Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HumanistiURA 7.11.2013 Tutkinnon tuhannet mahdollisuudet Humanistitutkimuksen tuloksia Akavan Erityisalat Humanistitutkimus 2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HumanistiURA 7.11.2013 Tutkinnon tuhannet mahdollisuudet Humanistitutkimuksen tuloksia Akavan Erityisalat Humanistitutkimus 2013."— Esityksen transkriptio:

1 HumanistiURA 7.11.2013 Tutkinnon tuhannet mahdollisuudet Humanistitutkimuksen tuloksia Akavan Erityisalat Humanistitutkimus 2013

2 •2 700 humanistisen koulutuksen saanutta jäsentä arvioi omaa koulutustaan ja työuraansa. •Vastaajista 71 prosenttia on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita ja 25 prosenttia alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita. •85 prosenttia vastanneista on naisia. •Tutkimus toteutettiin jäsenistön sähköpostikyselynä 13 895 osoitteeseen. Aineisto käsiteltiin Tripod research Oy:ssä lokakuussa 2013. Humanistitutkimus 2013

3 Taustaa: vastaajien ikä ja sukupuoli Humanistitutkimus 2013

4 Yliopistosta valmistuneet humanistit työllistyvät tyypillisesti esimies- ja asiantuntijatehtäviin. AMK-puolella myös toimihenkilöasema on yleinen. Humanistitutkimus 2013

5 Koulutusaste ja asema työpaikoilla Humanistitutkimus 2013

6 Humanisteille on kysyntää kaikilla työnantajasektoreilla Humanistitutkimus 2013

7 Vastaajien työnantajasektorit (kokoaikaiset palkansaajat) Humanistitutkimus 2013

8 Asema työpaikalla työnantajasektoreittain

9 Puolet humanisteista saa töitä jo ennen valmistumistaan, vaikka humanistinen koulutus koetaan usein liian teoreettiseksi ja työelämälle vieraaksi. Noin puolet päätyy täysin koulutustaan vastaaviin tehtäviin ja kolmannes osittain koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Humanistitutkimus 2013

10 Työllistyminen valmistumisen jälkeen Humanistitutkimus 2013

11 Työllistyminen koulutusta vastaaviin tehtäviin Humanistitutkimus 2013

12 Ensimmäinen humanistin työpaikka on tyypillisesti määräaikainen •Ensimmäinen humanistin työpaikka on määräaikainen jopa 70 prosentilla. •Myöhemminkin pätkätyöt ovat yleisiä. •Voi jopa puhua pätkätöiden kierteestä, sillä esimerkiksi 40–50- vuotiaista humanisteista 15–20 prosenttia on määräaikaisessa työsuhteessa. •Pätkätyössä olevista 34 prosentilla määräaikaisuuksia on jatkettu useita kertoja. •Määräaikaisuuksien yleisimpiä syitä olivat sijaisuudet, hankerahoitus ja työn kausiluonteisuus. •Pieni vähemmistö ei tiennyt syytä määräaikaisuuteen. Humanistitutkimus 2013

13 Määräaikaisuudet tyypillisiä Humanistitutkimus 2013

14 Työssäni tarvitsen eniten… Humanistitutkimus 2013

15 Humanistista koulutusta tulee saada työelämälähtöisemmäksi. Tämä vaatimus korostuu etenkin yliopistopuolella. Vastaajat kaipasivat urasuunnittelua ja yhteyksiä työelämään jo opiskeluaikana. Humanistitutkimus 2013

16 Koulutuksen tuomat valmiudet työelämään •Valtaosa vastaajista kokee humanistisen koulutuksen kehittäneen hyvin kielitaitoa ja kulttuurien sekä historian tuntemusta. •Moni kiittää myös saaneensa hyvät valmiudet tutkimusten tuottamiseen. •Melko monen mielestä koulutus kehittää hyvin lisäksi viestintätaitoja ja valmentaa kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen. •Erityisesti viestintä- ja kielitaidoista koetaan olevan hyötyä omassa työssä. •Kielitaidon osalta humanistinen koulutus näyttääkin vastaavan melko hyvin työelämän tarpeita. Humanistitutkimus 2013

17 Miten hyvin humanistinen koulutus antoi valmiuksia näihin tehtäviin? Humanistitutkimus 2013

18 Näitä tärkeäksi koettuja valmiuksia koulutus ei antanut •Toisaalta esimerkiksi projektinhallinta, asiakaspalvelu ja ICT-taidot mainitaan melko usein osaamisalueiksi, joilla omassa työssä on käyttöä, mutta joista ei koulutus juuri tarjonnut eväitä. •Projektinhallinnan tarve ja ICT-taidot korostuivat yliopistoista valmistuneilla ja asiakaspalvelu amk- puolella. Humanistitutkimus 2013

19 Mietteitä humanistitutkinnosta ja työllistymisestä •Humanistin työ on usein mielenkiintoista mutta harvemmin rahakasta. •Moni pitkän työuran asiantuntijatehtävissä tehnyt kokee olevansa unelma-ammatissaan. •Toisaalta löytyy pieni omaan työelämäänsä ja koulutukseensa pettyneiden joukko. •Enemmistö toteaa koulutuksen sopivan yllättävänkin moneen tehtävään. •Noin kolmannekselle humanistinen tutkinto on avannut uran mielenkiintoiseen toiveammattiin, työhön, jolla on itselle merkitystä. Humanistitutkimus 2013

20 Mietteitä humanistitutkinnosta ja työllistymisestä •Mitä korkeampi asema työpaikalla, sitä tyytyväisempiä vastaajat olivat ammatinvalintaansa. •Toisaalta koulutukseensa pettyneitä on selkeä pieni joukko, joka kokee, ettei humanistikoulutuksesta ole juuri hyötyä työelämässä. •Näin ajattelee noin 14 prosenttia vastanneista •Noin 27 prosenttia on sitä mieltä, että työnantajilla on ennakkoluuloja humanisteja kohtaan. Humanistitutkimus 2013

21 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? (eniten samaa mieltä) Humanistitutkimus 2013

22 Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? (eniten eri mieltä) Humanistitutkimus 2013

23 Lisätietoa sonja.mikkola@akavanerityisalat.fi


Lataa ppt "HumanistiURA 7.11.2013 Tutkinnon tuhannet mahdollisuudet Humanistitutkimuksen tuloksia Akavan Erityisalat Humanistitutkimus 2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google