Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Jäsenkysely 2011 Tarja Ikonen 24.11.2011. Kyselyn toteuttaminen ja palautetut lomakkeet •Kysely lähetettiin 245 jäsenelle Kemin kaupungin varhaiskasvatuksen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Jäsenkysely 2011 Tarja Ikonen 24.11.2011. Kyselyn toteuttaminen ja palautetut lomakkeet •Kysely lähetettiin 245 jäsenelle Kemin kaupungin varhaiskasvatuksen."— Esityksen transkriptio:

1 Jäsenkysely 2011 Tarja Ikonen 24.11.2011

2 Kyselyn toteuttaminen ja palautetut lomakkeet •Kysely lähetettiin 245 jäsenelle Kemin kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköihin ja hallintoon, perusopetuksen kouluihin, lyseon lukioon, työväenopistoon ja Länsi-Pohjan musiikkiopistoon. •Määräaikaan mennessä lomakkeita oli palautettu 150 kappaletta, mikä on 61,2 % lähetetyistä lomakkeista.

3 Työpaikka •Kyselyyn vastanneista 58,7 % (88) oli yleissivistävää opetusta antavaa opettajaa, 6,0 % (9) musiikinopettajaa ja 35,3 % (53) lastentarhanopettajaa.

4 Vastausjakauma oman toimialan sisällä

5 Työn monikirjo

6 Työssäoloaika •Työssäoloaikaa koskevaan kysymykseen vastasi 99,3 % (149) lomakkeen palauttanutta. •0 – 5 vuotta työskennelleitä oli 13,4 % (20) •5 – 10 vuotta työskennelleitä oli 14,8 % (22) •10 – 15 vuotta työskennelleitä 4,7 % (7) ja •yli 15 vuotta työskennelleitä oli 37,1 % (100) kaikista kysymykseen vastanneista.

7 Opetus- ja työskentelytilat

8 Opetus- ja työskentelytilat ovat mielestäniFrekvenssiSuhteellinen frek­venssi vastanneiden osalta Viihtyisät74,7 % Sopivat1812,1 % Ahtaat1610,7 % Ajanmukaiset10,7 % Epäkäytännölliset42,7 % Asianmukaiset10,7 % Viihtyisät ja ajanmukaiset3724,8 % Ahtaat ja asianmukaiset42,7 % Ahtaat ja epäkäytännölliset2013,4 % Viihtyisät ja ajanmukaiset21,3 % Viihtyisät, ajanmukaiset, asianmukaiset ja sopivat10,7 % Viihtyisät ja sopivat10,7 % Viihtyisät, sopivat ja ahtaat10,7 % Viihtyisät ja asianmukaiset32,0 % Sopivat ja epäkäytännölliset106,7 % Sopivat, ajanmukaiset ja asianmukaiset10,7 % Sopivat ja ajanmukaiset64,0 % Sopivat ja asianmukaiset149,4 % Sopivat, ajanmukaiset, epäkäytännölliset ja asianmukai­set10,7 % Sopivat, epäkäytännölliset ja asianmukaiset10,7 % Yhteensä149100,1 %

9 Lastentarhanopettajien mielipiteet tiloista

10 Välineet ja materiaalit

11 Opetus- ja työskentelymateriaalit ja välineet ovat mielestäni Frekvenss i Suhteellinen frekvenssi vastanneiden osalta Sopivat2719,3 % Huonokuntoiset53,6 % Ajanmukaiset32,1 % Riittävät117,9 % Puutteelliset1611,4 % Sopivat ja huonokuntoiset10,7 % Sopivat, huonokuntoiset ja riittävät10,7 % Sopivat, huonokuntoiset, riittävät ja puutteelliset10,7 % Sopivat ja ajanmukaiset10,7 % Sopivat, ajanmukaiset ja riittävät10,7 % Sopivat ja puutteelliset53,6 % Sopivat ja riittävät3827,1 % Ajanmukaiset ja riittävät10,7 % Ajanmukaiset ja puutteelliset32,1 % Huonokuntoiset ja riittävät32,1 % Huonokuntoiset ja puutteelliset2316,4 % Yhteensä140100 %

12 Vertailu 2006/2011 tilat

13 Vertailu 2006/2011 materiaalit

14 Ryhmäkoko •Peruskoulun ja lukion sopivaa ryhmäkokoa koskevaan kysymykseen vastasi 65,3 % (98) lomakkeen palauttanutta. –Kysymykseen vastanneista 23,7 % (23) oli sitä mieltä, että ryhmäkoko peruskoulussa ja luki­ossa on sopiva. Liian suurena ryhmiä piti 76,5 % (75) kysymykseen vastanneista. Liian pie­ninä ryhmiä ei pitänyt kukaan. •Varhaiskasvatuksen alle 3-vuotiaiden osastojen ryhmäkokoa käsittävään kysymykseen vastasi 36,7 % (55). –Kysymykseen vastanneista 3,6 % (2) piti ryhmäkokoa alle 3-vuotiaiden osastoilla sopivana, 96,4 % (53) piti ryhmäkokoa ikäryhmässä liian suurena ja kukaan ei pitänyt ryhmäkokoa liian pienenä. •Varhaiskasvatuksen 3 - 5-vuotiaiden osastojen ryhmäkokoa käsittävään kysymykseen vastasi 41,3 % (62) kyselyn palauttaneista. –Kysymykseen vastanneista 3,2 % (2) piti ryhmäkokoa 3 - 5-vuotiaiden osastoilla sopivana, 96,8 % (60) piti ryhmäkokoa ikäryhmässä liian suurena ja kukaan ei pitänyt ryhmäkokoa liian pienenä. •Esiopetusryhmien kokoa kysyttäessä 38,0 % (57) lomakkeen palauttaneesta vastasi kysymykseen. –Kysymykseen vastanneista 12,3 % (7) piti esiopetusryhmien kokoa sopivana, 87,7 % (50) liian suurena ja piian pienenä ryhmäkokoa ei pitänyt kukaan.

15

16 Vertailu 2006/2011 ryhmäkoko

17 Sopiva ryhmäkoko •Sopivaksi ryhmäkooksi alakoulussa vastaajat määrittelivät 19 oppilasta, yläkoulussa 18 oppilasta ja varhaiskasvatuksessa alle 3–vuotiaiden osastoilla 10, 3 – 5-vuotiaden osastoilla 20 ja esiopetuksessa 16 lasta.

18 Työn määrä •Työ- ja opetustuntien määrän sopivuuteen vastanneista 82,4 % piti työtuntien määrää sopivana, 7,7 % liian suurena ja 9,9 % liian pienenä.

19 Erityisopetuksen resurssi •Kysymykseen vastasi 66,0 % (99) kyselylomakkeen palauttaneista. –Erityisopetuksen resurssi on riittävä 25,3 %:n (25) mielestä kysymykseen vastanneista ja resurssia piti liian pienenä 74,7 % (74).

20 Integraation toimivuus •Kysymykseen vastasi 72,7 % (109) kyselyn palauttaneista. –Vastanneista 16,5 % (18) oli sitä mieltä, että integraatio toimii hyvin, 27,5 %:n mielestä integraatio toimii huonosti ja kohtalaisesti toimivaksi integraation ilmoitti 56,0 % (61) kysymykseen vastanneista.

21 Tuen saaminen tukea tarvitseville oppilaille •Kysymykseen vastasi 72,0 % (108) kyselyn palauttaneista. –49,1 % (53) vastaajaa sai mielestään riittävästi tukea niille oppilaille, jotka tukea tarvitsevat, liian vähän tukea koki saavansa 49,1 (53) vastaajaa ja 1,8 % (2) ilmoitti, etteivät he saa lainkaan tukea sellaisille oppilaille, jotka tukea tarvitsevat.

22

23 Yhdistyksen tiedotus •72,6 % (106) kysymykseen vastanneista sai mielestään riittävästi, 26,0 % (38) liian vähän ja 1,4 % (2) ei saanut lainkaan tietoa yhdistyksen toiminnasta.

24 Näkyvyys •Kysymykseen vastanneiden 58,6 %:n (82) mielestä yhdistyksen toiminta on näkynyt riittävästi, 40,7 %:n (57) mielestä liian vähän ja 0,7 %:n (1) mielestä ei lainkaan.

25

26 Yhteysopettaja, hallitus ja luottamusmies

27 Edunvalvontatehtävä

28

29 Virkistäytymistoiminta

30

31 Matka vai pienet paikalliset tapahtumat


Lataa ppt "Jäsenkysely 2011 Tarja Ikonen 24.11.2011. Kyselyn toteuttaminen ja palautetut lomakkeet •Kysely lähetettiin 245 jäsenelle Kemin kaupungin varhaiskasvatuksen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google