Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ammattiosaajan työkykypassi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ammattiosaajan työkykypassi"— Esityksen transkriptio:

1 Ammattiosaajan työkykypassi
Ammattiosaajan työkykypassi nuorten toiminta- ja työkyvyn edistäjänä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry MORO!

2 Ammattiosaajan työkykypassi – miksi?
ammattiin opiskelevien terveyskäyttäytyminen ei tue hyvinvointia liikuntatottumukset, ravinto ja ylipainoisuus, levon määrä, päihteiden ja tupakan käyttö jne. OPISKELIJAT EIVÄT JAKSA TEHDÄ TYÖTÄ! opetusministeriö ja Opetushallitus käynnistivät keväällä 2006 työkykypassin kehitystyön. Passia on kehitetty SAKU ry:n koordinoimissa projekteissa ammatillisissa oppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Työkykypassin käyttöönotto käynnistyi ammatillisessa koulutuksessa syksyllä 2008.

3 Ammattiosaajan työkykypassin tavoitteet
motivoida ja ohjata opiskelija omaehtoiseen ja säännölliseen toiminta- ja työkyvyn ylläpitoon ja edistämiseen tukea ammatillista kasvua ja kehittymistä työkykyapua opiskelijalle, henkilöstölle sekä oppilaitokselle => hyvinvoiva oppimisympäristö! työkykyisyys kaikkien asiaksi AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN TAVOITE: AMMATTIIN OPISKELEVAT JAKSAVAT TEHDÄ TYÖTÄ JA VIETTÄÄ VAPAA-AIKAA!

4 Ammattiosaajan työkykypassi – miten?
toimintakykyä tukevien ja edistävien elementtien liittäminen osaksi opiskelua saada opiskelija kokemaan liikunnan, terveystiedon ja työturvallisuuden opiskelu aidosti itseään ja omaa elämäänsä koskevana saada opiskelija ymmärtämään, että hyvinvointi on kokonaisuus, joka muodostuu unesta, ravinnosta sekä fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista TYÖKYKYPASSI KOKOAA TYÖKYVYN TEKIJÄT YHTEEN!

5 Ammattiosaajan työkykypassi - kenelle
Ammattiin opiskelevalle, joka haluaa huolehtia omasta toiminta- ja työkyvystään jo opintojen aikana sekä työelämään siirryttäessä. Miten eritasoiset opiskelijat hyötyvät passista? Kaikki opiskelijat: opetussuunnitelmat ja teemahetket Aktiivit: oppilaitoksen harrastustoiminnan kehittäminen Hyperaktiivit: oppilaitoksen ulkopuolisen harrastustoiminnan hyödyntäminen HYVINVOINTIA PINNALLE, VALMIUKSIA TULEVAISUUTEEN JA ETUA TYÖNHAKUUN!

6 Ammattiosaajan työkykypassin sisältö
5 x 40 tunnin opintosuoritukset (40 h = lähiopetustuntimäärä + itsenäinen osa) toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta terveysosaaminen ammatin työkykyvalmiudet harrastuneisuus ja yhteistyötaidot työkykyvalmiuksien vahvistaminen suorituksia sekä opinnoista että vapaa-ajalta opintojen suoritusjärjestys ja aikataulutus vapaa työkykypassin suorittamisesta merkintä päättötodistukseen palaute työelämästä ollut positiivinen!

7 AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI
Pakollinen liikunta Vapaasti valittava –liikunta Kerhot, asuntola Järjestöt Ammattiosaajan tykypassi Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta Terveys-osaaminen Ammatin työkyky- valmiudet Harrastuneisuus ja yhteistyövalmiudet Työkyky- valmiuksien vahvistaminen Toimintakykyä syventävä pakollinen tai vapaasti valittava opintokokonaisuus Työssäoppimisjaksot Pakollinen tai vapaasti valittava terveystieto Tuutor- Kerho- Kulttuuri- Oppilaskunta- Tuomari- Järjestö- Seuratoiminta Ammattiaine-opinnot Työturvallisuus Työergonomia, ensiapukurssit jne. Hyvinvoiva oppimisympäristö Työelämä ja yhteiskunta

8 Ammattiosaajan työkykypassi
ESIMERKKI TYÖKYKYPASSIN TOTEUTTAMISESTA Toiminta- ja työkykyä edistävä liikunta pakollinen liikunnan opintokokonaisuus (1. vuoden syksyllä) liikunta osana ammattiin kasvamista ja ammatin työkykyhaasteet huomioiden kartoitetaan fyysinen kunto; motivaation lisääminen, vertaaminen omaan tulokseen, seuranta ohjaaminen toiminta- ja työkykyä edistävään liikuntaan opiskelija suorittaa vähintään 40 tuntia ja täyttää osa-alueelle määritetyn tavoitteen liikunnanopettaja merkitsee hyväksytyn suorituksen opintorekisteriin

9 Ammattiosaajan työkykypassi
2. Terveysosaaminen pakollinen terveystiedon opintokokonaisuus (1. vuoden keväällä) terveystieto ammattiin kasvamisen tukena ja omakohtaisena kartoitetaan terveyskäyttäytymistä, valitun osa-alueen seuranta ohjaaminen terveyttä edistävään käyttäytymiseen => tieto käytäntöön vähintään 40 tuntia ja tavoitteen saavuttaminen terveystiedon opettaja merkitsee hyväksytyn suorituksen opintorekisteriin

10 Ammattiosaajan työkykypassi
3. Ammatin työkykyvalmiudet toisen vuoden ammattiopinnot työturvallisuus, mahdollisesti joku kurssi (esim. ensiapu) oman toiminnan seuranta ja arvioiminen (työturvallisuuden ja työkykyyn vaikuttavan terveyskäyttäytymisen seuranta ja arviointi) ohjaaminen turvalliseen työskentelyyn ja opitun soveltaminen ammattikuntopiirit, teemapäivien järjestäminen, taukojumpat vähintään 40 tuntia ja tavoitteen saavuttaminen ammattiaineenopettaja merkitsee hyväksytyn suorituksen opintorekisteriin

11 Ammattiosaajan työkykypassi
4. Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot Harrastustoiminnan tutorkoulutukset ja -toiminta, toisen vuoden aikana aktiivisuus, sitoutuminen ja yhteistyötaidot vähintään 40 tuntia ja tavoitteen saavuttaminen harrastustutortoiminnasta vastaava merkitsee hyväksytyn suorituksen opintorekisteriin

12 Ammattiosaajan työkykypassi
5. Työkykyvalmiuksien syventäminen työssäoppimisjakso, 3. vuoden aikana opiskelija seuraa annettuja teemoja, ALPO.fi-hyvinvointiportaalia hyödyntäen miten oma toiminta vaikutti työssäjaksamiseen keskustelut työpaikkaohjaajan kanssa vähintään 40 tuntia ja tavoitteen saavuttaminen työssäoppimisen ohjaaja merkitsee hyväksytyn suorituksen opintorekisteriin

13 Käyttöönoton mahdollisuuksia
yhteistyö eri toimijoiden kesken moniammatillisesti terveydenhoitajan hyödyntäminen ammattikuntopiirit, taukojumpat yhteistyö passia toteuttavien ammattiopistojen välillä opetussuunnitelmien perusteissa terveys, turvallisuus ja toimintakyky on yksi yhdestätoista elinikäisen oppimisen avaintaidoista liikunnan ja terveystiedon hyödyntäminen toisiaan tukevina => teoriasta käytäntöön omakohtaisuus, omaehtoisuus ja toiminnallisuus

14 Onnistumisen edellytyksiä
Mistä liikkeelle? nimetään työkykypassia koordinoiva henkilö kootaan työkykypassiryhmä/työkykypassiryhmiä viemään passia eteenpäin yksikössä/yksiköissä kartoitetaan nykyiset opintokokonaisuudet ja niiden soveltuminen työkykypassin osa-alueiden toteuttamiseen päivitetään olemassa olevia kokonaisuuksia siten, että ne täyttävät kullekin osa-alueelle valtakunnallisesti määritetyt tavoitteet suunnitellaan valintatarjottimelle uusia työkykypassiin sopivia kursseja

15 Onnistumisen edellytyksiä
Pelisäännöt osa-alueisiin hyväksyttyjen suoritusten ja suoritusjärjestyksen selvillä olo mitä passiin hyväksytään ja miten se dokumentoidaan miten oppilaitoksen ulkopuolella kerätyt suoritukset dokumentoidaan ja hyväksytään tallennetaanko opinnot sähköisesti portaaliin vai ammattiosaajan huoltokirjaan kuka hyväksyy osa-alueen/osa-alueiden suorittamisen

16 Onnistumisen edellytyksiä
Tukitoimet onnistuneelle työkykypassin käyttöönotolle toimintaa tukeva opetussuunnitelma asiasta kiinnostunut johto ja henkilöstö henkilöstön välinen yhteistyö, jossa mukana ovat liikunnan- ja terveystiedonopettajat, ammattiaineen opettajat, ryhmänohjaajat, terveydenhoitajat, työpaikkaohjaajat, opot, asuntolaohjaajat jne. riittävästi resurssia toimintaan myönteinen suhtautuminen työkykyyn ja hyvinvointiin koko oppilaitoksessa opiskelijoiden motivointi ja ohjaus vastuuhenkilöiden kouluttaminen tiedottaminen ja markkinointi sekä henkilöstölle että opiskelijoille

17 Todistus työkykypassista
Ammattiosaajan työkykypassin suorittamisesta tulee merkintä tutkintotodistuksen päättötodistusosaan Opintoihin sisältyvät kohdan alle Opiskelijalle voidaan myöntää erillinen todistus työkykypassin suorittamisesta ALPO.fi-hyvinvointiportaalin avulla Kokonaisuudesta ei anneta numeroarvosanaa eikä työkykypassi sinällään edellytä numeraalista arvosanaa Ammattiosaajan työkykypassiin sisällytetyt pakollisina tai valinnaisina tutkinnon osina suoritettavia osa-alueita arvioidaan asteikolla 1 – 3 ammatillisessa koulutuksessa annetun asetuksen mukaisesti

18 ALPO.fi-hyvinvointiportaali
ammattiosaajan työkyvyn työkalu tietoa terveydestä, eri alojen työkyvyn haasteista ja työelämästä blogissa opiskelijoiden omia juttuja ammattiosaajan työkykypassin suoritusten sähköinen keräämispaikka harjoitus- ja harrastuspäiväkirja ammattiin opiskelevien fyysisten testien koontipaikka

19 Ajankohtaista ensimmäisessä haussa tukea työkykypassin käyttöönottoon sai 20 koulutuksen järjestäjää toisella avustuskierroksella tukea on myönnetty 25 koulutuksen järjestäjälle, joista uusia on 12 huhti-toukokuussa jälleen mahdollisuus hakea OPH:lta tukea passin käyttöönottoon pilottivaiheessa aloittaneille todistuksia on jo myönnetty muutamia kymmeniä ensimmäiset käyttöönoton jälkeiset passit valmistuvat keväällä 2011

20 SAKU ry:n rooli passin levittäminen uusille käyttöönottajille
käyttöönottajien tuki SAKU on the road -työkykypassikiertue valtakunnalliset koulutukset apua tiedotukseen ja markkinointiin sekä henkilöstölle että suoraan opiskelijoille työelämämarkkinointi Lisätiedot: Työkykypassikoordinaattori Sari Mantila-Savolainen, puh

21 SAKU-ETIKETTI olen mukana joukkueessa, koska hallitsen lajini ja hoidan koulutyöni kilpailumatkoilla edustan oppilaitostani ja noudatan oppilaitokseni järjestyssääntöjä kellon opin jo alakoulussa – siksi osaan olla sovittuna aikana sovitussa paikassa jos en pärjää selvin päin, en lähde mukaan olleenkaan jos minun on pakko tupakoida, teen sen sille varatulla paikalla siistiin pukuhuoneeseen on mukava mennä – siksi siivoan jälkeni porukalla parempiin tuloksiin – tuen ja autan muita, niin muut tukevat ja auttavat minua tykkään reilusta pelistä – joten pelaan itsekin reilua peliä me kaikki saatamme tehdä virheitä – myös tuomarit hyvä suoritus on hyvä suoritus – vaikka se ei olisikaan minun tekemäni pelisääntöjen rikkoja on raukkis, joka ei osaa pelata – siksi pelaankin sääntöjen mukaan kunnioitan itseäni – siksi kunnioitan myös muita ihmisiä kaveria ei jätetä – yhteistyö on turvallisuutta säännöillä luodaan turvallisuutta – turvallisuus on yhteistyötä

22 KIITOS! Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry MORJES!


Lataa ppt "Ammattiosaajan työkykypassi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google