Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

. Osakeyhtiö; Erillinen verotus = yhteisövero 20 % verotettavasta tuloksesta Henkilöyhtiöt; Yksityisliike, AY, KY Tulo verotetaan omistajien tulona Osa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: ". Osakeyhtiö; Erillinen verotus = yhteisövero 20 % verotettavasta tuloksesta Henkilöyhtiöt; Yksityisliike, AY, KY Tulo verotetaan omistajien tulona Osa."— Esityksen transkriptio:

1

2 Osakeyhtiö; Erillinen verotus = yhteisövero 20 % verotettavasta tuloksesta Henkilöyhtiöt; Yksityisliike, AY, KY Tulo verotetaan omistajien tulona Osa tulosta pääomatuloa, perustuu yrityksen nettovarallisuuteen Osa osingoista verovapaata (osa osingosta yrittäjähuojennuksen piirissä)

3  Henkilöyhtiöt (muut kuin oy;t); o Koko verotettava tulo jaetaan yhtiömiehille o Pääomatuloa ja ansiotuloa  Osakeyhtiöt; o Yhteisövero o Osinkojen verotus

4

5 Yksityinen elinkeinonharjoittaja ei voi o maksaa palkkaa itselleen, puolisolleen tai alle 14 -vuotiaalle perheenjäsenelleen (EVL 16.1.1 §) o ei myöskään päivärahoja eikä kilometrikorvauksia Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi o jakaa jaettavan yritystulon ansiotulo-osuuden puolison kanssa työpanosten suhteessa o jakaa jaettavan yritystulon pääomatulo-osuuden puolison kanssa niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on toimintaan kuuluvaan nettovarallisuuteen o tehdä lisävähennyksen (EVL 55 §) Enintään verovapaan päivärahan tai km-korvauksen (kohta VI B veroilmoituksella) o tehdä toimintavarauksen (EVL 46a §) Kumuloitu määrä ei saa ylittää 30 prosenttia tilikauden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksettujen palkkojen määrästä 5

6 o Onko yrittäjä vähentänyt kaikki mahdolliset kulut, esim; Oman asunnon käytöstä aiheutuneet kulut? – työhuonevähennys Tietokoneen hankinnasta ja käytöstä aiheutuneet kulut? Puhelinkulut Matkakulut, auton käyttö ansiotulon hankintaan… Koulutusmenot – liittyvätkö läheisesti ansiotoimintaan?

7  Nettovarallisuuden laskeminen (vaikuttaa verotettavan tulon jakamiseen ansio- ja pääomatuloksi)  Lääkärin vastaanottohuone 26 m2, koko perheen asuintila 119,5 neliötä  Lääninoikeus -> tämä osuus oli otettava huomioon nettovarallisuutta laskettaessa  KHO -> ei sisälly nettovarallisuuteen, koska huoneisto pääasiallisesti perheen yksityiskäytössä (KHO 1998 T 3248).

8  Vain elinkeinotoiminnassa käytettävä nettovarallisuus  -> yksityiskäytössä olevat asunnot, autot, mökit, veneet jne eivät tähän kuulu  -> myös esim TVL-piiriin kuuluvat vuokrahuoneistot tai arvopaperit  Pitkävaikutteiset menot aktivoitava(EVL) -> nettovarallisuusarvoa o Esim huoneiston perusparannusmenot http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20051142?search%5Btype%5 D=pika&search%5Bpika%5D=pitk%C3%A4vaikutteiset%20menot#L3P16 http://www.edilex.fi/kila/1534

9 Verotettava tulo on eri kuin kirjanpidon tulos Tulo jaetaan yhtiömiesten pääoma- ja ansiotuloksi Pääomatulo = 20% * (Nettovarallisuus + 30% maksetuista palkoista) Elinkeinonharjoittaja; voi vaatia myös että vain 10% tai 0% (kohta XIII veroilmoituksessa) Yksityinen elinkeinonharjoittaja ei voi maksaa itselleen palkkaa Ansiotuloja loput

10 Jaettava yritystulo 201450 000 eur Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus tilikauden 2013 päättyessä100 000 eur Pääomatuloa 20% * 100 000 eur = 20 000 eur Ansiotuloa loput eli 50 000 – 20 000 = 30 000 eur Tai pääomatuloa 10 % / 0%

11  Yrittäjä voi tehdä vaatimuksen että pääomatulo-osuus on vain 10% tai 0% - kannattaa tehdä jos ansiotulo-osuus jää silti alle 45 000 euron.  Kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutusvoitot katsotaan aina pääomatuloiksi

12  Yksityisliikkeen nettovarallisuus on 30 000 euroa. Elinkeinotoiminnan verotettava tulo on 15 000 euroa. Siitä 7 000 euroa muodostuu käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta saadusta voitosta. Kuinka suuri osuus elinkeinotoiminnan tulosta verotetaan pääomatulona ja kuinka suuri osuus ansiotulona?  Elinkeinotoiminnan tulo katsotaan pääomatuloksi siihen määrään saakka, joka vastaa käyttöomaisuusosakkeiden tai - kiinteistöjen luovutusvoittoja.  Tässä tapauksessa pääomatuloksi katsotaan siis luovutusvoiton määrä 7 000 euroa ja loppuosa 8 000 euroa verotetaan ansiotulona.

13 Elinkeinotoiminnan tulos (+) josta väh. edellisten tilikausien tappioita Jaettava yritystulo Pääomatuloa 20%/nettovarallisuus Ansiotuloa (loput) Miehen osuus omistusosuutta vastaava Naisen osuus omistusosuutta vastaava Osuus työpanosta vastaava

14  Verotuksessa poistamaton hankintameno; Tase-arvo josta vähennetty siihen kohdistuvat poistoerot http://www.finlex.fi/fi/laki/ ajantasa/2005/20051142 #L2P3  Vertailuarvo; Verotusarvo kiinteistöverotuksessa Valitaan se, kumpi on suurempi ;

15  www.vero.fi www.vero.fi  www.veronmaksajat.fi www.veronmaksajat.fi  Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelta 2013 toimitettavaa verotusta varten


Lataa ppt ". Osakeyhtiö; Erillinen verotus = yhteisövero 20 % verotettavasta tuloksesta Henkilöyhtiöt; Yksityisliike, AY, KY Tulo verotetaan omistajien tulona Osa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google