Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Johdanto yritysverotukseen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Johdanto yritysverotukseen"— Esityksen transkriptio:

1 Johdanto yritysverotukseen
OTK / OTM Ilkka Lahti Syksy 2014

2 Yritystulo Yritystulon pääomatulo-osuus erotetaan yritystoimintaa sidotun varallisuuden perusteella Laki varojen arvostamisesta verotuksessa (nettovarallisuus) Yritystuloa kolmessa eri muodossa yksityinen liikkeen- ja ammatinharjoittaja (toiminta omissa nimissä ilman yhtiötä / toiminimi) henkilöyhtiöt (ay, ky) yhteisö (oy, osuuskunta) 2

3 Tulolähteet ja tulolajit Yksityinen elinkeinonharjoittaja
EVL Tulolähteet KOM osakkeiden ja kiinteistöiden luovutusvoitot 0/10/20 % 3 POT AT Tulolajit

4 Tulolähteet ja tulolajit Henkilöyhtiöt
EVL MVL TVL Tulolähteet Elinkeinoyhtymässä mahdolliset tulolähteiden tappiot vahvistetaan yhtymälle (TVL 16.2 §) Verotusyhtymässä mahdolliset MVL ja TVL tulolähteiden tappiot jaetaan osakkaille (TVL 15 §) 20 % elv-tulolähteen varoista 4 POT AT Tulolajit

5 Tulolähteet ja tulolajit Yhteisöt (esim. osakeyhtiö)
EVL MVL TVL Tulolähteet 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta 5 POT AT Tulolajit

6 Tulolähteet ja tulolajit – kertaus
Ay / Ky (henkilyhtiö)= Elinkeinoyhtymä ja verotusyhtymä Kuolinpesä Luonnollinen henkilö Oy Tulojen ja menojen erotus aina TULOLÄHTEESSÄ EI verovelvollinen, Ainoastaan laskentayksikkö. Yhtymässä laskettu tulo verotetaan yhtymän osakkailla. Tulojen ja menojen erotus aina TULOLÄHTEESSÄ TVL EVL MVL TVL EVL MVL Tulo jaettava aina pääomatuloihin tai ansiotuloihin (TULOLAJI) EI JAKOA pot / at (TULOLAJEIHIN) Tulojen ja menojen erotus aina TULOLÄHTEESSÄ TVL EVL MVL Pot; vero 28 % (kirja) Nyk. 30 / 32 % At; progressiivinen Yhteisöverokanta 26 % (oppikirja) Nyk. 20 % Luonnollinen henkilö Kuolinpesä Oy

7 Palkkaa vai yritystuloa?
Maksajalla on velvollisuus todeta jos palkkaa = ennakonpidätys ja ta:n sotu jos yritystuloa ja enpe-rekisterissä = ei ennakonpidätystä riippumaton siitä missä yritysmuodossa toimintaa harjoitetaan 7

8 Palkkaa vai yritystuloa…
Työsuhteen tunnusmerkistöä työnantajan oikeus johtoon ja valvontaan ta:n suorittama vastike: sairaus- ja loma-ajan palkka, muut edut ta järjestänyt vakuutukset, välineet ja tarvikkeet, puuttuu yrittäjäriski toiminta on itsenäistä toiminnallisesti ja taloudellisesti vastuut, velvoitteet itse kannettava ns. ”yrittäjäriski” aikaisempi palkkatyösuhde ta:han mahdollisesti palkattua henkilökuntaa 8

9 Omana kysymyksenä työvoiman vuokraus
Työnantaja luovuttaa palveluksessaan olevan työntekijän korvausta vastaan suorittamaan toisen teettämää tämän elinkeinotoimintaan liittyvää työtä. Vuokralleantaja maksaa palkan ja huolehtii työnantajavelvoitteen vaikka työn johto vuokralleottajalla Edellyttää aitoa yritystoimintaa Ei yhdenmiehenyhtiössä yrittäjän työpanoksen vuokraamista

10 Yritysmuotojen verotus
Toiminimen perustaminen helppoa ja nopeaa Veroilmoitus toimitetaan omalla lomakkeella, mutta verotus henkilöllä Avoin yhtiö /kommandiittiyhtiö perustetaan erikseen Veroilmoitus omalla lomakkeella Yhtiön voitto jaetaan verotettavaksi vastuunalaisille yhtiömiehille, at/pot –jako Osakeyhtiön perustaminen vaatii pääoman Yhtiön ja osakkaiden varallisuuspiiri erillisiä Yhtiön veroilmoitus omalla lomakkeella Osakeyhtiötä verotetaan itsenäisesti yhteisöverokannalla 10

11 Voitonjako eri toimintamuodoissa
Toiminimi voidaan ottaa verovapaita yksityisottoja ei voi maksaa palkkaa toiminimen haltijalle Verotus yhtiömiehellä (at/pot –jako) 0 % / 10 % / 20 % evl-nettovaroista (oppikirja 10 / 20 %) Ay/Ky yhtiömiehille voidaan myös maksaa palkkaa Verotus osakkaalla (at/pot –jako) 20 % evl-nettovaroista Oy ei voida laillisesti ottaa yksityisottoja  peitelty osinko voidaan nostaa palkkaa voidaan nostaa osinkoja (at/pot –jako) 8 % yhtiön nettovaroista (oppikirja 9 %) Nettovarallisuuden kaikki yrityksen varat ja velat 11

12 Esimerkki 1 PALKANSAAJA Bruttotulot 37 000
 Bruttotulot  Ansiotulo vähennysten jälkeen Ansiotulon progressiivinen vero 22,5 % /   Vero yhteensä Kaikissa esimerkeissä on oletettu, että henkilö asuu Helsingissä ja kuuluu kirkkoon. Veron määrät on laskettu suoraan ilman erityisiä vähennyksiä sivulla olevalla veroprosenttilaskurilla (2014), ja veroprosentti on laskurin ilmoittama. Palkasta menee perusprosentin lisäksi työeläkevakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksu. Esimerkit eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä tietyissä tilanteissa yritystoimintaan sidotun varallisuuden määrä vaihtelee. Palkansaajalta ei edellytetä toimintaan sidottua varallisuutta! Ay ja KY sekä osakeyhtiö voivat maksaa yrittäjälle myös palkkaa, mikä vaikuttaa verotuksen tasoon. 12

13 Esimerkki 1b PALKANSAAJA Bruttotulot 137 000
 Bruttotulot  Ansiotulo vähennysten jälkeen Ansiotulon progressiivinen vero 40,5 % /   Vero yhteensä    13

14 Esimerkki 2 TOIMINIMI Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on 40 000
Elinkeinotoiminnan tulos on Pääomatuloa 20 % x Ansiotuloa – Pääomatulon vero 30 % x Ansiotulon vero 17 % x KAIKKI VEROT YHTEENSÄ 14

15 Esimerkki 2 b TOIMINIMI  Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on Elinkeinotoiminnan tulos on Pääomatuloa 20 % x (n riittäisi) Ansiotuloa Pääomatulon vero 30/32 % x Ansiotulon vero   KAIKKI VEROT YHTEENSÄ 15

16 Esimerkki 2 c TOIMINIMI Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on 40 000
Elinkeinotoiminnan tulos on Pääomatuloa 20 % x Ansiotuloa – Pääomatulon vero 30 % x Ansiotulon vero 39,5 % x   KAIKKI VEROT YHTEENSÄ 16

17 Esimerkki 3 TOIMINIMI (puolisoiden harjoittamana)
Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on Elinkeinotoiminnan tulos on Puoliso A Puoliso B Pääomatuloa ½ x Ansiotuloa ½ x Pääomatulon vero 30 % x Ansiotulon vero 6 % x Verot ovat yhteensä  KAIKKI VEROT YHTEENSÄ 17

18 Esimerkki 3 b TOIMINIMI (puolisoiden harjoittamana)
Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on Elinkeinotoiminnan tulos on Puoliso A Puoliso B Pääomatuloa ½ x Ansiotuloa Pääomatulon vero 30/32 % x Ansiotulon vero 0 % x Verot ovat yhteensä  KAIKKI VEROT YHTEENSÄ 18

19 Esimerkki 3 c TOIMINIMI (puolisoiden harjoittamana)
Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on Elinkeinotoiminnan tulos on Puoliso A Puoliso B Pääomatuloa ½ x Ansiotuloa ½ x Pääomatulon vero 30 % x Ansiotulon vero 30,5 % x Verot ovat yhteensä  KAIKKI VEROT YHTEENSÄ 19

20 Esimerkki 4 AVOIN YHTIÖ  Yhtiön elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on Yhtiön elinkeinotoiminnan tulos on Yhtiömies A Yhtiömies B 70 % tuloksesta 30 % tuloksesta 60 % nettovarallisuudesta 40 % nettovarallisuudesta Pääomatuloa 20 % x Ansiotuloa Pääomatulon vero 30 % x Ansiotulon vero 12 % x Verot yhteensä Pääomatuloa 20 % x Ansiotuloa – Pääomatulon vero 30 % x Ansiotulon vero 1 % x Verot yhteensä   KAIKKI VEROT YHTEENSÄ 20

21 Esimerkki 4 c AVOIN YHTIÖ
Yhtiön elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on Yhtiön elinkeinotoiminnan tulos on Yhtiömies A Yhtiömies B 70 % tuloksesta 30 % tuloksesta 60 % nettovarallisuudesta 40 % nettovarallisuudesta Pääomatuloa 20 % x Ansiotuloa Pääomatulon vero 30 % x Ansiotulon vero 35 % x Verot yhteensä Pääomatuloa 20 % x Ansiotuloa – Pääomatulon vero 30 % x Ansiotulon vero 23 % x Verot yhteensä   KAIKKI VEROT YHTEENSÄ 21

22 Esimerkki 5 KOMMANDIITTIYHTIÖ
Yhtiön elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on Yhtiön elinkeinotoiminnan tulos on Vastuunalainen yhtiömies A Äänetön yhtiömies B B:n pääomasijoitukselle maksettu korko 20 % x Pääomatuloa 20 % x Ansiotuloa – Pääomatulon vero 30 % x Ansiotulon vero Verot yhteensä A:n osuus tuloksesta Pääomatuloa 20 % x Ansiotuloa – Pääomatulon vero 30 % x Ansiotulon vero 17 % x Verot yhteensä KAIKKI VEROT YHTEENSÄ 22

23 Osinkoverotus v. 2014 alkaen
Oy 1 Oy 2 Jne… osinko Oyj 8 % nettovarallisuudesta Oy 1 > 8 % nettovarallisuudesta Oy 1 osinko 8 % nettovarallisuudesta Oy 2 > 8 % nettovarallisuudesta Oy 2 POT osingot yhteensä asti 75 % vapaata 25 % verotettavaa POT 8 %:n ylimenevä osa AT ylittävä osa 15 % vapaata 85 % verotettavaa 15 % vapaata 85 % verotettavaa 25 % vapaata 75 % verotettavaa 23

24 Esimerkki 6 OSAKEYHTIÖ Yhtiön verotus:
Yhtiön nettovarallisuus on Yhtiön verotettava tulo Yhtiön vero 20 % x Osinkona jaetaan koko voitto Osakkaan verotus:  Yrittäjähuojennus (verotettavaa POT 25 % ja vapaata 75 %) 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta ja enintään € 30/32 % x (25 % x €) = 240 € (75 % verovapaa) 8 %:n ylimenevästä osasta (24 800) 75 % veronalaista ansiotuloa  (25% verovapaata = 6 200) Pääomatulon vero 30 % x Ansiotulon vero 11 % x Osakkaan verot ovat yhteensä KAIKKI VEROT YHTEENSÄ 24

25 Esimerkki 6 b OSAKEYHTIÖ Yhtiön verotus:
Yhtiön nettovarallisuus on Yhtiön verotettava tulo Yhtiön vero 20 % x Osinkona jaetaan koko voitto Osakkaan verotus:  Yrittäjähuojennus (verotettavaa POT 25 % ja vapaata 75 %) 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta ja enintään € 30/32 % x (25 % x €) = € (75 % verovapaa) 8 %:n ylimenevästä osasta (28 000) 75 % veronalaista ansiotuloa Pääomatulon vero 30 % x (25 % x ) Ansiotulon vero (13 %) Osakkaan verot ovat yhteensä KAIKKI VEROT YHTEENSÄ 25

26 Suora / välillinen omistus
Myyntivoitto* * myyntihinta – hankintahinta (tai HMO) Luonnollinen henkilö Osinko-tulo TVL Tulo luovutus-voitosta* tulo Oyj Oy POT 100 % POT 85 % POT 8 % nettovarallisuudesta POT, josta € asti 75 % verovapaata ja tämän ylittävästä osasta 85 % veronalaista (POT) > 8 % ylittävästä osasta 75 % veronalaista ATTI Oyj Oy

27 Suora / välillinen omistus
Luonnollinen henkilö Voitonjako (osinkotulon verotus) POT 8 % nettovarallisuudesta POT, josta € asti 75 % verovapaata ja tämän ylittävästä osasta 85 % veronalaista POT > 8 % ylittävästä osasta 75 % veronalaista ATTI Omistus 100 % Oy Omistus 0,025 % Omistus 25 % Tulo 100 % vapaa Tulo 25 % vapaa Oy Oyj

28 Oy:n ja osakkaan varallisuus
Oy:llä ja osakkaalla oma varallisuus Yhtiön varoja käytettävä yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja yhtiön voitto jaetaan verotuksessa avoimena osinkona Peitelty osinko (70 % ansiotuloa): Rahanarvoinen etu osakasaseman perusteella olennaisesti poikkeavalla hinnoittelulla Omien osakkeiden lunastus osingosta menevän veron välttämiseksi 28

29 Muuta huomioitavaa Tulon veronalaisuuden ja kulun vähennyskelpoisuuden lisäksi huomioitava Arvopaperikauppa vain tietyissä tilanteissa elinkeinotoimintaa = vaikutusta tulolähteeseen ja tätä kautta myös kulujen vähennysoikeuteen Huoneistojen vuokraus pääsääntöisesti TVL toimintaa / tuloa Nettovarallisuuden laskennassa eroavaisuuksia = vaikutusta pääomatulon määrään Osakeyhtiöllä nettovaroihin luetaan KAIKKI osakeyhtiön varat Muissa yhtiöissä vain elinkeinotoiminnan käytössä ollut varallisuus Yritysmuodon muutos pääsääntöisesti veroneutraali Tmi > ay / ky > Oy, AY / Ky > tmi (ei kuitenkaan oy > ky / ay)


Lataa ppt "Johdanto yritysverotukseen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google