Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Verotuksen perusteet VII. EVL

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Verotuksen perusteet VII. EVL"— Esityksen transkriptio:

1 Verotuksen perusteet VII. EVL
Prof. Heikki Niskakangas

2 Verotettava tulo ja kirjanpito
Molemmat itsenäisiä tuloslaskentanormistoja Verotettava tulo johdetaan tilikauden voitosta Kirjanpidon periaatteet vs. verotuksen periaatteet Verovähennykset vain, jos vastaavat kirjaukset on kirjanpidossa

3 Kirjanpidon ja verotuksen erot
Ei vähennyskelpoisia: - leimavero arvonimestä - sakot -välittömät verot - 50 % edustusmenoista (2015) - verovapaan tulon hankkimisesta johtuvat menot Toisaalta verovapaita ovat: - toiselta OY:ltä saadut osingot -käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitot

4 EVL vai TVL EVL:ssä laajemmat jaksottamismahdollisuudet ja tappioiden vähennysoikeudet Elinkeinotoiminnan tunnusmerkit Vuokraustoiminta Arvopaperikauppa Holdingyhtiö Rakentajan saastuminen Suunnitelmat tulolähdejaon poistamiseksi

5 OY:n sivuuttaminen verotuksessa
Tulo kohdistetaan osakkaalle VML 28 §:n perusteella Ei koske aitoa liike tai ammattitoimintaa harjoittavaa Palkkaa ei voi ohjata yhtiöön – työsuhteessa ei koskaan Muutoin sivuuttamistapaukset nykyisin harvinaisia VH:n ohje: palkkaa vai työkorvausta. Palkan käsite Luottamuksensuoja antaa turvaa

6 Hallituksen jäsenen palkkio
Palkkio EPL:n mukaista palkkaa – ei eläkemaksuja yms. Jäsenyys kokonaistoimeksiantona KHO 2011:31 Verohallinnon ohjeistus Erityiskysymyksiä Isännöitsijät Toimitusjohtaja

7 Menon vähennyskelpoisuus
Vähennetään heti tai jaksotetaan Menetys Subjektiivinen arviointi Vähäiset kassaperusteisesti, muutoin suoriteperuste EVL 8 §:n yleissäännös ja esimerkkejä Luettelo vähennyskelvottomista

8 Palkka Liittyy elinkeinotoimintaan EPL:n käsite
Omistajan ei ole pakko ottaa palkkaa Virkistystoiminta Verovapaat henkilökuntaedut Merkkipäivälahja Koulutusmenot

9 Käyttöomaisuus Hankintamenon määrittely Korkomenot hyödykkeen osana
Poistomenetelmät Poistoero ja hyllypoisto Menojäännösjärjestelmä Aineettomat hyödykkeet Lyhytikäinen käyttöomaisuus ja pienhankinta Rakennukset Arvonalaennukset

10 Käyttöomaisuusosakkeiden luovutus
Verovapaussääntö: 10 % ja 1 vuosi Tappiot eivät vähennyskelpoisia Taustalla kansainvälinen verokilpailu EVL:n ja TVL:n välinen rajanveto saanut suuren merkityksen Ei koske As- ja kiinteistöyhtiöitä

11 Vaihto-omaisuus Hankintameno jaksotetaan sen verovuoden kuluksi, jona hyödyke on luovutettu, kulutettu tai menetetty Hankintamenon sisältö Vähäinen vaihto-omaisuus Varaston käyttöjärjestys

12 Rahoitusomaisuus Vähennyskelpoiset menetykset
Myyntisaamisesta luottotappioksi Saamisen menettämisen lopullisuus Konsernisaamisten menetyksen vähennyskelvottomuus

13 Tappiot Saadaan vähentää seuraavien 10 vuoden voitoista
Tulolähdekohtaisuus Ei carry back Ei, jos 50 % omistuksesta vaihtuu – vaikea säännöstö – poikkeuslupa – asiantuntijatyöryhmän ehdotus ( ) Eri yritysmuodot

14 Konserniavustus Maksetaan rahana toiselle konserniyhtiölle
Vähennyskelpoista menoa ja veronalaista tuloa Kirjanpitosidonnaisuus Kotimaisuusvaatimus Muut edellytykset - EVL Suunnitteilla konserniverotuksen uudistaminen. Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän ehdotus ( )

15 Konsernin verotusympäristö
Konsernia ohjaavat verosäännökset Konserni kirjanpidossa, osakeyhtiöoikeudessa ja verotuksessa Erillisyyden periaate - IFRS Kohti yhteisverotusta?


Lataa ppt "Verotuksen perusteet VII. EVL"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google