Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

F IN EL IB - KÄYTTÄJÄKYSELYN AINEISTON YLEISESITTELY - Y LIOPISTOT FinELib toteutti syys-lokakuussa 2011 tutkijoiden elektronisten julkaisujen käyttöä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "F IN EL IB - KÄYTTÄJÄKYSELYN AINEISTON YLEISESITTELY - Y LIOPISTOT FinELib toteutti syys-lokakuussa 2011 tutkijoiden elektronisten julkaisujen käyttöä."— Esityksen transkriptio:

1 F IN EL IB - KÄYTTÄJÄKYSELYN AINEISTON YLEISESITTELY - Y LIOPISTOT FinELib toteutti syys-lokakuussa 2011 tutkijoiden elektronisten julkaisujen käyttöä koskevan verkkokyselyn otsikolla ”Tieto tutkijan työpöydälle!”. Kysely suunnattiin yliopistojen, yliopistollisten sairaaloiden ja konsortioon kuuluvien tutkimuslaitosten tutkijoille. Tässä esityksessä kuvaillaan yliopistojen vastausjakaumia kyselyn eri osa-alueista. Kansalliskirjasto - FinELib

2 YLIOPISTOT Yliopistoissa työskenteleviä vastaajia oli 3026. Heistä neljä prosenttia työskenteli samanaikaisesti myös tutkimuslaitoksessa ja vajaa kolme prosenttia yliopistollisessa sairaalassa. Selkeästi eniten tuli vastauksia Helsingin yliopistosta. Yli kahden sadan vastauksen ylsivät myös Aalto-yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto ja Tampereen yliopisto. Yliopistotutkijoista 47 prosentilla oli tohtorintutkinto tai vastaava tutkinto. Yli vuoden verran koulutusta vastaavaa Suomessa hankittua työkokemusta oli 89 prosentilla ja ulkomailla hankittua 26 prosentilla yliopistotutkijoista. Kansalliskirjasto - FinELib

3 Y LIOPISTOT : A MMATTIASEMA Noin kolmanneksen vastaajista muodostivat tohtori- koulutettavat ja toisen kolmanneksen tutkijat / erikoistutkijat. Kansalliskirjasto - FinELib

4 Y LIOPISTOJEN VASTAAJAMÄÄRÄT TIETEENALOITTAIN Tieteenaloista parhaiten olivat edustettuina yhteiskunta- ja käyttäytymis- tieteilijät (18 %), biotieteiden ja maataloustieteen edustajat (15 %) sekä lääke- ja terveystieteiden edustajat (14 %). Kansalliskirjasto - FinELib

5 Y LIOPISTOT : Y HTEISTYÖ MUIDEN TUTKIJOIDEN KANSSA Lähes kolme neljännestä vastaajista ilmoitti tekevänsä jatkuvasti tutkimus- ja julkaisuyhteis- työtä muiden tutkijoiden kanssa. Kansalliskirjasto - FinELib

6 Y LIOPISTOT : TUTKIMUSYHTEISTYÖ Monitieteistä julkaisu- tai tutkimusyhteistyö tä teki jatkuvasti neljännes yliopistotutkijoista ja satunnaisesti vajaa puolet. Kansalliskirjasto - FinELib

7 Y LIOPISTOT : K ANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Suurin osa vastaajista koki kansainvälisen yhteistyön tärkeäksi tai melko tärkeäksi. Vain 8% vastaajista ei tee kansainvälistä yhteistyötä. Kansalliskirjasto - FinELib

8 Y LIOPISTOT : E LEKTRONISTEN JULKAISUJEN SAATAVUUS Yliopisto- tutkijoista noin 64 prosenttia ilmoitti, että suurin osa heidän käyttämistään tieteellisistä julkaisuista on saatavilla elektronisessa muodossa. Reilun 13 prosentin mukaan kaikki on saatavilla elektronisessa muodossa. Yhteensä reilu kahdeksan prosenttia vastasi, että kaikki tai merkittävä osa heidän käyttämistään aineistoista on saatavilla vain painettuna. Kansalliskirjasto - FinELib 4.1 Kuinka suuri osa käyttämistäsi tieteellisistä julkaisuista on saatavilla elektronisessa muodossa?

9 Y LIOPISTOT : J ULKAISUJEN LUKUTAVAT Kyselyssä tiedusteltiin erilaisia tapoja lukea tieteellisiä julkaisuja. Vastausvaihtoja oli mahdollista valita useampi kuin yksi. Erot tieteellisten artikkeleiden ja monografioiden lukemisessa olivat varsin suuret. Artikkeleita luetaan suoraan koneelta tai tulostettuna, kirjoja sen sijaan edelleen painettuna. Mobiililaitteiden käyttö lukuvälineinä oli kaiken kaikkiaan varsin vähäistä. Kansalliskirjasto - FinELib

10 Y LIOPISTOT : TIEDONHAKU Kolme neljästä yliopistotutkijasta ilmoitti aloittavansa tiedonhaun käyttämällä Googlea tai muuta hakukonetta. Reilu 60 prosenttia aloitti tiedonhaun oman organisaation kirjaston kotisivulta tai tiedonhaku- portaalista. Kansalliskirjasto - FinELib 5.1 Mistä aloitat tiedonhaun? Valitse ne kolme, joita käytät eniten. (Vastaukset %na) N=3001

11 Y LIOPISTOT : J ULKAISUJEN HANKINTA Yliopisto- tutkijoista 92 prosenttia käytti jatkuvasti oman organisaationsa (esim. kirjaston) kautta hankittuja julkaisuja. Omilla rahoillaan julkaisuja osti jatkuvasti 11 prosenttia vastaajista. Kansalliskirjasto - FinELib 6.2 Miten käyttämiesi tieteellisten julkaisujen hankinta kustannetaan?

12 Y LIOPISTOT : KIRJASTOPALVELUT Yliopisto- tutkijoiden keskuudessa kolme toivotuinta palvelua olivat lisätiedot käytettävissä olevista aineistoista (51,7 %), portaalien, hakukoneiden tai tiedonhaun käyttöliittymien käyttäjäkoulutus (31,6 %) sekä tiedotus kirjaston tarjoamista palveluista (30 %). Kansalliskirjasto - FinELib 7.2 Mitä apua tai tukea toivot oman organisaatiosi kirjastolta / tietopalvelulta? Valitse kolme (vastaukset %:na) N=2420

13 Kansalliskirjasto - FinELib Lisätietoja: finelib (at) helsinki.fi http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/finelib_konsortio/hankkeet/kayttajakysely.html


Lataa ppt "F IN EL IB - KÄYTTÄJÄKYSELYN AINEISTON YLEISESITTELY - Y LIOPISTOT FinELib toteutti syys-lokakuussa 2011 tutkijoiden elektronisten julkaisujen käyttöä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google