Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TYÖHÖNOTTAMINEN JA TYÖSOPIMUS/M/S MARIELLA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TYÖHÖNOTTAMINEN JA TYÖSOPIMUS/M/S MARIELLA"— Esityksen transkriptio:

1 TYÖHÖNOTTAMINEN JA TYÖSOPIMUS/M/S MARIELLA 6.3.2007
Asianajotoimisto ILPO MOISALA Oy Mannerheimintie 160 B 00300 Helsinki Puh Fax

2 Työsopimus on aina toistaiseksi voimassaoleva työsopimus, ellei erikseen ole sovittu määräaikaisesta työsopimuksesta.

3 - työn luonne (kausiluonteisuus, tietty tilaus, harjoittelu)
Määräaikainen työsopimus edellyttää perusteltua, objektiivista syytä. - työn luonne (kausiluonteisuus, tietty tilaus, harjoittelu) - sijaisuus - epävarmuus ja vakiintumattomuus - vanhuuseläkeikä

4 Ketjusopimus: 2 tai useampi määräaikaista peräkkäin
- jos ketju pettää toistaiseksi voimassa oleva alusta alkaen - mitä seuraa? - irtisanomisajan palkka - vahingonkorvaus laittomasta työsuhteen päättämisestä - kulut

5 Suositus kirjallisesta työsopimuksesta
Työsopimus on pätevä myös suullisena.

6 Toistaiseksi vai määräajan?
Erot määräaikaisuuden näkökulmasta - ei voi lyhentää - ei voi keskeyttää (pl sijaisuus) - luvattu työtä ja palkkaa koko määräajaksi - ei voi pidentää samalla perusteella - päättymisaika tiedossa

7 - päättymisperuste sovittu jo työsopimusta tehtäessä
- ei voi irtisanoa koeaika max ½ kestosta, jos alle 8 kk riski, että tehtiinkin toistaiseksi voimassa oleva

8 ● Erot toistaiseksi oleva näkökulmasta
- jatkuva - keskeytettävissä - ei tarvitse pidentää - irtisanomisen varainen - päättymisperusteet laissa - koeaika aina 4 kk - ei virhemahdollisuutta sopimuksen muodossa

9 Työaika ei määrää sopimuksen muotoa
- täysiaikainen - osa-aikainen - osavuotuinen - työhönkutsuttava

10 Koeaika - Koeaika on työsuhteen alkuun sijoittuva harkinta-aika, joka antaa työnantajalle ja työntekijälle oikeuden purkaa välittömästi koeajan puitteissa ilman erityisiä työsuhteen päättämisperusteita.

11 - Koeaikamääräys on oltava työsopimuksessa, jos siihen vedotaan.
- Koeaikamääräys voidaan sopia aina toistaiseksi voimassa olevaan työsopimukseen sekä myös määräaikaiseen työsopimukseen (alle 8 kk koeaika max ½ kestosta).

12 Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa.
Purkaminen ei saa tapahtua epäasiallisilla perusteilla tehtävämuutoksen yhteydessä (ylennys koeaikamääräys tarkoittaa palaamista entiseen tehtävään).

13 Työhonottotiedot Työnantaja on velvollinen pyydettäessä antamaan kirjallisen selvityksen työntekijälle työnteon keskeisistä ehdoista. Työnantajan ja työntekijän koti- ja liikepaikka Työnteon alkamisajankohta Määräaikaisen työsopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste Koeaika

14 - Työntekopaikka ja/tai selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri kohteissa Työntekijän pääasialliset työtehtävät Työhön sovellettava työehtosopimus, jos sellainen on Palkan perusteet sekä palkanmaksukausi Säännöllinen työaika Vuosiloman määräytyminen Irtisanomisaika

15 Työehtosopimuksen yleissitovuus
Yleissitovuus edellyttää Työehtosopimus on valtakunnallinen Kysymys on asianomaisen alan työehtosopimuksesta Työehtosopimus on edustettavana pidettävä Työntekijän suorittama työ on ko. työehtosopimuksessa tarkoitettua tai siihen lähinnä rinnastuvaa työtä

16 Parhaat virheet Ei todistettavasti Väärä sopimusmuoto
Tehdään ketju, vaikka ei Koeaika jää pois Palkat yli taulukoiden Palkkaan sisällytetään lisiä

17 TES-korotuksien laiminlyönti
Työaika ja pekkaset Kilpailukiellon laajennus Koulutuskustannushyvitys


Lataa ppt "TYÖHÖNOTTAMINEN JA TYÖSOPIMUS/M/S MARIELLA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google