Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN HAKEMINEN

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN HAKEMINEN"— Esityksen transkriptio:

1 JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN HAKEMINEN

2 JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN HAKEMINEN Näyttötutkinto-opas
Hakemuspaperi kuten muihinkin K & H:n tutkintoihin Liitteiksi näyttöjen järjestämissuunnitelma Näyttötutkinto-oppaan mukaan (ss. 24 – 27) sama sisältö kuin jos haettaisiin OPH:lta tutkinnon järjestämisedellytysten arviota Hakemuksen liitteet arvioijaluettelo näyttösuunnitelma

3 NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Taustatiedot
Tutkinnon järjestäjän tiedot Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin sopimusta haetaan Tutkintokieli liitteiden kieli Tutkinnon vastuuhenkilö Kokemus tutkintojen järjestämisestä Arvioi suorittajamääristä vuosittain tulevien 3 vuoden tähtäimellä

4 NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Taustatiedot
Tiedotus ja markkinointi tälle tutkinnolle Yhteistyö työelämän kanssa millaista yhteistyötä tutkinnon järjestäjä tekee yhteistyötä alan työelämän kanssa tutkintoa järjestettäessä miten ennakoidaan alueellisia työelämän tutkintotarpeita miten ylläpidetään oman henkilöstön työelämäosaamista

5 NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Taustatiedot
Ohjauksen resurssit määräys henkilökohtaistamisesta miten tutkinnon suorittajan ohjaus organisoidaan henkilökohtaistamisen eri vaiheissa mitä eri ohjausmuotoja käytetään miten ohjataan henkilöitä, jotka eivät osallistu valmistavaan koulutukseen miten paljon eri resursseja (aikaa, henkilöitä yms.) annetaan ohjaukselle millainen pätevyys on ohjaukseen osallistuvilla henkilöillä miten ko. henkilöiden ohjausosaamista ylläpidetään ja kehitetään

6 NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Taustatiedot
Perittävät maksut tutkintomaksut eri tilanteissa maksut valmistavasta koulutuksesta maksut, jos tutkinnon järjestäjä järjestää näyttöjä muille kuin omaan valmistavaan koulutukseen osallistuville maksut tutkinnon osan suorittamisesta maksut tutkinnon osaan valmistavasta koulutuksesta

7 NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Näyttöjen sisältö
Tutkinnon perusteet näyttöjen suunnittelun… näyttösuunnitelman mukaan LIITE: NÄYTTÖSUUNNITELMA Näyttöjen tarjonta ja sijoittuminen näyttöjen järjestämisen organisointi jaksotus näytöt valmistavan koulutuksen ulkopuolelta tuleville Näyttöjen täydentäminen ja uusiminen menettelytavat

8 NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Näyttöjen sisältö
Näyttöympäristöt millaisissa ympäristöissä näytöt järjestetään jos näyttöjä ei järjestetä tutkinnon suorittajan omassa työympäristössä: missä ja miten näytöt toteutetaan mistä syystä näytöt toteutetaan muualla kuin omalla työpaikalla

9 NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Henkilökohtaistaminen
Miten tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan tulevan määräyksen vaiheissa hakeutumisvaihe tutkinnon suorittamisvaihe

10 NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Henkilökohtaistaminen
Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen aiemmin opitun tunnistaminen milloin miten kenen kanssa vaikutus näyttösuunnitelmaan LIITE: LÄHTÖTASON KARTOITUS

11 NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Henkilökohtaistaminen
Tutkinnon suorittamisvaiheessa aiemmin osoitetun osaamisen tunnustaminen osaaminen? dokumentit? prosessi? näyttösuunnitelman laatiminen laatimiseen osallistuvat tarkentaminen ja tarkistaminen työelämän edustajien osallistuminen LIITE: MALLI HENKILÖKOHTAISTETUSTA NÄYTTÖSUUNNITELMASTA (jos mahdollista)

12 NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Näyttöjen arviointi
Arvioijien valinta ja kouluttaminen millä perusteilla työelämästä tulevat arvioijat valitaan miten arvioijat koulutetaan koulutuksen sisältö koulutuksen kesto ja laajuus koulutusmenetelmät miten arvioijien arviointitaitoa ylläpidetään miten arvioijat perehdytetään yksittäisen näytön arviointiin

13 NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Näyttöjen arviointi
Arviointiaineiston kerääminen millaisesta aineistosta tehdään arviointi tutkinnon suorittajan nitsearviointi Arviointi ja arviointipäätös arviointiprosessin kuvaus tutkinnon suorittajan itsearvioinnin huomioonottaminen jääviyskysymykset miten menetellään, jos arvioijat eivät ole yksimielisiä?

14 NÄYTTÖJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Näyttöjen arviointi
Arvioinnin dokumentointi arvioinnista muodostuvat dokumentit näyttökohtaisesti, tutkinnon osasta ja koko tutkinnosta LIITE: KÄYTETTÄVÄT ARVIOINTILOMAKKEET


Lataa ppt "JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN HAKEMINEN"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google