Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

YTN ry | Kampanja 2013 Tässä viimeisin versio nähtäväksenne.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "YTN ry | Kampanja 2013 Tässä viimeisin versio nähtäväksenne."— Esityksen transkriptio:

1 YTN ry | Kampanja 2013 Tässä viimeisin versio nähtäväksenne.

2

3 Korvauksettomalle ylityölle nollatoleranssi  Ylityöllä on henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä vaikutus työyhteisön toimintaan.  Korvaukseton ylityö on kestämätön tapa tehdä työtä kaikkien kannalta.  YTN kampanjoi vuonna 2013 monikanavaisesti, kentällä, TV:ssä, sosiaalisessa mediassa ja perinteisissä kanavissa.  Tarkoituksena on kiinnittää huomiota ylityön tekemiseen kiistattomiin huonoihin vaikutuksiin kaikkia osallisia kohtaan.

4 Näin toteutetaan:  Aikataulu  kick-off viikolla 11 (13.3.)  päätös YTN Summit ja lehdistötilaisuus 19.4.  suurin medianäkyvyys 18.3.–12.4. (sähköiset 18.3.–31.3.)  Printtimainonta (akavalaiset lehdet) 18.2. -14.4.  Verkkosivut (avattu 4.3.)  Videoita lisätään 11.3.–14.4.  MTV3, Fox 18.–31.3.  KL Optio 14.3. ja 28.3.  Blue Wings 28.3.  T&T 22.3. ja 12.4.  Talouselämä 22.3.  Facebook alkaen 4.3.

5 Kampanjakiertue (kenttäkierros) 18.3. klo 18Helsinki, Hotelli Presidentti Pertti Porokari, Riikka Sipilä, Veli Vähämäki 21.3. klo 18Oulu, Sokos Hotelli Arina Heikki Kauppi, Jukka Orava 26.3. klo 18Vaasa, Merenkurkun Insinöörien toimitilat Timo Ruoko 26.3. klo 18Kuopio, Sokos Hotelli Puijonsarvi Marjo Nykänen

6 4.4. klo 18Jyväskylä, Sokos Hotelli Alexandra Olli Backman 4.4. klo 17Lappeenranta, Lappeenrannan kasino Saku Laapio 9.4. klo 18Turku, Sokos Hotel Caribia Mika Varjonen, Mia Adolfsson 11.4. klo 18Tampere, Scandic Tampere City Lotta Savinko, Tapio Soltin 19.4.Kampanjan päätös YTN-summitin yhteydessä

7  Erillinen kampanjasivusto www.8tuntia.fi  linkitys näyttävästi YTN:n ja liittojen sivuilta  työaika – harmaat ylityöt  työuupumus, työurat, kestävyysvaje  Videot, artikkelit, kenttäkierros, taustamateriaalit)

8  Kampanjavideot: You Tube, MTV3, Fox  Facebook-sivu http://www.facebook.com/8tuntia.fihttp://www.facebook.com/8tuntia.fi  Hallinnointi Mainostoimisto Halo  Sisältö Anu Väätäjä, TRAL  Mainonta printtimediassa:  KL Optio  Blue Wings  T&T  Talouselämä  Liittojen omat lehdet

9  Oheistuotteita  Rintanappeja, 5000 kpl  Roll-upit, 8 kpl (lainattavissa toimistolta)  Lakana, 2 kpl (500x150cm, lainattavissa toimistolta)  Älä kaada –mukeja, 400 kpl  Julisteet A3, 5000 kpl  Flyerit, 1500 kpl  Tuetaan seuraavaa sopimuskierrosta  Muut kampanjan aikana pidettävät tilaisuudet  ICT-Expo Messut 20.-21.3.

10 Todellinen työaika asematason mukaan Lähde: YTN-data 2011 37,5 h h/vko

11 Nykyinen työmäärä Lähde: YTN-data 2011 Ajoittain liian suuri 44 % Jatkuvasti liian suuri 11 % Sopiva 42 % Liian pieni 3 % Eos 0,5 %

12 Matkustavien osuus, % Lähde: YTN-data 2011

13 Matkapäivien keskiarvo sopimusaloittain Lähde: YTN-data 2011

14 Matkapäivien lukumäärä asematasoittain (keskiarvo) Lähde: YTN-data 2011

15 Työajan seuranta Lähde: YTN-data 2010

16 Työhön sidonnainen aika Tuleeko olla tavoitettavissa päivittäisen työajan ulkopuolella Lähde: YTN-data 2010

17 Milloin saat työhösi liittyviä yhteydenottoja Lähde: YTN-data 2010

18 Kirjataanko ylityöt Lähde: YTN-data 2010

19

20

21 Johtopäätöksiä  Ylitöiden määrä riippuu asematasosta, mutta niitä tehdään kaikilla tasoilla, myös toimihenkilötehtävissä  55 % kokee työmääränsä joko ajoittain tai jatkuvasti liian suuriksi  ¾ ylemmistä joutuu matkustamaan työasioissa (ka 29 pvää)  Matka-aikaa ei useinkaan korvata (54 % ei saa mitään korvausta, korvaustaso on parempi, mikäli asiasta sovittu TESissä

22  37 % osalta ei työaikaa seurata  58 % tulee olla tavoitettavissa työajan ulkopuolella  46 % osalta ylitöitä ei kirjata lainkaan  Ylitöiden ja matka-ajan korvaaminen ei ole tyydyttävällä tasolla

23 Yhteiskunnallisia vaikutuksia  Huonon työhyvinvoinnin lasku 34 miljardia, mistä 18 mrd menee ennenaikaiseen eläköitymiseen (yli 20 000 jää vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle) (Työterveyslaitos)  Ylityöt lisäävät terveysriskejä (esim. yli 10-tuntista työpäivää tekevillä 1,5-kertainen sydäntautiriski 8-tuntista päivää tekeviin verrattuna) (Työterveyslaitos, Lontoon yliopisto)  Työajan hallinnalla ja kohtuullistamisella voidaan merkittävästi vaikuttaa työurien pidentämiseen  Valtiolta jää vuosittain saamatta 115 milj.euron verotulot pelkästään akavalaisten tekemien harmaiden ylitöiden takia (Akava)

24 YTN:n tavoitteita  Työaikalakia ryhdytään noudattamaan työpaikoilla  Työsuojeluhallinnon valvontaresursseja lisätään ja lakia rikkovat työnantajat saatetaan oikeuteen vastaamaan teoistaan (esim. Lassila&Tikanoja)  Järjestöjen kanneoikeus toteutetaan  Korvaamattomat ylityöt ovat osa harmaata taloutta. Korvaamattomalla ajalla tehdyistä työtunneista syntyvä lisäarvo siirtyy yrityksen tuloksi, joka on verotuksellisesti keveämmin kohdeltua kuin ansiotyö. Asiallisesti korvaukset maksavat yritykset joutuvat kärsimään vääristyneestä kilpailutilanteesta suhteessa korvaamattomia ylitöitä teettäviin yrityksiin.

25  Tilin- ja verotarkastusten yhteydessä on otettava selvityksen kohteeksi myös ylitöiden korvaamisen asiallisuus.  Harmaan talouden määrittelyä ei ole lain tasolla laajemmin tehty. Harmaan talouden selvitysyksikköä koskevaan lakiin on kuitenkin otettu ensimmäistä kertaa harmaan talouden määritelmä tarkentamaan selvitysyksikön toimivaltuuksia ja tiedonsaantioikeuksia.  Laissa harmaan talouden selvitysyksiköstä (1207/2010) harmaalla taloudella tarkoitetaan organisaation sellaista toimintaa, josta aiheutuvia lakisääteisiä velvoitteita laiminlyödään verojen, lakisääteisten eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksujen taikka tullin perimien maksujen välttämiseksi. Harmaa talous on tässä laissa tarkoituksella määritelty koskemaan yritystoimintaan liittyvää harmaata taloutta.

26  Palkattomat ylityöt liitetään mukaan hallituksen harmaan talouden torjuntaohjelmaan  Oman jäsenkunnan valveutuneisuutta lisätään. Laki ei koske pelkästään työnantajia, vaan sen noudattaminen on myös ylempien toimihenkilöiden asia  Matka-ajan korvaaminen saadaan mukaan kaikkiin YTN:n työehtosopimuksiin  Työajan hallinta liitetään olennaiseksi osaksi eri työhyvinvointiohjelmia


Lataa ppt "YTN ry | Kampanja 2013 Tässä viimeisin versio nähtäväksenne."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google