Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tieto ja osaaminen yhteiskäytössä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tieto ja osaaminen yhteiskäytössä"— Esityksen transkriptio:

1 Tieto ja osaaminen yhteiskäytössä
Valtipan strategia Tieto ja osaaminen yhteiskäytössä

2 Valtioneuvoston tietopalvelujen yhteistyöryhmä Valtipa
VN:n linkki valtion- ja julkishallinnon yhteentoimivuus- ja tietoarkkitehtuurifoorumeihin Huolehtii että VN:n erityistarpeet otetaan huomioon valtion- tai julkishallintoa koskevissa määrittelyissä Tukee yhteisten ratkaisujen ja määrittelyjen soveltamista valtioneuvostossa yhtenäisellä tavalla Kehittää VN:n tietopalveluja yhteistyössä VN:n yhteisenä resurssina

3 Tavoitteet: Valtipa edistää ja tukee…
tietosisältöjen yhteentoimivuutta valtioneuvostossa ja valtionhallinnossa kokonais- ja tietoarkkitehtuurien laadintaa ja toteuttamista eri tasoilla hyvää tiedonhallintatapaa ja tietoturvallisuutta valtioneuvostossa asiakaslähtöisten palvelujen kehittämistä VN:n tietovarannoista (POVI-hankkeen haasteet) tietojohtamista VN:ssa

4 Miten Valtipa vastaa politiikkatoimien vaikuttavuusarvioinnin kehittämishaasteisiin?
Tiedon käytön politisoituminen – huolehdittava siitä, että tietoa hyödynnetään monipuolisesti eri lähteistä. Tiedon sirpaleisuus ja sektoroituneisuus – tarve paremmalle tiedon välitykselle yli sektorirajojen ja tehokkaille välineille tämän toteuttamiseksi. Systemaattisuuden puute tiedon hankinnassa – tarvitaan kokonaisvaltaisia ja selkeitä erilaisille prosesseille sopivia järjestelmiä ja yhteisiä pelisääntöjä ajankohtaisen tiedon seuraamiseksi ja jakamiseksi. Tiedon saaminen käytettävässä muodossa ja puutteet tiedon välityksessä – tarvitaan parempia ja tehokkaampia välittäjäfunktioita Tiedolla poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaminen – tulokset saatava tiedoksi niille, jotka tietoa tarvitsevat, menetelmälliset kehitystarpeet Kiire, resurssien puute ja johtaminen – johtamisjärjestelmän tuettava arviointi- ja tutkimustiedon systemaattista käyttöä, parempaan lainvalmisteluprosessin hallintaan, hallitusohjelman merkittävimpien tietotarpeiden täsmämäärittely

5 Valtipan strategiatyöpaja 12.4.2011
Työpajan ohjelma klo 12-16 12:00-12:10 Avaus, työpajan tavoitteet Anne Niemi ja Anne Kauhanen-Simanainen 12:10-12:40 Strategiatyön alustus: Kuinka parantaa tiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa – haasteita tietopalveluille, Taina Kulmala tai Ruusa Hilakari, VNK 12:40-13:00 Keskustelu haasteista Valtipan nykytilanteen näkökulmasta (katsaus nykytilanteeseen: Anne Kauhanen-Simanainen, VM) Tehtävänanto ja ryhmiin jakautuminen 13:00-14:15 Ryhmätyöskentely 14:15-14:30 Tauko 14:30-15:30 Ryhmätöiden purku 15:30-15:40 Keskustelu ja yhteenveto tuloksista ja jatkosta

6 Strategiatyön ennakko- ja taustamateriaalia
Valtipan asettamispäätös VM158:00/2010 Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausta ja yhteen toimivuutta koskeva laki (tarkista uusi linkki eduskunnassa hyväksyttyyn lakiin) Politiikkatoimien vaikuttavuusarvioinnin kehittäminen. Huomioita pilottihankkeista. Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 2/2011 Hallinto hyvinvoinnin ja talouden tasapainottajana – Hallintopolitiikan suuntaviivat VM 40/2010   Tuottava ja uudistuva Suomi – Digitaalinen agenda vuosille Selonteko. Valtioneuvoston periaatepäätös julkishallinnon digitaalisten tietoaineistojen saatavuudesta

7 Ryhmiin jakautuminen Päätehtävä: Valtipan strategia v. 2011-2015:
Mitkä ovat tavoitteet? Mihin tähdätään ja mihin toiminta painotetaan? Miten tavoitteeseen päästään? Millä toimintamallilla? Ryhmä 1: Tietosisältöjen yhteentoimivuus ja arkkitehtuurit (LVM, MMM, OM, OKM, PLM) Ryhmä 2: Asiakaslähtöiset palvelut (SM, STM, TEM, UM, VNK) Ryhmä 3: Hallinnon yhteistyö (VM, YM, OKV, TPK, KA, Eduskunta)

8 Ryhmien työskentely klo 12:50-14:00
Vinkkejä työskentelyyn: Valitkaa puheenjohtaja ja ryhmän tulosten kirjaaja (kirjaaja kokoaa tulokset työpajan purkuun ja työpajan jälkeen Senaattoriin, ryhmä editoi yhdessä) Aivoriihi 15 min. (vapaata ideointia, ei kritiikkiä eikä perusteluja) Kokoava keskustelu strategiasta –strategiset painopisteet ja toimenpiteet liittyen ryhmän teemaan 30 min. Ryhmän näkemyksen muodostaminen ja tulosten kirjaaminen esittelyä varten 30 min. Tulosten purku 20 min./ryhmä


Lataa ppt "Tieto ja osaaminen yhteiskäytössä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google