Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys"— Esityksen transkriptio:

1 Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys
Mikael af Hällström KMR/YSR Verohallinto

2 Esityksen sisältö Yhteentoimivuusmenetelmä Yhteentoimivuusvälineistö
Kehitys JHS170 ja 175 suosituksista Yhteentoimivuusvälineistö Tietokomponenttikirjaston laadinta KMR:ssä Rooli julkisen hallinnon tietoarkkitehtuurikuvauksissa JHS179:n uudistaminen Käyttökohteet Osa KaPA:n metatietopalvelua

3 Marraskuu 2015 – hanke-esittely Yhden luukun palvelumalli luodaan neljän työpaketin avulla:
Omadata julkisessa hallinnossa, jossa sovelletaan omadata-periaatteita julkisen hallinnon hallinnoimiin kansalaisen tietoihin Avoimen tiedon ja ydintiedon jakelu ja hallintamalli, jossa kehitetään yhteisesti käytettävän tiedon hallintaa ja jakelua Yhteentoimivuuden menetelmä ja välineet, joilla parannetaan ja yhtenäistetään tietosisältöjen määrittelyä Tiedolla johtamisen kokeilu, jossa lisätään kuntien taloustiedon käyttöä. Nämä työpaketit ja niiden tuotokset kattavat tiedon tuotantoprosessin eri vaiheet ja luovat tietoarkkitehtuurikerroksen Kansallisen Palveluarkkitehtuuri-ohjelman tuottaman infrastruktuurin päälle.

4 JHS175 JHS170 ”Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys” Sanasto
(XML)-skeema Aikaisempi näkemys semanttisen yhteentoimvuuden edistämisestä perustui JHS175-sanastotyön ja JHS170-XML-skeemarakenteiden väliseen suoraan yhteyteen. Tämän liian suoraviivaisen ”sanastoista skeemoihin” näkemyksen tilalle on nyt kehitetty uusi menetelmä, joka tuo sanaston ja teknisten tietorakenteiden väliin uusia tärkeitä tietoarkkitehtuurikuvausten piiriin kuuluvia mallinnuselementtejä. ”Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys” Sanasto Käsitemalli Tekniset rajapinta-kuvaukset (XML, JSON tms.) Soveltamis- profiilit/ Tietosisältö-profiilit Tieto-komponentit Koodisto- palvelu

5 Käsite Linkitetty tietokomponentti Tarkennettu tietokomponentti
Tietorakenteen toteutus Käsite Yhteinen metatietoarkkitehtuuri = Yhteinen tapa tehdä tietoarkkitehtuuria

6 JulkICT Lab Sanastoeditori (THL) Tietokomponentit (CSC)
julkaisee Tietokomponentit (CSC) viittaa Graafinen käsitemalli (CSC) Sanastojen ja luokitusten julkaisu (FINTO) esittää rajaa / tarkentaa esittää viittaa Tiedonsiirto- skeemat (CSC) Sovellusprofiilit (CSC) muodostetaan viittaa viittaa muodostetaan Koodistopalvelu (OPH; uusi instanssi)

7 Julkisen hallinnon tietokomponenttikirjaston ”ydin”
KMR Keskeiset käsitteet – tilanne työpajan jälkeen Julkisen hallinnon tietokomponenttikirjaston ”ydin”

8 Yhteentoimivuusmenetelmä soveltamisprofiilia laadittaessa
Tietokomponenttikirjasto Julkisen hallinnon yhteiset tietokomponentit KMR Ehdottaa yhteisiksi Hyväksyy osan yhteisiksi ABC Hyödyntää olemassaolevaa ABC:n tietokomponentit Täydentää puutteita ABC:n soveltamisprofiili

9 Tietohallintolaki /634 ”Tietojärjestelmien yhteentoimivuudella tarkoitetaan tietojärjestelmien teknistä ja tietosisällöllistä yhteentoimivuutta muiden julkisen hallinnon viranomaisten tietojärjestelmien kanssa silloin, kun järjestelmät käyttävät samoja tietoja.” ”Julkisen hallinnon viranomaisen on julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi ja varmistamiseksi suunniteltava ja kuvattava kokonaisarkkitehtuurinsa sekä noudatettava laadittua ja ylläpidettyä kokonaisarkkitehtuuria ja sen edellyttämiä yhteentoimivuuden kuvauksia ja määrityksiä sekä toimialakohtaisia tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvauksia ja määrityksiä.”

10 JHS 179 uudistus tietoarkkitehtuurin näkökulmasta
Käsitteiden selventäminen, terminologinen työ Sovellettavuuden helpottaminen Tietoarkkitehtuurin osuuden vahvistaminen toiminta- ja tietojärjestelmäarkkitehtuurin välissä Semanttisen yhteentoimivuuden menetelmä tulee liitteeksi suositukseen, suosituksen tekstiin viittaukset Tiedonhallinnan näkökulmaa avataan myös omassa liitteessään Uudistuksen sivutuotteena koulutusmateriaalia

11 JHS179 liite: Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys
JHS179:n uudistaminen

12 Toiminnan muutoksen aloite: idea <> lakimuutos
Organisaation strateginen suunnittelutaso Toiminnan kehittäminen -prosessi Projekti Toiminta-arkkitehtuuri Prosessi X Prosessikuvaus Päätösmalli Prosessi Y Tietokoosteet Säännöt Tiedon omistaja Sanasto Käsitemalli Koodistot Tietovastaava Tieto-arkkitehtuuri

13 Metatietopalvelut ja -järjestelmät

14 KATRE Palvelunäkymä JHSXML: Tulotieto-kysely
Minun tulotietoni JHSXML: Tulotietoraportointi Muunnos Oma tietoformaatti Palkanlaskentaohjelmisto Palkanlaskija

15 Mikael af Hällström KMR/YSR
Lisätietoja Yhteentoimivuusmenetelmästä ja Yhteentoimivuusvälineistöstä: Mikael af Hällström KMR/YSR

16


Lataa ppt "Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google