Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Verotuksen perusteet VI, Osakeyhtiön varojenjaon verotus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Verotuksen perusteet VI, Osakeyhtiön varojenjaon verotus"— Esityksen transkriptio:

1 Verotuksen perusteet VI, Osakeyhtiön varojenjaon verotus
Prof. Heikki Niskakangas

2 Taustaa Osingonjaosta yksityiskohtaiset määräykset, muusta varojenjaosta vain vähän – uusi OYL voimaan Työryhmä 4/ Verohallituksen ohje Hallituksen esitysluonnos Oikeuskäytäntö Huom. Perustuslain mukaan kaikesta verosta on säädettävä lailla

3 Yhtiön tase Sidottu pääoma: Osakepääoma, vararahasto, ylikurssirahasto
Vapaa pääoma: Voittovarat, SVOP, muut vapaat rahastot

4 SVOP Kätevä tapa yhtiön pääomarakenteen muutoksiin Omistajilta
Sidotusta pääomasta Yritysjärjestelyissä – yleensä sulautumisessa – sidottu pääoma voi muuttua vapaaksi Mutkan kautta voittovaroista

5 Ratkaisuvaihtoehdot Osinkoverotus Luovutusvoittoverotus
Kumpi edullisempi – ei yksiselitteistä vastausta Elinkeinoelämän eturyhmät pyrkivät luovutusvoittoverotuksen verrattain laajaan soveltamiseen OYL: ei ole osinkoa, vaikka jako tehdään samassa muodossa kuin osingonjako

6 SVOP – tilanne vuoteen 2013. Verohallituksen ohje
Verovelvollinen osoittaa – näyttövelvollisuus – pääomansijoitus johtaa pääomanpalautukseen, muutoin osinkoa. Osakkeen hankintameno vähenee vastaavalla määrällä Svop-sijoitus lisätään yleensä hankintamenoon Luovutusvoittoverotus: euro eurosta, verovelvolliselle edullinen Svop-sijoitus lisätään yleensä nettovarallisuuteen Joskus svop-sijoitus voi lähestyä pääomalainaa Lainsäännökset tehdään hallitusohjelman mukaan nykyjärjestelmän pohjalta

7 SVOP nyt Listatusta yhtiöstä aina osinkoa Listaamattomasta pääsääntöisesti osinkoa Luovutusvoittoverotus: palautetaan samalle sijoittajalle 10 vuoden kuluessa Siirtymäsäännökset

8 Hankintamenon vähentäminen
KVL 64/2004 Luovutusvoittoa ei aluksi synny Suhteelliseen osuuteen? Mahdollinen muutos suhteelliseen osuuteen ratkaistaneen laissa

9 Sidottu pääoma Voidaan jakaa velkojainsuojamenettelyssä, joka on vaivalloinen. OYL: vain osakepääoma – joissakin yhtiöissä vielä myös vararahasto ja ylikurssirahasto Nykyään luovutusvoittoa = luovutusvastikkeesta vähennetään hankintameno Arvelan mietintö ja hallituksen esitysluonnos: verotettaisiin samalla tavalla kuin SVOP-palautus

10 Väliosinko Osingonjako perustuu tilikauden aikana tehtävään tilinpäätökseen Merkityksellinen erityisesti yritysjärjestelyiden jälkeen KILA: voidaan jakaa Verohallinto: on osinkoa KHO 2008:77: osinkoa Arvelan työryhmä: olisi laitonta jakoa

11 Suosiva osingonjako OYL: vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa myös poikkeavasti, jos osakkaat yksimielisiä Verohallinto. Verotetaan sen osakkaan tulona, jolla on ollut oikeus osinkoon Jos saaja on esim. lähiomainen, verotetaan häntä lahjasta

12 Työperäinen osinko Osinko jaetaan osakkaiden työnteon (laskutuksen) perusteella Esim. lääkäreiden ja asianajajien käyttämä veron minimoimisen keino Jokaisella osakkaalla on yleensä oma holdingyhtiö Lainmuutos: työn perusteella jaettu osinko on ansiotuloa Nykytila: osinkoa varotaan jakamasta laskutuksen perusteella Veron minimoimiseen käytetään edelleen holdingyhtiöitä

13 Laiton jako Tasetesti, maksukykyisyystesti, menettelyvirhe tai perusteeton liiketapahtuma OYL:n mukaan varat on palautettava Tilanne on ongelmallisin silloin kuin tasetestiä on rikottu Ei vakiintunutta oikeus- tai verotuskäytäntöä Arvelan työryhmä: kokonaan veronalaista tuloa Tapaukset ovat kovin erilaisia

14 Eri yritysmuodot ja pääoman palauttaminen
Henkilöyhtiöt ja yksityiset elinkeinonharjoittajat Osakeyhtiöt Omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen Osakeyhtiön purkaminen Osakaslainat


Lataa ppt "Verotuksen perusteet VI, Osakeyhtiön varojenjaon verotus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google