Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SAK:n luottamushenkilöpaneeli ”Palkaton työ” Helmikuu 2012 N=1220.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SAK:n luottamushenkilöpaneeli ”Palkaton työ” Helmikuu 2012 N=1220."— Esityksen transkriptio:

1 SAK:n luottamushenkilöpaneeli ”Palkaton työ” Helmikuu 2012 N=1220

2 Vastaajat •Kyselyyn vastasi 1220 luottamushenkilöä, joista 55% toimii luottamusmiehenä, 28% työsuojeluvaltuutettuna ja 16 % molemmissa tehtävissä •Vastaajat jakautuivat sektoreittain seuraavasti: teollisuus 43%, julkinen sektori 27%, yksityiset palvelualat 22% ja kuljetussektori 9%. Jakaumat vastaavat hyvin SAK:laisten liittojen jäsenjakaumaa.

3 Vastaajat luottamustehtävän mukaan

4 Vastaajat sektoreittain

5 Harjoittelijat SAK:laisilla työpaikoilla •Opintoihin liittyviä harjoittelijoita on ollut 84 prosentilla työpaikoista. Vähiten heitä on ollut kuljetusalalla (75%) ja eniten yksityisissä palveluissa (89%). •Työllistämistoimiin liittyviä harjoittelijoita sen sijaan on ollut alle puolella (43%) SAK:laisista työpaikoista – eniten julkisella sektorilla (58%) ja palvelualoilla (55%). •Vain reilulla neljänneksellä työpaikoista (29%) harjoittelijoiden ottamisesta on sovittu yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Useimmin työharjoittelua on käsitelty yhteistoiminnassa (41%) suurilla, yli 250 henkilön työpaikoilla. •Erillisiä työnohjaussuunnitelmia on tehty kolmanneksella työpaikoista. Neljännes vastaajista tosin ei osannut sanoa, onko suunnitelmaa tehty.

6 Onko ollut harjoittelijoita opiskeluun liittyen?

7 Onko ollut harjoittelijoita opiskeluun liittyen? Sektoreittain.

8 Onko ollut ollut harjoittelijoita työllistämistoimiin liittyen?

9 Onko ollut harjoittelijoita työllistämistoimiin liittyen? Sektoreittain.

10 Onko harjoittelijoiden käyttämisestä sovittu yt-menettelyssä?

11 Onko harjoittelijoiden käyttämisestä sovittu yt-menettelyssä? %, henkilöstön määrä

12 Onko työnohjauksesta laadittu erillinen suunnitelma?

13 Onko työnohjauksesta laadittu erillinen suunnitelma? %, henkilöstön määrä

14 Työnohjaus •Yli puolet vastaajista (53%) on sitä mieltä, että työnohjaajat saavat ohjausta joko vain jonkin verran tai niukasti. Ainostaan 15 prosenttia SAK:laisista luottamushenkilöistä pitää työnohjaajien ohjausta ja opastusta riittävänä. •Lähes kaksi kolmasosaa (61%) luottamushenkilöistä toteaa, että harjoittelijoiden työnohjaus koetaan työpaikoilla kuormittavaksi. Erittäin kuormittavaksi se koetaan kuudella prosentilla työpaikoista. •Jonkinlaisen korvauksen työnohjaajat saavat vain neljänneksellä työpaikoista (26%).

15 Saavatko työnohjaajat riittävästi ohjausta?

16 Saavatko työnohjaajat jonkinlaisen korvauksen?

17 Koetaanko työnohjaus kuormittavaksi?

18 Vakituisen työvoiman korvaaminen harjoittelijoilla •Paneelistien mukaan joka neljännellä työpaikalla (25%) harjoittelijoita käytetään joskus korvaamaan vakituista työvoimaa. Säännöllisesti näin tapahtuu viidellä prosentilla työpaikoista. •Eniten vakituista työvoimaa korvataan harjoittelijoilla yksityisissä palveluissa (joskus 31%, säännöllisesti 11%) ja julkisella sektorilla (joskus 31%, säännöllisesti 5%).

19 Korvataanko harjoittelijoilla vakituista työvoimaa?

20

21 Korvataanko harjoittelijoilla vakituista työvoimaa? %, henkilöstön määrä

22 Onko harjoittelijoita työllistynyt työpaikallenne?


Lataa ppt "SAK:n luottamushenkilöpaneeli ”Palkaton työ” Helmikuu 2012 N=1220."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google