Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Verotuksen perusteet IV, YE;HY;KY

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Verotuksen perusteet IV, YE;HY;KY"— Esityksen transkriptio:

1 Verotuksen perusteet IV, YE;HY;KY
Prof. Heikki Niskakangas

2 Yksityinen elinkeinonharjoittaja
Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän elinkeinotulolähde (EVL) Usein toiminimi Useimmiten kaupparekisterissä ja ennakkoperintärekisterissä Kirjanpitovelvollisuus Pienten yritysten yritysmuoto, ei siis yhtiö Tulot ja menot pidettävä kirjanpidollisesti erillään, mutta ”yksityisotto” on vapaata Elantomenot eivät ole vähennyskelpoisia

3 Pääomatulo-osuus Pääomatuloa on omaisuuden tuotto 30%, 33%
20 % verovuotta edeltävän verovuoden nettovarallisuudesta Voi valita myös 10 % tai 0 % Minimipääomatulo: käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutusvoitot Tilikauden pituus: jos tilikausi esim. 18 kk, pääomatulo-osuus voi olla 30 % Loppu on ansiotuloa

4 Esimerkki Elinkeinotoiminnan tulos (jaettava yritystulo) verovuodelta 2012 on euroa. Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus verovuonna 2011 on euroa Pääomatuloa on 20 % eurosta= euroa Ansiotuloa euroa – euroa = euroa

5 Palkat Itse elinkeinonharjoittaja ei tietenkään voi maksaa itselleen palkkaa Palkkaa ei voi maksaa myöskään puolisolle – huom. puolison määritelmä TVL:ssä – yrittäjäpuolisoiden verotus Ei verovuonna enintään 14 vuotta täyttäneelle lapselle

6 Nettovarallisuus Nettovarallisuus menee taseen ja arvostuslain mukaan
Käyttö- ja rahoitusomaisuuteen kuuluva kiinteistö- ja arvopaperi verotusarvoon, jos se on ollut poistamatonta hankintamenoa suurempi 30 % 12 kk:n palkoista Osittaiskäyttö: yksinomaan tai pääasiallisesti elinkeinotoiminnan piirissä Pankkitalletukset: ei Sijoitusrahasto-osuudet: riippuu: KHO 2007/1670, apteekkari vrt. KVL 1997/198 Edestakainen toimenpide voi olla veronkiertoa

7 Varat ja niiden arvostaminen
Rahoitus- vaihto- ja käyttöomaisuus: yleensä tasearvo Käyttöomaisuuteen kuuluva kiinteistö: vertailuarvo, jos se on poistamatonta hankintamenoa suurempi Käyttöomaisuuteen kuuluvat arvopaperit, jos yhteenlaskettu vertailuarvo poistamatonta hankintamenoa suurempi Julkisesti noteeratut ja sijoitusrahasto-osuudet 70 % päätöskurssista (täytyy kuulua evl-tulolähteeseen) Pitkävaikutteiset menot, joilla on varallisuusarvoa

8 Velat Vain elinkeinotoimintaan kohdistuvat velat
Ei verovapaisiin talletuksiin kohdistuvaa velkaa Ei siirtovelkoihin kirjattua laskennallista verovelkaa Velat arvostetaan nimellisarvoonsa

9 Yrittäjäpuolisot Puolisot ovat yhdessä harjoittaneet elinkeinotoimintaa Annettava selvitys työskentelystään ja omistussuhteistaan Ansiotulo-osuus työpanosten suhteessa – presumptiona tasajako Pääomatulo osuuksien mukaan Ei palkkaa – ei myöskään alle 14-vuotiaalle lapselle

10 Käsitteitä Kun tulosta vähennetään EVL:n mukaan tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet kulut päästään elinkeinotoiminnan puhtaaseen tuloon Elinkeinotoiminnan puhdas tulo otetaan vahvistettujen tappioiden vähentämisen jälkeen huomioon jaettavana yritystulona ansiotuloa ja pääomatuloa laskettaessa Verotettava tulo lasketaan erikseen pääomatulon ja ansiotulon tulolajissa ( siis vähennysten jälkeen)

11 Yhtymät Yhtymät on jaettu kahteen ryhmään.
Elinkeinoyhtymiä ovat ennen muuta avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö Verotusyhtymällä tarkoitetaan kahden tai useamman henkilön muodostamaa yhteenliittymää, jona tarkoituksena on kiinteistön viljely tai hallinta Seuraavassa käsitellään ensisijaisesti elinkeinoyhtymiä Yleensä ainoastaan elinkeinotuloa

12 Osakasverotus Elinkeinoyhtymä ei ole erillinen verovelvollinen, vaan ns. laskentasubjekti Verotus tapahtuu osakastaholla yhtiön verotettavan tulon perusteella Yksityisotot eivät ole verotettavaa tuloa eivätkä vähennyskelpoista menoa Yhtymän tase voi esim. yksityisottojen takia painua negatiiviseksi - veroseuraamukset Osakkaiden tulo-osuudet määräytyvät yleensä yhtiösopimuksessa sovitulla tavalla

13 Pääoma- ja ansiotulo-osuudet
Pääomatuloa on yleensä 20 % edellisen vuoden nettovarallisuudesta ( huom. ei valinnaisuutta) Loppu on ansiotuloa Nettovarallisuus lasketaan kuten yksityisellä elinkeinonharjoittajalla Lisätään 30 % 12 kk:n palkoista Kommanditäärin nettovarallisuus on hänen sijoittamansa panos – saa usein vain pääomatuloa

14 Palkat ja luontaisetuudet
Voi maksaa palkkaa osakkaalle, puolisoille ja lapsille Yleensä osakkaat eivät ota palkkaa, koska yhtiöosuutena ottaminen on edullista Tavallisesti luontoisetuja, kuten autoetu – VeroH:n ohjeen mukaan Matkakustannusten korvaukset VeroH:n ohjeen mukaan

15 Osakkaiden tulo-osuudet
Jaetaan yleensä yhtiösopimuksen määräysten mukaisesti Kommanditääri saa yleensä tietyn prosentin sijoitukselleen Ei täysin vapaata ohjailua – veronkiertosäännös VML 28 § Osakaskohtaisesti vähennetään osakassaamiset ja taseessa oleva osakkaan asunto, samoin yhtiö-osuuden hankintaan otettu korollinen velka – osakkaan ei yleensä kannata pitää omaa asuntoaan yhtiön taseessa

16 Pääomarahasto Kommandiittiyhtiömuotoisia, joissa sijoittajat ovat äänettömiä yhtiömiehiä Sijoittajat ovat usein ulkomaalaisia Ulkomaalaista verotetaan niin kuin olisi saanut tulonsa suoraan Ulkomaalainen ei tällöin yleensä maksa veroa tulostaan Suomessa

17 Tappiot Vaikka verotus tapahtuu osakastaholla, tappiot vahvistetaan yhtiölle (elinkeinoyhtymälle) Vähennetään yhtymän tulosta kymmenen seuraavan verovuoden aikana Huom. yksityisen elinkeinonharjoittajan tappio vähennetään elinkeinotulolähteessä tai valinnaisesti pääomatulosta

18 Verotusyhtymä Kiinteistön viljely tai hallinta – näin ollen verotusyhtymällä ei voi olla elinkeinotuloa Jaetaan osakkaille verotettavaksi – siis laskentasubjekteja Korot vähennetään osakastaholla Verotusyhtymän tappiot jaetaan osakkaille – vrt. elinkeinoyhtymä


Lataa ppt "Verotuksen perusteet IV, YE;HY;KY"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google