Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Atto ja avaintaidot työssä oppien? Sirkka Hulkkonen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Atto ja avaintaidot työssä oppien? Sirkka Hulkkonen."— Esityksen transkriptio:

1 Atto ja avaintaidot työssä oppien? Sirkka Hulkkonen

2 Voiko ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia ja elinikäisen oppimisen avaintaitoja oppia työssä?

3 Miksi tästä keskustellaan? - Suuret keskeyttämisluvut - Alhainen läpäisyaste - Syynä usein atto –opintojen suoritusten puuttuminen - Opiskelijat käytäntöorientoituneita - Kielteinen asenne koulunkäyntiin - Motivoituneet ja lahjakkaat turhautuvat koulussa hitaampien tahdissa

4 Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat työelämän toimintakokonaisuuksiin perustuvista tutkinnon osista: Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov

5 Mitä atto täydentää...... Peruskoulussa opitun aukkoja? Ammatillista oppimista? Valmistautumista jatko-opintoihin? Kenen näkökulmasta attoa tarkastellaan?

6 Atto ja avaintaidot Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Pakolliset 16 ov:  Äidinkieli 4 ov  Ruotsi 1 ov  Englanti 2 ov  Matematiikka 3 ov  Fysiikka ja kemia 2 ov  Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov  Liikunta 1 ov  Terveystieto 1 ov  Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat 4 ov Vapaasti valittavia 10 ov. Elinikäisen oppimisen avaintaidot oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja työkyky aloitekyky ja yrittäjyys kestävä kehitys estetiikka viestintä ja mediaosaaminen matematiikka ja luonnontieteet teknologia ja tietotekniikka aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit

7 Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisällytetään ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien tavoitteisiin ja arvioidaan niiden yhteydessä.

8 Millaisia osaajia tulevaisuudessa tarvitaan? Mitkä ovat tulevaisuuden työntekijän tärkeimmät taidot? muuttuvassa maailmassa ….

9 Toiminta- ja oppimisympäristöt muuttuvat Ilmiöt Käyttäytyminen Teknologia Rakenne Sovellettu Jyri Engesrömin ja ajattelusta/SH Digitalisoituminen Miten vaikuttaa osaamiseen, työntekoon? Sähköiset palvelut? Etätyö? Globalisaatio Miten vaikuttaa yrityksiin? - työpaikat, markkinat? - monikulttuurisuus? - eettiset kysymykset? ”Googlettaminen” - Miten vaikuttaa tiedonhankintaan? - Yritysten läsnäolo verkossa? Media Miten vaikuttaa markkinointiin? Asiakaspalvelut verkossa? Sosiaalinen media?

10 Millaisia haasteita nämä muutokset luovat osaamiseen, oppimiseen ja opetukseen? Miten opettajuus muuttuu? Miten työpaikat voivat olla mukana kehittämässä tulevaisuuden osaajia?

11 Työssäoppiminen laajenee …. 20 ov työssä koko tutkinto työssä - - - + - - - - - - - - ammattiosaamisen -- - - - - - - - - - - - - - näyttö -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 Miten atto- opinnot sijoitetaan opetussuunnitemaan (rakenne)? - kokonaisuuksien laajuus? - kokonaisia tai puolikkaita jaksoja? - missä vaiheessa tutkinnon suorittamista? - kuka saa opettaa? = hallinnollisia kysymyksiä

13 Entä opiskelijoiden ja työelämän näkökulmasta? Miten opetussuunnitelma toteutuu yksittäisen opiskelijan hopsissa ja topsissa?

14 Millaisia ratkaisuja atto -opintojen integroimiseksi ammatillisiin opintoihin ja työssäoppimiseen voisi löytyä? - opettajien yhteistyö? - atto -opettajat työpaikoille yhdessä ammatin opettajien kanssa? Oppimisympäristönä aidot vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutilanteet

15 Ihanteellisessa oppimisympäristössä opiskelija saa joustavasti valita: mitä missä milloin miten ja kenen kanssa opiskelee Suuri vapaus edellyttää opiskelijalta omatoimisuutta, vastuuta ja dialogivalmiuksia. Opettajalta se vaatii tuottajan, ohjaajan ja narulla työntämisen taitoa! Tieto- ja viestintätekniikasta löytyy toteuttamiseen verrattomat apuvälineet. http://openetti.aokk.hamk.fi/mkuivalahti/animaatiot/Oppimiskasitys.html

16 Keskustellaan, luodaan uutta oppimiskulttuuria Keskustelu on käynnissä blogeissa: http://latoppi.blogspot.com http://mikahuolettaa.blogspot.com Tietoja kehittämishankkeiden wikisivuilta: http://toplaaja.wikispaces.com

17 Tänään täällä viritetyt keskustelut jatkuvat: http://topinvirrassa.ning.com Myös aineistot tallennetaan topinvirrassa - sivustolle.

18 Kiitos!


Lataa ppt "Atto ja avaintaidot työssä oppien? Sirkka Hulkkonen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google