Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012 Akava 19.9.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012 Akava 19.9.2012."— Esityksen transkriptio:

1 Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012 Akava 19.9.2012

2 Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012  Työmarkkinajärjestöt toteuttivat keväällä 2012 tasa- arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten tekemistä ja vaikuttavuutta koskevan kyselyn työpaikoilla.  Tässä raportissa esitetään Akavan toteuttaman kyselyn tulokset.  Akavan kyselyn vastaajat ovat julkisen ja yksityisen sektorin luottamusmiehiä ja pääluottamusmiehiä.  Kuntien ja yksityisen sektorin luottamusmiesten vastaukset on huomioitu painottaen, jos vastaaja on vastannut useamman luottamusmiehen puolesta.  Muilla sektoreilla vastaukset on huomioitu painolla yksi.  Raportissa esitetään henkilöstömäärältään vähintään 30 hengen työpaikkojen tulokset.

3 Vastausasteet sektoreittain 3 Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012

4 Vastaajat organisaation koon mukaan 4 Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012

5 Naisten ja miesten osuus organisaatiossa 5 Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012

6 Onko työpaikalla tehty tasa-arvolain edellyttämä tasa- arvosuunnitelma? 6 Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012

7 Milloin suunnitelmat on tehty tai päivitetty? 7 Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012

8 Miten tasa-arvosuunnitelma valmisteltiin yhteistyössä henkilöstön edustajan kanssa? 8 Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012

9 Keitä henkilöstön edustajia tasa-arvosuunnitelman valmisteluun on osallistunut? 9 Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012

10 Mitä asioita tasa-arvosuunnitelmassa käsitellään? 10 Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012

11 Mitä asioita tasa-arvosuunnitelmassa käsitellään? Kaikki = 744 Kunta = 340 Valtio = 31Yksityinen n = 368 11 Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012

12 Onko laadittu tasa-arvolain edellyttämä kartoitus naisten ja miesten palkoista? 12 Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012

13 Milloin palkkakartoitus on tehty tai päivitetty? 13 Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012

14 Onko paikallisesti sovittu, että kartoitus tehdään vähintään kerran kolmessa vuodessa? 14 Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012

15 Keitä henkilöstön edustajia palkkakartoituksen käsittelyyn on osallistunut? 15 Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012

16 Miten palkkoja on tarkasteltu palkkakartoituksessa? 16 Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012

17 Kartoitettiinko eri palkanosat? 17 Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012

18 Miten palkkakartoitukseen osallistuneet ovat saaneet tietoa sen eri vaiheissa? 18 Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012

19 Havaittiinko palkkakartoituksen yhteydessä perusteettomia palkkaeroja? 19 Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012

20 Mihin toimenpiteisiin on ryhdytty, jos on havaittu perusteettomia palkkaeroja? 20 Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012 Kaikki (n=153)

21 Mihin toimenpiteisiin in ryhdytty, jos on havaittu perusteettomia palkkaeroja? Vastaajat, joiden työpaikalla on havaittu palkkaeroja Kaikki = 153 Kunta = 82 Yksityinen n = 68 21 Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012

22 Onko tasa-arvosuunnitelma ja sen valmistumisprosessi edistänyt tasa-arvoa organisaatiossanne? Vastaajat, joiden työpaikalla oli tehty tasa-arvosuunnitelma 22 Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012

23 Miten tasa-arvosuunnitelmasta ja siihen liittyvästä palkkakartoituksesta on tiedotettu henkilöstölle? Ne vastaajat, joiden työpaikalla tasa-arvosuunnitelma on tehty n=755 23 Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012

24 Miten tasa-arvosuunnitelmasta ja siihen liittyvästä palkkakartoituksesta on tiedotettu henkilöstölle? Ne vastaajat, joiden työpaikalla tasa-arvosuunnitelma on tehty Kaikki = 755 Kunta = 340 Yksityinen n = 368 24 Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012


Lataa ppt "Työmarkkinajärjestökysely tasa-arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksista 2012 Akava 19.9.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google