Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perusopetuksen jälkeinen lisäopetus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perusopetuksen jälkeinen lisäopetus"— Esityksen transkriptio:

1 Perusopetuksen jälkeinen lisäopetus
Vasaramäen koulu Turku, Finland

2

3 Perusopetuksen jälkeen on mahdollisuus lisäopetukseen…
Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille nuorille voidaan järjestää perusopetuslain mukaista, yhden lukuvuoden kestävää lisäopetusta. Lisäopetukseen voidaan ottaa nuori, joka on saanut perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna. Lisäopetuksesta käytetään puhekielessä usein myös termiä ”kymppiluokka”. Opiskelijalle annetaan lisäopetuksessa opetusta ja ohjausta vähintään 1100 tuntia. Lisäopetuksen voi suorittaa myös muussa kuin omassa peruskoulussa. Koulutus ei kuulu yhteishakuun, vaan siihen haetaan suoraan asianomaiseen oppilaitokseen. Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 määrittelevät opetuksen keskeiset tavoitteet ja järjestämisen periaatteet. Lisäopetusta varten ei ole määritelty valtakunnallista tuntijakoa eikä oppimäärää. Opetus suunnitellaan yksilöllisesti lisäopetuksen opiskelijoiden tarpeisiin. Lisäopetuksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle myönteisiä oppimiskokemuksia erilaisissa oppimisympäristöissä, vahvistaa itsenäisyyttä ja vastuullisuutta ja kehittää itsetuntemusta, kehittää opiskelutaitoja sekä parantaa jatko-opintoihin pääsyn edellytyksiä ja opinnoissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Lisäopetuksen opiskelija on oikeutettu tarvittaviin oppilashuolto- ja tukipalveluihin.

4 Mitä on lisäopetus? Lisäopetuksen opetussuunnitelmaan voi kuulua peruskoulussa opiskeltuja yhteisiä ja valinnaisia aineita, muita perusopetuksen tehtävän mukaisia aineita tai oppiainekokonaisuuksia, ammattiin valmentavia opintoja sekä työelämään tutustumista. . Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus myös korottaa perusopetuksen oppimäärään kuuluvien yhteisten aineiden arvosanoja ja koulun opetustarjonnan mukaan myös valinnaisten aineiden arvosanoja. Perusopetuksen oppimäärään kuuluvissa yhteisissä oppiaineissa arvioinnin tulee perustua perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereihin. Valinnaisten aineiden arvioinnissa noudatetaan, mitä ko. aineiden arvioinnista on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja opetuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa päätetty. Muissa opiskelijan opinto-ohjelmaan kuuluvissa opinnoissa arviointi perustuu opinto-ohjelmassa asetettuihin yksilöllisiin tavoitteisiin. Lisäopetuksessa käytettävät todistukset ovat välitodistus tai jaksotodistus, joiden antamisesta päätetään opetussuunnitelmassa todistus lisäopetuksen suorittamisesta todistus lisäopetuksessa suoritetuista opinnoista

5 YsiPlus Vasaramäen koulu tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle kymppiluokalle. Meidän vaihtoehtomme on YsiPlus. Seon mahdollisuus onnistuneeseen aikalisään! Tavoitteenamme on ehkäistä syrjäytymistä ja tukea nuorta tämän peruskoulun jälkeisissä valinnoissa: YsiPlus tukee ja vahvistaa oppilaan valmiuksia jatkaa opintoja joko lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa. Tarjoamme myös mahdollisuuden oppisopimukseen johtavalle opintielle. Opiskelu tarjoaa opiskelijalle myönteisiä oppimiskokemuksia. Jokainen opiskelija saa ohjausta ja neuvontaa. Erityisesti huomiota kiinnitetään elämänhallintaan. Ryhmän koko on opiskelijaa. Ryhmän luokanvalvoja on koulutukseltaan erityisopettaja. Ryhmällä on hänen lisäkseen oma valmentaja. Eri oppiaineiden opetuksessa ovat mukana Vasaramäen koulun aineenopettajat.

6 YsiPlus-tavoitteet Tavoitteenamme on, että opiskelijan
Elämänhallinta ja valmiudet hoitaa omia asioitaan paranevat Minäkuva vahvistuu Sosiaaliset taidot paranevat Opiskelutaidot kehittyvät Opiskelun sisältö lähtee tämän omista vahvuuksista ja taipumuksista Oman tulevaisuuden ja uran suunnittelu helpottuu, kun hänelle tehdään jatkosuunnitelma, joka lisäopetusvuoden aikana mahdollisesti tarkentuu. Opiskelijalle laaditaan oppimissuunnitelma. Jos hänellä on HOJKS, se otetaan huomioon. Jatko-opinto- ja työelämävalmiudet paranevat, kun on mahdollisuus korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja


Lataa ppt "Perusopetuksen jälkeinen lisäopetus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google