Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 ©TNS 2012 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 ©TNS 2012 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen."— Esityksen transkriptio:

1 1 ©TNS 2012 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen lupaa. WWF kosteikkokysely (221100141) S Viljelijä gallup: maatalouden kosteikot

2 2 ©TNS 2012 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen lupaa. WWF kosteikkokysely (221100141) Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä  n=372  Kokonaisvastaajanäyte 1 253 vastaajaa  vastausprosentti oli jopa 30, jota voidaan internet-kyselylle pitää erittäin hyvänä Kohderyhmä ja otanta  Aktiivimaanviljelijät  Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY- keskusten alueilta  Näytelähde: MMM/TIKE tukirekisteri; satunnaisotanta Tiedonkeräys  Kenttätyö 5.7.-5.9.2012  Tiedonkeräysmenetelmänä internetkysely, vastaajille lähetettiin sähköpostitse kutsu tutkimukseen  Tiedonkeräys ja -käsittely toteutettiin SFS-ISO 20252 -standardia noudattaen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

3 3 ©TNS 2012 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen lupaa. WWF kosteikkokysely (221100141) Valtaosalle maanviljelijöistä maatalouskosteikon käsite oli jo ennalta tuttu

4 4 ©TNS 2012 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen lupaa. WWF kosteikkokysely (221100141) Jo perustettuja maatalouskosteikkoja löytyi lähes joka kymmenenneltä vastaajalta

5 5 ©TNS 2012 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen lupaa. WWF kosteikkokysely (221100141) Vain reilu kolmannes vastaajista oli sitä mieltä että viljelijä saa kosteikoista ja niiden perustamisesta riittävästi tietoa

6 6 ©TNS 2012 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen lupaa. WWF kosteikkokysely (221100141) Vastanneista yli kolmasosan mielestä tieto kemiallisten menetelmien vaikutuksista lisää kosteikkojen perustamisen houkuttelevuutta

7 7 ©TNS 2012 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen lupaa. WWF kosteikkokysely (221100141) Neljäsosa kaikista vastaajista olisi valmis ottamaan kemiallisen käsittelyn käyttöön omilla maillaan, jo ennestään kosteikkoja perustaneista lähes 40 %

8 8 ©TNS 2012 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen lupaa. WWF kosteikkokysely (221100141) Yli kaksi viidesosaa vastaajista olisi valmis ottamaan osaa aktiivisten menetelmien käyttöä koskevaan koulutukseen

9 9 ©TNS 2012 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen lupaa. WWF kosteikkokysely (221100141) Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä ettei heidän tilaltaan tule liukoisen fosforin päästöjä/valumia

10 10 ©TNS 2012 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen lupaa. WWF kosteikkokysely (221100141) Lisää tietoa liukoisesta fosforista haluaisi jopa 60 % vastaajista, kosteikkoja jo perustaneiden ja niille maillaan sopivia paikkoja tietävien joukossa lisätietoa kaipaa kolme neljästä vastaajasta

11 11 ©TNS 2012 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen lupaa. WWF kosteikkokysely (221100141) Hieman yli neljäsosa vastaajista olisi valmis osallistumaan aktiivisten menetelmien aiheuttamiin kustannuksiin myös omalla rahalla

12 12 ©TNS 2012 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen lupaa. WWF kosteikkokysely (221100141) Aktiivisen menetelmän toteutukseen omalla rahalla vuotuisen summan mediaaniarvo on noin 300 € niiden vastaajien osalta, jotka olivat valmiita laittamaan omaakin rahaa menetelmään

13 13 ©TNS 2012 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen lupaa. WWF kosteikkokysely (221100141) Yli puolet vastaajista olisi valmis käyttämään omaa työaikaa aktiivisen menetelmän toteuttamiseen vaadittaviin käytännön töihin

14 14 ©TNS 2012 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen lupaa. WWF kosteikkokysely (221100141) Niistä jotka olivat valmiita laittamaan omaa työaikaa menetemiin, omaa työaikaa oltaisiin valmiita käyttämään keskimäärin noin kahden työpäivän verran

15 15 ©TNS 2012 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen lupaa. WWF kosteikkokysely (221100141) Yhdeksän kymmenestä vastaajasta pitäisi aktiivisten menetelmien käyttöä ympäristönäkökulmasta tukikelpoisena investointina

16 16 ©TNS 2012 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen lupaa. WWF kosteikkokysely (221100141) Jopa 78 % vastaajista antoi suostumuksensa jatkossa tapahtuviin maatalouden ympäristöasioita koskeviin yhteydenottoihin

17 17 ©TNS 2012 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen lupaa. WWF kosteikkokysely (221100141) Luonnontilaisten kosteikkojen kuivatus ei saa juurikaan kannatusta vastaajien joukossa, 59 % on sitä mieltä että kuivatus tulisi lopettaa

18 18 ©TNS 2012 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen lupaa. WWF kosteikkokysely (221100141) Yhteenveto kysymysten tuloksista


Lataa ppt "1 ©TNS 2012 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google