Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Verotuksen perusteet – tuloverotuksen rakenne ja verovelvollisuus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Verotuksen perusteet – tuloverotuksen rakenne ja verovelvollisuus"— Esityksen transkriptio:

1 Verotuksen perusteet – tuloverotuksen rakenne ja verovelvollisuus
OTK / OTM Ilkka Lahti

2 Verovelvollisuus > < Laskentayksikkö
Verovelvollisia Suomessa asunut henkilö kotimainen yhteisö (oy, osuuskunta, ry, säätiö) yhteisetuus Kuolinpesä Laskentayksiköt Yhtymät (elinkeinoyhtymä (mm. ay, ky), verotusyhtymä) eivät ole verovelvollisia. Yhtymät ovat laskentayksikköjä, joiden puhdas tulo jaetaan yhtymän osakkaille verotettavaksi (tulo-osuus verotettavaa)

3 Tulot laaja tulokäsite
pelkkä varallisuuden (pääoman) siirto ei ole tuloa tuloverotus ja perintö- tai lahjaverotus ovat toisensa poissulkevia

4 Luonnollisten henkilöiden tulolajit
eriytetty tuloverojärjestelmä kaksi tulolajia: ansiotulot ja pääomatulot ansiotulojen progressiivinen verotus laki määrittelee ensin pääomatulot ja muu tulo on ansiotuloa Yritystoiminnan osalta kaavamainen ratkaisu Yritystoimintaan sidotun pääoman laskennallinen tuotto on pääomatuloa. Laskennassa 0, 10, 20 tai 9 prosenttia 4

5 Verotuksen taso Noin 29.200 € palkkatulon veroaste 24,50
Noin € palkkatulon veroaste n. 36 Pääomatulojen veroprosentti 30 ja euron ylittävältä osalta 32 Yhteisöverokanta 24,5 % (2013) (muuttunee 2014?) Noteeraamattoman osakkeen osinkotuloista € verovapaata, jos osakkeen matemaattinen arvo 1 milj. (muuttunee 2014?) 5

6 Luonnollisten henkilöiden vähennykset
Laskennallisena vähennyksenä kunnallisverotuksen ansiotulovähennys, työtulovähennys Tulonhankkimisvähennys vähintään 620 € tai todelliset kulut Tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuva meno >< yksityismeno! Muita vähennyksiä kodin ja työpaikan väliset matkat (600 € … €) 6

7 Tulolähteet ja tulolajit
Verotettavan tulon laskenta tapahtuu tulolähteittäin. EVL MVL TVL Luonnollisella henkilöllä jako pääoma- ja ansiotuloihin (tulolajeihin) yhden tulolähteen tappiota ei voi vähentää toisen tulolähteen tulosta poikkeus: yksityinen elinkeinonharjoittaja voi vaatia, että elinkeinontoiminnan tappio vähennetään tappion syntymisvuoden pääomatuloista 7

8 Tulolähteet ja tulolajit Yksityinen elinkeinonharjoittaja
EVL Tulolähteet KOM osakkeiden ja kiinteistöiden luovutusvoitot 0/10/20 % 8 POT AT Tulolajit

9 Tulolähteet ja tulolajit Henkilöyhtiöt
EVL MVL TVL Tulolähteet Elinkeinoyhtymässä mahdolliset tulolähteiden tappiot vahvistetaan yhtymälle (TVL 16.2 §) Verotusyhtymässä mahdolliset MVL ja TVL tulolähteiden tappiot jaetaan osakkaille (TVL 15 §) 20 % elv-tulolähteen varoista 9 POT AT Tulolajit

10 Tulolähteet ja tulolajit Yhteisöt (esim. osakeyhtiö)
EVL MVL TVL Tulolähteet 9 % osakkeen matemaattisesta arvosta 10 POT AT Tulolajit

11 Yritystulo Yritystulon pääomatulo-osuus erotetaan yritystoimintaa sidotun varallisuuden perusteella Laki varojen arvostamisesta verotuksessa (nettovarallisuus) Yritystuloa kolmessa eri muodossa yksityinen liikkeen- ja ammatinharjoittaja (toiminta omissa nimissä ilman yhtiötä / toiminimi) henkilöyhtiöt (ay, ky) yhteisö (oy, osuuskunta) 11

12 * Ay / Ky (henkilyhtiö)= Elinkeinoyhtymä ja verotusyhtymä Kuolinpesä
Luonnollinen henkilö Oy Tulojen ja menojen erotus aina TULOLÄHTEESSÄ EI verovelvollinen, Ainoastaan laskentayksikkö. Yhtymässä laskettu tulo verotetaan yhtymän osakkailla. Tulojen ja menojen erotus aina TULOLÄHTEESSÄ EVL MVL TVL EVL MVL TVL Tulo jaettava aina pääomatuloihin tai ansiotuloihin (TULOLAJI) EI JAKOA pot / at (TULOLAJEIHIN) Tulojen ja menojen erotus aina TULOLÄHTEESSÄ EVL MVL TVL Pot; vero 30/32 % At; progressiivinen Yhteisöverokanta 24,5 % * Luonnollinen henkilö Kuolinpesä 12 Oy

13 Palkkaa vai yritystuloa?
Maksajalla on velvollisuus todeta jos palkkaa = ennakonpidätys ja ta:n sotu jos yritystuloa ja enpe-rekisterissä = ei ennakonpidätystä riippumaton siitä missä yritysmuodossa toimintaa harjoitetaan 13

14 Palkkaa vai yritystuloa…
Työsuhteen tunnusmerkistöä työnantajan oikeus johtoon ja valvontaan ta:n suorittama vastike: sairaus- ja loma-ajan palkka, muut edut ta järjestänyt vakuutukset, välineet ja tarvikkeet, puuttuu yrittäjäriski toiminta on itsenäistä toiminnallisesti ja taloudellisesti vastuut, velvoitteet itse kannettava ns. ”yrittäjäriski” aikaisempi palkkatyösuhde ta:han mahdollisesti palkattua henkilökuntaa 14

15 Omana kysymyksenä työvoiman vuokraus
Työnantaja luovuttaa palveluksessaan olevan työntekijän korvausta vastaan suorittamaan toisen teettämää tämän elinkeinotoimintaan liittyvää työtä. Vuokralleantaja maksaa palkan ja huolehtii työnantajavelvoitteen vaikka työn johto vuokralleottajalla Edellyttää aitoa yritystoimintaa Ei yhdenmiehenyhtiössä yrittäjän työpanoksen vuokraamista

16 Yritysmuotojen verotus
Toiminimen perustaminen helppoa ja nopeaa Veroilmoitus toimitetaan omalla lomakkeella, mutta verotus henkilöllä Avoin yhtiö /kommandiittiyhtiö perustetaan erikseen Veroilmoitus omalla lomakkeella Yhtiön voitto jaetaan verotettavaksi vastuunalaisille yhtiömiehille, at/pot –jako Osakeyhtiön perustaminen vaatii pääoman Yhtiön ja osakkaiden varallisuuspiiri erillisiä Yhtiön veroilmoitus omalla lomakkeella Osakeyhtiötä verotetaan itsenäisesti yhteisöverokannalla 16

17 Voitonjako eri toimintamuodoissa
Toiminimi voidaan ottaa verovapaita yksityisottoja ei voi maksaa palkkaa toiminimen haltijalle Verotus yhtiömiehellä (at/pot –jako) 0 % / 10 % / 20 % evl-nettovaroista Ay/Ky yhtiömiehille voidaan myös maksaa palkkaa Verotus osakkaalla (at/pot –jako) 20 % evl-nettovaroista Oy ei voida laillisesti ottaa yksityisottoja  peitelty osinko voidaan nostaa palkkaa voidaan nostaa osinkoja (at/pot –jako) 9 % yhtiön nettovaroista Nettovarallisuuden kaikki yrityksen varat ja velat 17

18 Esimerkki 1 PALKANSAAJA Bruttotulot 37 000
 Bruttotulot  Ansiotulo vähennysten jälkeen Ansiotulon progressiivinen vero 22,5 % /   Vero yhteensä Kaikissa esimerkeissä on oletettu, että henkilö asuu Helsingissä ja kuuluu kirkkoon. Veron määrät on laskettu suoraan ilman erityisiä vähennyksiä sivulla olevalla veroprosenttilaskurilla (2013), ja veroprosentti on laskurin ilmoittama. Palkasta menee perusprosentin lisäksi työeläkevakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksu. Esimerkit eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä tietyissä tilanteissa yritystoimintaan sidotun varallisuuden määrä vaihtelee. Palkansaajalta ei edellytetä toimintaan sidottua varallisuutta! Ay ja KY sekä osakeyhtiö voivat maksaa yrittäjälle myös palkkaa, mikä vaikuttaa verotuksen tasoon. 18

19 Esimerkki 1b PALKANSAAJA Bruttotulot 137 000
 Bruttotulot  Ansiotulo vähennysten jälkeen Ansiotulon progressiivinen vero 40,5 % /   Vero yhteensä    19

20 Oyj Oy 1 Jne… osinko Luonnollisen henkilön / kp:n EVL tai MVL toiminta Osinkotulo sisällytetään muuhun EVL / MVL toiminnan tuloihin Poistetaan osinkojen verovapaa osa eli 30 % osinkotulosta EVL ja MVL toiminnan loppuosa (sekä osinkotulot + muut tulot) jaetaan POT / AT toiminnan nettovarallisuuden perusteella POT (määrä, joka vastaa 0 /10 / 20 % EVL / MVL toiminnan nettovaroista) AT (ylimenevä osa) Suhteellinen vero 28 % Progressiivinen vero 30 %

21 Esimerkki 2 TOIMINIMI Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on 40 000
Elinkeinotoiminnan tulos on Pääomatuloa 20 % x Ansiotuloa – Pääomatulon vero 30 % x Ansiotulon vero 17 % x KAIKKI VEROT YHTEENSÄ 21

22 Esimerkki 2 b TOIMINIMI  Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on Elinkeinotoiminnan tulos on Pääomatuloa 20 % x (n riittäisi) Ansiotuloa Pääomatulon vero 30/32 % x Ansiotulon vero   KAIKKI VEROT YHTEENSÄ 22

23 Esimerkki 2 c TOIMINIMI Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on 40 000
Elinkeinotoiminnan tulos on Pääomatuloa 20 % x Ansiotuloa – Pääomatulon vero 30 % x Ansiotulon vero 39,5 % x   KAIKKI VEROT YHTEENSÄ 23

24 Esimerkki 3 TOIMINIMI (puolisoiden harjoittamana)
Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on Elinkeinotoiminnan tulos on Puoliso A Puoliso B Pääomatuloa ½ x Ansiotuloa ½ x Pääomatulon vero 30 % x Ansiotulon vero 6 % x Verot ovat yhteensä  KAIKKI VEROT YHTEENSÄ 24

25 Esimerkki 3 b TOIMINIMI (puolisoiden harjoittamana)
Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on Elinkeinotoiminnan tulos on Puoliso A Puoliso B Pääomatuloa ½ x Ansiotuloa Pääomatulon vero 30/32 % x Ansiotulon vero 0 % x Verot ovat yhteensä  KAIKKI VEROT YHTEENSÄ 25

26 Esimerkki 3 c TOIMINIMI (puolisoiden harjoittamana)
Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on Elinkeinotoiminnan tulos on Puoliso A Puoliso B Pääomatuloa ½ x Ansiotuloa ½ x Pääomatulon vero 30 % x Ansiotulon vero 30,5 % x Verot ovat yhteensä  KAIKKI VEROT YHTEENSÄ 26

27 Esimerkki 4 AVOIN YHTIÖ  Yhtiön elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on Yhtiön elinkeinotoiminnan tulos on Yhtiömies A Yhtiömies B 70 % tuloksesta 30 % tuloksesta 60 % nettovarallisuudesta 40 % nettovarallisuudesta Pääomatuloa 20 % x Ansiotuloa Pääomatulon vero 30 % x Ansiotulon vero 12 % x Verot yhteensä Pääomatuloa 20 % x Ansiotuloa – Pääomatulon vero 30 % x Ansiotulon vero 1 % x Verot yhteensä   KAIKKI VEROT YHTEENSÄ 27

28 Esimerkki 4 c AVOIN YHTIÖ
Yhtiön elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on Yhtiön elinkeinotoiminnan tulos on Yhtiömies A Yhtiömies B 70 % tuloksesta 30 % tuloksesta 60 % nettovarallisuudesta 40 % nettovarallisuudesta Pääomatuloa 20 % x Ansiotuloa Pääomatulon vero 30 % x Ansiotulon vero 35 % x Verot yhteensä Pääomatuloa 20 % x Ansiotuloa – Pääomatulon vero 30 % x Ansiotulon vero 23 % x Verot yhteensä   KAIKKI VEROT YHTEENSÄ 28

29 Esimerkki 5 KOMMANDIITTIYHTIÖ
Yhtiön elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on Yhtiön elinkeinotoiminnan tulos on Vastuunalainen yhtiömies A Äänetön yhtiömies B B:n pääomasijoitukselle maksettu korko 20 % x Pääomatuloa 20 % x Ansiotuloa – Pääomatulon vero 30 % x Ansiotulon vero Verot yhteensä A:n osuus tuloksesta Pääomatuloa 20 % x Ansiotuloa – Pääomatulon vero 30 % x Ansiotulon vero 17 % x Verot yhteensä KAIKKI VEROT YHTEENSÄ 29

30 Oyj Oy 1 Oy 2 Jne… osinko osinko 9 % nettovarallisuudesta Oy 1 > 9 % nettovarallisuudesta Oy 1 9 % nettovarallisuudesta Oy 2 > 9 % nettovarallisuudesta Oy 2 POT osingot yhteensä vähennetään € POT ylimenevästä POT 9 %:n ylimenevä osa AT 30 % vapaata 70 % verotettavaa 30 % vapaata 70 % verotettavaa 30 % vapaata 70 % verotettavaa

31 Esimerkki 6 OSAKEYHTIÖ Yhtiön verotus:
Yhtiön nettovarallisuus on Yhtiön verotettava tulo Yhtiön vero 24,5 % x Osinkona jaetaan koko voitto Osakkaan verotus:  Verovapaata tuloa 9 % osakkeen matemaattisesta arvosta ja enintään e (verovapaa) 9 %:n ylimenevästä osasta (22 825) 70 % veronalaista ansiotuloa  (30 % verovapaata = 6 848) Pääomatulon vero 30 % x Ansiotulon vero 7,5 % x Osakkaan verot ovat yhteensä KAIKKI VEROT YHTEENSÄ 31

32 Esimerkki 6 b OSAKEYHTIÖ Yhtiön verotus:
Yhtiön nettovarallisuus on Yhtiön verotettava tulo Yhtiön vero 24,5 % x Osinkona jaetaan koko voitto Osakkaan verotus:  Verovapaata tuloa 9 % osakkeen matemaattisesta arvosta ja enintään e (verovapaa) 9 %:n ylimenevästä osasta (11 925) 70 % veronalaista ansiotuloa   ylimenevästä osasta (30 000) 70 % veronalaista pääomatuloa Pääomatulon vero 30 % x (70 % x ) Ansiotulon vero Osakkaan verot ovat yhteensä KAIKKI VEROT YHTEENSÄ 32

33 Suora / välillinen omistus
Myyntivoitto* * myyntihinta – hankintahinta (tai HMO) Luonnollinen henkilö Osinko-tulo TVL Tulo luovutus-voitosta* tulo Oyj Oy POT 100 % POT 70 % POT 9 % nettovarallisuudesta POT, josta € verovapaata ja tämän ylittävästä osasta 70 % veronalaista (POT) > 9 % ylittävästä osasta 70 % veronalaista ATTI Oyj Oy 33

34 Suora / välillinen omistus
Luonnollinen henkilö Voitonjako (osinkotulon verotus) POT 9 % nettovarallisuudesta POT, josta € verovapaata ja tämän ylittävästä osasta 70 % veronalaista (POT) > 9 % ylittävästä osasta 70 % veronalaista ATTI Omistus 100 % Oy Omistus 0,025 % Omistus 25 % Tulo 100 % vapaa Tulo 25 % vapaa Oy Oyj 34

35 Yrityksen tulon veronalaisuus
Laaja tulokäsite Vastikkeet Vuokrat Korot Verovapaat tulot Osinkotulot tietyissä tilanteissa Oy:n käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitot 35

36 Yritystoiminnassa kulun vähennyskelpoisuus
Tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuva meno Palkat Markkinointimenot Vuokrat yms.. Vähennyskelvottomia Yksityismenot Verot 50 % edustuskuluista (>< mainoskulu >< yksityismeno) Sakot, virhemaksut Verovapaan tulon hankkimisesta aiheutunut meno 36

37 Oy:n ja osakkaan varallisuus
Oy:llä ja osakkaalla oma varallisuus Yhtiön varoja käytettävä yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja yhtiön voitto jaetaan verotuksessa avoimena osinkona Peitelty osinko (70 % ansiotuloa): Rahanarvoinen etu osakasaseman perusteella olennaisesti poikkeavalla hinnoittelulla Omien osakkeiden lunastus osingosta menevän veron välttämiseksi 37

38 Muuta huomioitavaa Tulon veronalaisuuden ja kulun vähennyskelpoisuuden lisäksi huomioitava Arvopaperikauppa vain tietyissä tilanteissa elinkeinotoimintaa = vaikutusta tulolähteeseen ja tätä kautta myös kulujen vähennysoikeuteen Huoneistojen vuokraus pääsääntöisesti TVL toimintaa / tuloa Nettovarallisuuden laskennassa eroavaisuuksia = vaikutusta pääomatulon määrään Osakeyhtiöllä nettovaroihin luetaan KAIKKI osakeyhtiön varat Muissa yhtiöissä vain elinkeinotoiminnan käytössä ollut varallisuus Yritysmuodon muutos pääsääntöisesti veroneutraali Tmi > ay / ky > Oy, AY / Ky > tmi (ei kuitenkaan oy > ky / ay)


Lataa ppt "Verotuksen perusteet – tuloverotuksen rakenne ja verovelvollisuus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google