asiaa koetehtävällä testataan) luki-virheiden huomiotta jättäminen

11 Kodin tukitoimet tavoitteiden saavuttamiseksi
Kodin ja koulun välinen säännöllinen yhteydenpito läksyrutiinit: aika, paikka, järjestelmällisyys Huoltaja valvoo, että kotitehtävät tehdään. Huoltaja pitää opettajan ajan tasalla siitä, kuinka oppilaan kotitehtävien tekeminen sujuu. Huoltaja ilmoittaa opettajalle, jos lapsi ei suoriudu kotitehtävistä. riittävä uni ravinto (aamupala) kodin valvonta

12 Tukiopetus Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta (Perusopetuslaki 16§). säännöllinen (viikoittainen) tukiopetus määrää ei ole säädetty: tarpeen mukaan (vaikka joka viikko jos tulee autetuksi) voidaan opettaa esim. etukäteen hankalat asiat (jakokulma, sanaluokat jne.) yksilöllisesti suunnitellut tehtävät ja ohjaus

13 Osa-aikainen erityisopetus
yleisen ja erityisesti tehostetun tuen aikana kielelliset tai muut vaikeudet tai vaikeudet yksittäisessä oppiaineessa esim. MA jaksoittain lukuvuoden aikana lisäksi säännölliset testaukset testauskalenterin mukaan

14 2. TEHOSTETTU TUKI

15 PEDAGOGINEN ARVIO TEHOSTETTUA TUKEA VARTEN
opettaja tai opettajat laativat yhdessä kirjallisen pedagogisen arvion vastuu luokanopettajalla: huolehtii tarvittavan tiedon keräämisestä muilta opettajilta (esim. EN –ope, erityisope jne) arvioidaan annetun tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus kuvataan oppiminen ja koulunkäynti kokonaisuutena kuvataan oppilaan saama yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksista arvioidaan millaisilla muilla järjestelyillä oppilasta tulisi tukea (=mitä tarvitaan lisää) arvio käsitellään oppilashuoltoryhmässä jossa päätetään tehostetun tuen aloittamisesta

16 TEHOSTETTU TUKI JA OPPIMISSUUNNITELMA
oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja samat tuen muodot käytössä säännöllisesti kuin yleisen tuen aikana laaditaan oppimissuunnitelma joka perustuu pedagogiseen arvioon tehostetun tuen vaiheessa oppimääriä ei voida yksilöllistää osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen, joustavien opetusryhmien käytön ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu oppimista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti

17 TEHOSTETTU TUKI JA OPPIMISSUUNNITELMA (jatkuu)
tehostettu tuki tulee olla ollut käytössä vähintään puoli vuotta ennen kuin siirrytään erityiseen tukeen (oppiaineen yksilöllistäminen tai pienluokalle siirtyminen – Rajamäki, Klaukkala, kirkonkylä) oppimissuunnitelma liitteineen on salassa pidettävä asiakirja, jota säilytetään lukollisessa paloturvallisessa tilassa kopio annetaan vanhemmille ja oppilasta opettaville opettajille, jotka säilyttävät sitä salassa virkavastuullaan startti, erityisluokkakokeilu

18 3. ERITYINEN TUKI

19 PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN
jos tehostettu tuki ei riitä, on oppilaalle annettava erityistä tukea on kuultava oppilasta ja tämän huoltajia opettajien laatima selvitys oppilaan etenemisestä sekä oppilaan saamasta tehostetusta tuesta oppilashuoltoryhmän selvitys oppilaan kokonaistilanteesta hankitaan tarvittaessa muita lausuntoja kuten psykologinen tai sosiaalinen tai muu selvitys laadinnassa hyödynnetään pedagogista arviota ja oppimissuunnitelmaa kuvataan oppilaan koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena arvioidaan millaisilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi jatkossa tukea oppiaineiden yksilöllistämistä perusteltu arvio opetuspäällikkö päättää

20 ERITYINEN TUKI JA HOJKS
erityisen tuen päätöksen jälkeen laaditaan oppimissuunnitelman sijasta henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma tehtävä 2 kuukauden kuluessa erityisen tuen päätöksestä ja/tai opetuksen alkamisesta - HOJKS:n laativat oppilasta opettavat opettajat yhdessä erityisopettajan kanssa vastuu HOJKS:n laatimisesta on luokanopettajalla syyslukukaudella asetetaan tavoitteet kuluvalle lukuvuodelle ja keväällä arvioidaan niiden toteutumista HOJKS liitteineen on salassa pidettävä asiakirja jota säilytetään lukollisessa paloturvallisessa tilassa kopio annetaan huoltajille ja oppilasta opettaville opettajille jotka säilyttävät sitä salassa virkavastuullaan


Lataa ppt "TUEN KOLMIPORTAISUUS Yleinen tuki,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google