Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Verotuksen perusteet – tuloverotuksen rakenne ja verovelvollisuus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Verotuksen perusteet – tuloverotuksen rakenne ja verovelvollisuus"— Esityksen transkriptio:

1 Verotuksen perusteet – tuloverotuksen rakenne ja verovelvollisuus
OTK / OTM Ilkka Lahti

2 Verovelvollisuus Suomessa asunut henkilö
kotimainen yhteisö (oy, osuuskunta, ry, säätiö) yhteisetuus kuolinpesä

3 Laskentayksiköt Yhtymät (elinkeinoyhtymä (mm. ay, ky), verotusyhtymä) eivät ole verovelvollisia. Yhtymät ovat laskentayksikköjä, joiden puhdas tulo jaetaan yhtymän osakkaille verotettavaksi.

4 Puolisot Tuloverotus tuntee puoliso-käsitteen, mutta sen merkitys on vähäinen. Suomessa voimassa puolisoiden erillisverotus yrittäjäpuolisot = puolisot harjoittavat yhdessä elinkeinotoimintaa tai maataloutta yrittäjäpuolisoille säännökset tulo-osuuden ja yritystoiminnan varojen jaosta

5 Tulot laaja tulokäsite
pelkkä varallisuuden (pääoman) siirto ei ole tuloa tuloverotus ja perintö- tai lahjaverotus ovat toisensa poissulkevia

6 Luonnollisten henkilöiden tulolajit
eriytetty tuloverojärjestelmä kaksi tulolajia: ansiotulot ja pääomatulot ansiotulojen progressiivinen verotus pääomatulojen suhteellinen verotus (28 %) laki määrittelee ensin pääomatulot ja muu tulo on ansiotuloa

7 Tulon laskenta nettotulon verotus = puhtaan tulon verotus
puhdas tulo = veronalaisesta tulosta vähennetään sen hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuvat menot eli luonnolliset vähennykset puhdas tulo lasketaan tulolähteittäin puhtaasta tulosta tehtävien vähennysten jälkeen päästään verovuoden tuloon kun verovuoden tulosta vähennetään aikaisempien vuosien tappiot päästään verotettavaa tuloon / vahvistettavaan tappioon

8 Tulolähteet Verotettavan tulon laskenta tapahtuu tulolähteittäin.
TVL EVL MVL Luonnollisella henkilöllä jako pääoma- ja ansiotuloihin EVL MVL TVL POT AT

9 Tulolähteet ja tulolajit
Ay / Ky (henkilyhtiö)= Elinkeinoyhtymä ja verotusyhtymä Kuolinpesä Luonnollinen henkilö Oy Tulojen ja menojen erotus aina TULOLÄHTEESSÄ EI verovelvollinen, Ainoastaan laskentayksikkö. Yhtymässä laskettu tulo verotetaan yhtymän osakkailla. Tulojen ja menojen erotus aina TULOLÄHTEESSÄ TVL EVL MVL TVL EVL MVL Tulo jaettava aina pääomatuloihin tai ansiotuloihin (TULOLAJI) EI JAKOA pot / at (TULOLAJEIHIN) Tulojen ja menojen erotus aina TULOLÄHTEESSÄ TVL EVL MVL Pot; vero 28 % At; progressiivinen Yhteisöverokanta 26 % Luonnollinen henkilö Kuolinpesä Oy

10 Henkilökohtainen tulo
Juoksevat pääomatulot vuokratulot korkotulot tulo sijoitusrahastosta vakuutussäästöt puun myyntitulo rojaltit ns. osakaslaina osinko tietyin rajoin maa-aineksien myyntitulot ja muut pääomatulot

11 Henkilökohtainen tulo
Luovutusvoitot nettotulon verotusta luovutushinnasta vähennetään hankintameno (hankintameno on hankintahinta ja sivukustannukset ja muut vähennyskelpoiset menot (esim. perusparannusmenot)) TAI Huomaa ero vuosikulun ja perusparannusmenon välillä! hankintameno-olettama Vähennys aina vähintään 20 % luovutushinnasta, TAI Jos omistusaika vähintään 10 vuotta, vähennys on 40 % luovutushinnasta Kun olettamaa käytetään, muita vähennyksiä EI VOI tehdä!

12 Henkilökohtainen tulo
Verovapaat luovutusvoitot oman asunnon myyntivoitto on tietyin edellytyksin verovapaa omistanut vähintään 2 vuotta ja käyttänyt asuntoaan omistusaikanaan yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan omana tai perheensä vakituisena asuntona

13 Henkilökohtainen tulo
Verovapaat luovutusvoitot (asunto) vapaus koskee osakehuoneistoa ja kiinteistöä pääsääntöisesti vain yksi vakituinen asunto yhteisomistuksessa kunkin verovapauden edellytykset arvioitava erikseen.

14 Henkilökohtainen tulo
Verovapaat luovutusvoitot tavanomainen koti-irtaimisto, kun voitto enintään € vähäiset myynnit, kun myynti korkeinaan € sukupolvenhuojennustilanteissa myyntivoitto on verovapaata

15 Yritystulo ja erityisesti osinkotulo
Yritystulon pääomatulo-osuus erotetaan yritystoimintaa sidotun varallisuuden perusteella Yritystuloa kolmessa eri muodossa yksityinen liikkeen- ja ammatinharjoittaja (toimintaa harjoitetaan omissa nimissä ilman yhtiötä) henkilöyhtiöt (ay, ky) yhteisö (oy, osuuskunta) Yritystulon verotuksesta oma kalvosarja

16 Ansiotulo tulo, mikä ei ole pääomatuloa
tietyissä tilanteissa kaavamainen ratkaisu (mm. yritystulon ansiotulo-osuus) valtion- ja kunnanverotus progressiivinen asteikko esim. palkka, etuus ja korvaus työ- tai virkasuhteesta, kokouspalkkio, luentopalkkio. Ansiotuloa ovat myös luontaisedut ja mm. työsuhdeoptiosta saatu tulo.

17 Verovapaat tulot ja korvaukset
jotkut sosiaalietuudet apurahat ja stipendit verovapaat henkilökuntaedut työn tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

18 Verovapaat henkilökuntaedut
tavan-omainen ja kohtuullinen koko henkilö- kunta työn- antajan järjes- tämä toimialarajoitus sekä toimialalla tavanomainen ja kohtuullinen erikseen säädetty enimmäis- määrä hankittu työkäyt- töön ei raha- suoritusta työterveydenhuolto x henkilökunta-alennus merkkipäivälahja virkistys- ja harrastustoiminta Omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta yhteiskuljetus matka- ja alennusliput sairaan lapsen hoito tietoliikenneyhteys

19 Vähennykset verotuksessa (tulosta >< verosta)
luonnolliset vähennykset ansiotulosta ammattikirjallisuus koulutus ammattitaidon ylläpitämiseksi jäsenmaksut matkakulu erityiselle työntekemispaikalle työhuone tietyin edellytyksin ja aina ns. tulonhankkimisvähennys

20 Vähennykset verotuksessa (tulosta >< verosta)
luonnolliset vähennykset pääomatulosta korot vuosikorjaukset ns. osakaslainan takaisinmaksu Vähennyskelpoisia eivät ole ns. perusparannusmenot

21 Vähennykset verotuksessa (tulosta >< verosta)
Tulosta tehtävät vähennykset eläketulovähennys invalidivähennys opintorahavähennys kunnallisverotuksen ansiotulovähennys kunnallisverotuksen perusvähennys verosta tehtävät vähennykset työtulovähennys, invalidivähennys, elatusvelvollisuusvähennys ja kotitalousvähennys alijäämähyvitys

22

23

24

25


Lataa ppt "Verotuksen perusteet – tuloverotuksen rakenne ja verovelvollisuus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google